Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lappi: LähiTapiola Lapin vakavaraisuus säilyi hyvänä koronapandemiasta huolimatta

17.2.2021 - Talous

Markkinoiden myllerryksestä huolimatta LähiTapiola Lapin vakavaraisuus säilyi hyvänä ja vakavaraisuussuhde oli vuoden 2020 lopussa 199 %. Koronapandemiasta johtunut poikkeuksellisen vähäinen taloudellinen aktiivisuus vähensi vahinkojen määrää hetkellisesti keväällä 2020.

LähiTapiola Lapin toimitusjohtajan Kari Salmelan kommentit:

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen globaalin koronapandemian (covid-19) johdosta. Pandemia aiheutti keväällä sijoitusmarkkinoilla voimakkaan shokin, jonka seurauksena riskipitoisten omaisuusluokkien arvot laskivat jyrkästi. Markkinat kääntyivät kuitenkin varsin pian vahvaan nousuun keskuspankkien ja hallitusten voimallisten elvytystoimenpiteiden ansiosta.

Markkinoiden myllerryksestä huolimatta LähiTapiola Lapin vakavaraisuus säilyi hyvänä ja vakavaraisuussuhde oli vuoden 2020 lopussa 199 %. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotto vuonna 2020 oli 1,8 % ja sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa 117,1 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Lapin vahinkovakuutuksen maksutulo oli vuonna 2020 yhteensä 35,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 2,6 prosenttia. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi sekä henkilö- että yritysasiakkaissa. Asiakkaita oli vuoden 2020 lopussa yhteensä yli 52.000.

Koronapandemiasta johtunut poikkeuksellisen vähäinen taloudellinen aktiivisuus vähensi vahinkojen määrää hetkellisesti keväällä 2020. LähiTapiola Lapin vahinkovakuutustoiminnan kate oli vuonna 2020 kuitenkin 3,5 miljoonaa euroa negatiivinen ja kokonaistulos 3,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Korvauskuluja kasvattivat ja siten vakuutusliiketoiminnan tulosta heikensivät vakaviin liikennevahinkoihin liittyvät varaukset, joita kertyi 7,5 miljoonan euron verran.

LähiTapiola Lapin toimintakulut olivat 11,0 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde 33,9 prosenttia. Toiminnan tehokkuus parani ja tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde laski edellisestä vuodesta.

LähiTapiola Lapin asiakkaille maksettiin korvauksina 22,8 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,2 miljoonaa euroa.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Seligson & Co hallinnoi rahastoissaan noin kahta miljardia euroa.

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö, jonka asiakkaita palveli vuonna 2020 keskimäärin 52 henkilöä neljällä toimistolla sekä 28 edustajaa yhdeksässä palvelupisteessä eri puolilla Lappia.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

LähiTapiola turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää ja toimintaa ennakoiden. Vastuullisuutemme perustuu keski¬näisyyteen. Tämä konkretisoituu sekä valtakunnallisina että paikallisina tekoina. Tavoitteenamme on asiak¬kaidemme ja yhteiskunnan turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Ryhmän vastuullisuuden tiekartassa määritellyt vastuullisuuden teemat ohjaavat myös LähiTapiola Lapin vastuullisuustyötä. Vastuullisuuden teemamme ovat ennakoiva elämänturva, henkilöstökokemus ja työyhteisö, data ja tietoturvallisuus, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä vastuulliset toimintatavat. Vuonna 2020 käynnistimme tiekartan toimeenpanon yhtiön vastuullisuustyöpajassa.

Syksyllä allekirjoitimme ryhmänä YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet: olemme sitoutuneet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa vakuutustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

LähiTapiola Lappi lahjoitti vuonna 2020 30.000 euroa koronanvastaiseen työhön. Tuki ohjattiin Suomen Punaiselle Ristille koko maan kattavaan, mittavaan korona-avustusoperaatioon.

LähiTapiola Lappi ja Lapin ammattikorkeakoulu tekivät kumppanuussopimuksen kehittämistavoitteitaan tukevasta yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen myötä kehitetään myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvää liiketoiminta-, palvelu- ja digiosaamista.

Vuonna 2020 olimme eri tavoin tukemassa liikenteessä ja vesillä liikkumisen turvallisuutta. Koulutimme myös ensiaputaitoja noin 500 lappilaiselle koululaiselle.