Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kainuu-Koillismaan puolivuotiskatsaus 1-6/2021: LähiTapiola Kainuu-Koillismaan tulos parani ja vakavaraisuus säilyi hyvänä

17.8.2021 - Talous

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Ulla Sipilän kommentit:

“Koronapandemia on vaikuttanut edelleen taloudellisen aktiviteetin tasoon niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Talouskehitys on ollut kuitenkin alkuvuodesta odotettua vahvempaa ja sijoitusmarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti.

Kainuulainen elinkeinoelämä on selvinnyt koronapandemian aiheuttamasta kriisistä pelättyä paremmin. Koronakriisin pitkittyessä yritykset ovat kehittäneet palveluitaan ja uudistaneet toimintatapojaan vähentäen riippuvuutta ajasta ja paikasta.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan tulos kasvoi ja liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen kasvuun vaikuttivat hyvä maksutulon kasvu ja liikekulujen lasku sekä alkuvuoden hyvä sijoitustoiminnan tulos. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut ja toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessakin.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on aktiivinen alueellinen toimija, jolla on merkittävä vaikutus paikallisessa yhteisössä työnantajana, veronmaksajana sekä taloudellisen turvan ja hyvinvoinnin luojana. Alueellinen kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Olemme käyttörahastolahjoituksin mukana tukemassa toimialueemme eri yhteiskuntavastuullisia toimijoita ja sponsorisopimuksin mm. urheilua ja lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Panostamme LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahvuuksiin henkilökohtaisena ja paikallisena toimijana myös poikkeuksellisina aikoina. Olemme asiakkaidemme omistama elämänturvayhtiö ja kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti tavoitteenamme helppous, nopeus ja laadukkuus kaikissa palvelukanavissamme. Vakavaraisena yhtiönä investointikykymme palveluiden kehittämiseen on erinomainen ja yhdessä toiminnan tehostumisen kanssa meillä on vahva pohja kilpailukykyiselle hinnoittelulle pitkäjänteisesti.”

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli kesäkuun lopussa yhteensä 13,3 miljoonaa euroa ja kasvua vertailukauteen kertyi +3,6 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee osaltaan se, että LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakaspysyvyys on pysynyt korkeana.

Toimintakulut olivat 3,8 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde oli 35,3 prosenttia. Toiminnan tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna johtuen maksutulon myönteisestä kehityksestä ja liikekulujen pienentymisestä.

Kainuuta ja Koillismaata koetelleet kesän myrskyt ovat pitäneet vahinkomäärän ja -kulun korkeana. Tuulet ovat aiheuttaneet vahinkoja etenkin metsille mutta myös rakennuksille ja irtaimistoille. Myrskyvahinkojen lisäksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla on korvattu useita isoja rakennusten palo- ja vuotovahinkoja. Sattuneiden vahinkojen korvauksia maksettiin asiakkaille ja paikallisille korvauskumppaneille, mm. autokorjaamoille, rakennusliikkeille ja lääkärikeskuksille, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Maksutulon sekä maksettujen korvausten ja liikekulujen suhdetta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli 100,5 prosenttia.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. LähiTapiola-ryhmä on sopinut S-Pankin ja FIM Varainhoidon kanssa FIM Varainhoidon hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirtymisestä Seligson & Co:lle loppuvuoden aikana. LähiTapiola-ryhmä luopuu samassa yhteydessä S-Pankin osakkeista.

LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa, eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiolan vakuutusmaksuista.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa hyvitti asiakkailleen vakuutusmaksuista keskittämisetuina 1,1 miljoonaa euroa ja S-ryhmän Bonusta 390 tuhatta euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Ulla Sipilä, toimitusjohtaja, +358403528425, ulla.sipila@lahitapiola.fi