Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjältä jää usein piiloon tämä ikävä riski – näin hallitset osakasriskiä

5.11.2018 - Talous

Listaamattoman yhtiön arvo voi nousta perintöveron näkökulmasta useampaan sataan tuhanteen. Se aiheuttaa perillisille kohtuuttoman suuren taloudellisen riskin, mikä monesti jää huomaamatta.

Listaamattoman osakeyhtiön omistuksen periminen tuo maksettavaksi suuret perintöverot. Tuottavalla liiketoiminnalla on perintötilanteessa aina jokin arvo, jonka mukaan perilliset joutuvat maksamaan perintöveroa. Sen varalle tulisi olla jokin suunnitelma. Jokaisella osakeyhtiöllä tulisi olla suunnitelma osakkaan kuoleman varalle. Useamman omistajan pyörittämässä liiketoiminnassa omistamiseen liittyvä riski jää kokemukseni mukaan usein piiloon.

Kyseessä on osakkeiden ja osaomistuksen käypään arvoon liittyvä osakasriski, jos yksi omistajista kuolee. Vaikka et olisi myymässä osuuttasi yrityksestä, on omistuksellasi aina jokin laskennallinen arvo.

Oman omistuksen käyvän arvon ja siihen liittyvän riskin tunnistamisella on merkitystä kolmesta eri syystä: omien perillisten talouden turvan kannalta, liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ja yhtiökumppanien talouden turvan kannalta.

Jos omistuksen käypää arvoa ei voida perustaa vertailuluovutuksiin, eli vastaavanlaisen yrityksen osakkeilla lähiaikana tehtyyn markkinaehtoiseen kauppaan, käypä arvo määritetään perintöverotuksessa yleensä yrityksen substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella.

Substanssiarvo on yrityksen varat miinus velat, ja tuottoarvolla tarkoitetaan tulevaisuuden tuottojen arvon laskemista. Ne eivät ota huomioon liiketoiminnan erityispiirteitä tai tulevaisuuden näkymiä, jotka muuttuvat radikaalisti omistajayrittäjän kuoltua.

Näin käypäarvo lasketaan

Yhtiön taseen loppusumma on 250 000 euroa ja velat 100 000 euroa. Yhtiön kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 70 000 euroa, 55 000 euroa ja 65 000 euroa.

Substanssiarvo on varat miinus velat = 150 000 euroa.

Tuottoarvomenetelmässä lasketaan ensin keskiarvo tilikausien tuloksista ja saadaan 63 333 euroa. Tilikausien tulosten keskiarvo jaetaan tuottovaatimuksella 15 %, niin saadaan tuottoarvoksi 422 222 euroa.

Käypä arvo on substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo eli 286 111 euroa, minkä mukaan perintöveroa maksettaisiin.

Liikekumppanuusturvalla hallitaan riskiä

Perillisten talouden turvan kannalta tärkeä kysymys on, millä perilliset rahoittavat käyvän arvon mukaan määräytyvän perintöveron? Menestyvät liiketoiminnan perimisestä koituvat verot ovat kovat, vaikka perinnön myötä ei siirry rahaa, jolla perintöveron voisi maksaa.

Perintöveron maksun rahoittamisesta erillinen asia on liiketoiminnan jatkuvuus osakkaan kuoleman jälkeen. Jos edesmennyt osakas on ollut mukana liiketoiminnassa, tuleeko hänen työpanosta tai hallitustyöskentelyä korvaamaan joku perillisistä? Jos jatkajaa ei ole, olisi osakassopimuksessa hyvä olla lunastuspykälä, jolla yritys voi lunastaa edesmenneen osakkaan omistuksen ja jatkaa toimintaa ilman muita omistajia kuin jäljelle jääneet yrittäjät. Tämä on usein sekä osakkaiden että perillisten edun mukaista – liiketoiminta voi jatkua mahdollisimman normaalisti.

Kysymys kuuluu, onko perikunnalla varaa maksaa perintövero ja yrityksellä vastaavasti riittävästi kassavaroja tai mahdollisuus/halu ottaa lainaa omistusosuuden lunastamiseen. Tasaisesti tulosta tekevän osakeyhtiön tuottoarvo on yllättävän korkea. Lunastusoikeuden rahoitus voidaan varmistaa liikekumppanuusturvalla, mikä käytännössä tarkoittaa kunkin osakkaan omistusosuuden käyvän arvon osittaista tai täysimääräistä henkivakuutusturvaa.

Liikekumppanuusturvalla voidaan varmistaa, että:

  1. Perikunta voi irtaantua omistuksesta, jos jatkajaa liiketoiminnalle ei ole – kuolinpesä saa riittävän lunastushinnan perintöveroa varten ja jaettavaksi perillisille.
  2. Yrityksen liiketoiminta voi jatkua mahdollisimman normaalisti ilman ’ulkopuolista’ omistusta.
  3. Jäljelle jääneet osakkaat eivät joudu käyttämään yrityksen kassavaroja lunastuksen rahoittamiseen, tai ottamaan yritykselle/itselleen lainaa lunastusta varten.

Tuomo Mikolanniemi

Kirjoittaja on LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön myyntipäällikkö.

Lue lisää henkivakuutuksesta täältä.