Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

FC TPS ja LähiTapiola Varsinais-Suomi turvaavat koulumatkaa

9.8.2021 - Turvallisuus

LahiTapiola LokalTapiola

LähiTapiolan kyselyn mukaan noin 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta. Tilastojen valossa tienylitykset ovatkin kohtia, joissa riski onnettomuudelle on suurimmillaan. Vajaa puolet taajamissa jalankulkijan kuolemaan viime vuosina johtaneista onnettomuuksista tapahtui suojatiellä. Sen vuoksi FC TPS:n pelaajat ja LähiTapiola Varsinais-Suomen henkilöstö jalkautuvat yhdessä turvaamaan koulumatkoja ja kiinnittämään huomiota liikenneturvallisuuteen koulujen aloituspäivänä ke 11.8. Turussa ja ympäryskunnissa.

Suojatien pitäisi nimensä mukaisesti suojata tien ylittäjää, mutta moni suomalainen pelkää, ettei tämä toteudu. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan 82 prosenttia vastaajista on ainakin jokseenkin huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta. Suojateiden merkitys korostuu taas kouluvuoden alkaessa, kun tuhannet lapset ja nuoret alkavat liikkua koulun ja kodin väliä.

- Meidän muiden on syytä olla liikenteessä valppaana myös tutuissa ympäristöissä, koska liikenne vilkastuu paljon arkiaamuina. Taajamassa auton tai pyörän ajonopeutta kannattaa hidastaa ainakin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, jotta jää enemmän aikaa havainnoida ja reagoida. Jos tuntuu, että jalankulkijan huomaa vasta viime tipassa, vauhtia on todennäköisesti liikaa. Äkkijarrutuksen tarve on jo merkki siitä, että riskit ovat turhan suuret, sanoo LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakula.

Arjan katsaus -kyselyyn vastanneiden enemmistö kokee, etteivät autoilijat ja pyöräilijät ota suojateitä tai niillä liikkuvia jalankulkijoita riittävästi huomioon. Lain mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyessä tulisi ajaa varovaisesti ja sellaista nopeutta, että ehtii tarvittaessa pysähtyä. Jos jalankulkija jo on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, hänelle tulisi antaa tilaa.

- Liikenneturvallisuus on yhteispeliä siinä missä jalkapallokin. Ympäristöä on syytä tarkkailla koko ajan ja on osattava ennakoida muiden liikkeitä. Se ei onnistu, jos vauhtia on liikaa tai huomio on kännykässä. Koska lapset vasta opettelevat liikenteeseen, ja ekaluokkalaisenkin liikennesilmä vasta kehittyy, on meidän aikuisten otettava turvallisuudesta vastuuta, sanoo FC TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson.

Liikenneturvallisuutta edistääkseen FC TPS järjestää yhdessä pääyhteistyökumppaninsa LähiTapiola Varsinais-Suomen kanssa yhteisen suojateidenturvaamistempauksen koulujen aloituspäivänä ke 11.8. Silloin Tepsin pelaajat ja LähiTapiola Varsinais-Suomen henkilöstö suuntaavat kouluille turvaamaan tienylityksiä ja kiinnittämään aikuisten huomiota tarkkaavaisuuteen suojateiden lähistöllä Turussa ja lähikunnissa.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 8.–15.5.2021 kaikkiaan 1 018 suomalaista. Vastaajat edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.