LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukset pidetään 17.5.2017

11.4.2017 - Uutinen

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään keskiviikkona 17.5.2017 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo. LähiTapiola Henkiyhtiön kokous pidetään kello 10 ja LähiTapiola Vahinkoyhtiön kello 11.30.

Yhtiökokouksiin voivat osallistua yhtiön osakkaat, joita LähiTapiola Vahinkoyhtiössä ovat vakuutuksenottajat ja LähiTapiola Henkiyhtiössä vakuutuksenottajien lisäksi myös takuuosuuden omistajat. Vakuutuksenottajan osallistumisoikeus edellyttää, että tällä on yhtiössä voimassa oleva, viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus.

Tutustu yhtiökokouskutsuihin ja kokouksissa käsiteltäviin asioihin:

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu

LähiTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma

LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu

LähiTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Ilmoittautuminen yhtiökokouksiin


Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 16.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.