Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Uusimaa: LähiTapiola Uusimaa lahjoittaa 160 000 euroa paikalliseen hyvään

4.11.2021 - Elämänturva

Porvoossa vietettiin 3.11.2021 juhlallista hetkeä, kun neljä järjestöä sai ottaa vastaan LähiTapiola Uusimaan niille tekemän lahjoituksen. Lahjoituksin huomioitiin kohderyhmiä, joiden elämään korona-aika on erityisesti vaikuttanut. Lisäksi tuettiin lasten paloturvallisuuskasvatusta.

LähiTapiola Uusimaan lahjoittama summa on yhteensä 160 000 euroa. Lahjoituksen saivat Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, MIELI ry, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry 40 000 €: Omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tarjoamalla sekä vertaisryhmätoimintana.

MIELI ry 60 000 €: Mielenterveys elämäntaitona -koulutuskiertueen järjestämiseen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun 16 kunnan alueella. Lahjoitukseen osallistuivat myös LähiTapiola Pääkaupunkiseutu ja Vahinkoyhtiö.

Ensi- ja turvakotien liitto 40 000 €: Vauva- ja lapsiperheiden virkistysleirien toteuttamiseen koulutuskeskus Sopukassa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 50 000 €: Paloturvallisuuteen ja kotien turvallisuuteen liittyvän oppiaineiston tuottamiseen 1.-2.-luokkalaisille, opettajille ja vanhemmille. Lahjoitukseen osallistui myös LähiTapiola Vahinkoyhtiö.

Jaksaminen koetuksella monissa perheissä

Lahjoituskohteiden valinnassa korostuivat tällä kerralla lapsiperheiden ja omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä mielenterveyden vahvistaminen.

- Korona-aika on koetellut meidän kaikkien kykyä sopeutua ja jaksaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta joidenkin ihmisryhmien elämää tämä erikoinen aika on koetellut erityisesti. Halusimme siksi tukea omaishoitajien ja lapsiperheiden jaksamista, kertoo LähiTapiola Uusimaan hallituksen jäsen ja käyttörahastotyöryhmän puheenjohtaja Ritva Pihlaja.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry on voinut lahjoituksen turvin jatkaa omaishoitajien tukemista. Vertaistukea tarjoava toiminta on ollut tärkeää, kun lähes kaikki muu omaishoitajien jaksamista tukeva toiminta on ollut epidemian vuoksi tauolla.

- Ilman LähiTapiola Uusimaan lahjoitusta itäisen Uudenmaan omaishoitajat olisivat jääneet täysin paitsioon työntekijöiden tuesta, toteaa Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sihteeri Päivi Aaltonen.

Ensi- ja turvakotien liitto auttaa LähiTapiola Uusimaan lahjoituksella jaksamisen kanssa kamppailevia vauva- ja pikkulapsiperheitä. Liitto toteuttaa yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa tukea tarvitseville perheille kahdeksan virkistysleiriä liiton kurssikeskuksessa Sopukassa, Sipoon Västerskogissa. Leireillä parannetaan vanhempien jaksamista ja lisätään lasten turvallisuutta.

- Poikkeusaika on koetellut erityisen paljon yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joissa on jo aiemmin ollut erilaisia selviytymiseen liittyviä ongelmia ja tuen tarpeita. Tavoitteena on, että jokainen vauva ja lapsi voisivat olla turvassa kotonaan, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.


Mielen terveys on osa elämänturvaa

Omasta ja läheisten hyvinvoinnista huolehtiminen on korostunut pandemian aikana. Tuen ja avun tarve on lisääntynyt. Samalla on vielä aiempaakin paremmin ymmärretty tarve vahvistaa ihmisten omaa kykyä pärjätä poikkeuksellisissa tilanteissa ja kriiseissä. Mielenterveystaitojen vahvistaminen on tässä yksi hyväksi todettu keino.

MIELI ry järjestää vuoden 2022 aikana Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksia Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun 16 kunnan alueella. Koulutus keskittyy mielen hyvinvointiin ja keinoihin vahvistaa ihmisen omia voimavaroja. Tätä Suomessa kehitettyä ja kaikille kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta on järjestetty yli 10 vuoden ajan eri puolilla Suomea.

- Tarve mielenterveyttä vahvistavaan työhön ei kuitenkaan liity vain koronakriisiin. Pärjäämistä ja hyvinvointia pitää vahvistaa myös pitkäjänteisesti, ja sen työn tukemisessa tämä LähiTapiolan lahjoitus on tärkeä, toteaa MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Pienimmille koululaisille paloturvallisuuden oppiaineistoa

Neljäs LähiTapiola Uusimaan lahjoituksista tehtiin vakuutusyhtiön näkökulmasta perinteisempään toimintaan, vahinkojen ja tulipalojen ennaltaehkäisyyn.

Uudenmaan alakoulut saavat vuonna 2022 käyttöönsä uutta oppiaineistoa, jolla lisätään 1.-2.-luokkalaisten paloturvallisuusosaamista. Tavoitteena on ehkäistä kotien tulipaloja ja opastaa lapsia ja heidän perheitään toimimaan turvallisesti.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä tuotetaan LähiTapiolan lahjoituksen turvin muun muassa valmiita oppituntipohjia ja -materiaaleja opettajien käyttöön.

- Tulipalosta pelastautumisen ja tulipalon ehkäisemisen tulisi olla kaikkien kotona yksin aikaa viettävien perustaitoja, myös lasten. NouHätä!-kampanja tavoittaa hyvin yläkouluikäiset, mutta alakoulujen turvallisuusopetuksessa paloturvallisuutta ei käydä läpi riittävästi, sanoo SPEKin turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila.

Paikallista elämänturvaa

LähiTapiola Uusimaa siirtää vuosittain käyttörahastoon osan yhtiön edellisen tilikauden mahdollisesta voitosta. Näiden nyt käyttörahastosta tehtävien yleishyödyllisten lahjoitusten lisäksi yhtiö tukee pienemmillä summilla toimialueensa liikunta- ja kulttuuritoimintaa.
LähiTapiolan toiminnan kolme tärkeää lähtökohtaa ovat elämänturva, paikallisuus ja keskinäisyys. Nämä lähtökohdat ohjasivat myös tämänkertaisten lahjoituskohteiden valintaa.

- LähiTapiola on asiakkaidemme omistama keskinäinen yritys. Haluamme näillä yleishyödyllisillä lahjoituksilla tukea paikallista toimintaa, joka vahvistaa toimialueemme asukkaiden ja asiakkaidemme elämänturvaa ja hyvinvointia, kertoo LähiTapiola Uusimaan toimitusjohtaja Erik Valros.
Ideoita ja ehdotuksia lahjoituskohteiksi koottiin LähiTapiola Uusimaan työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä. Päätöksen lahjoituskohteista teki kesäkuussa kokoontunut yhtiökokous.

Lisätietoja:
Ritva Pihlaja, LähiTapiola Uusimaa, hallituksen jäsen, käyttörahastotyöryhmän puheenjohtaja ritva.pihlaja@vanhapihlaja.fi 0400 895140

Christoffer Wickholm, LähiTapiola Uusimaa, markkinointipäällikkö, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi 040 5006030

Erik Valros, LähiTapiola Uusimaa, toimitusjohtaja, erik.valros@lahitapiola.fi 050 3603792