Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä koronapandemiasta huolimatta

17.2.2021 - Talous

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa talvi

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulos oli 1,6 miljoonaa euroa. Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sekä sijoitustuotot että vakuutusliiketoiminnan tulos.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Ulla Sipilän kommentit:

"Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen globaalin koronapandemian (covid-19) johdosta. Pandemia aiheutti keväällä voimakkaan shokin sijoitusmarkkinoihin, minkä seurauksena riskipitoisten omaisuusluokkien arvot laskivat, mutta kääntyivät vahvaan nousuun keskuspankkien ja hallitusten voimallisten elvytystoimenpiteiden ansiosta. Taloudellinen aktiivisuus Suomessa väheni keväällä merkittävästi aiheuttaen vakuutusliiketoiminnassa vahinkomäärien laskua erityisesti henkilö- ja ajoneuvovakuuttamisessa. Reaalimaailman tapahtumat huomioiden LähiTapiola Kainuu-Koillismaan tulos oli vuonna 2020 hyvä ja yhtiön vakavaraisuus säilyi vahvana.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulos oli 1,6 miljoonaa euroa (10,6 m€). Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sekä sijoitustuotot että vakuutusliiketoiminnan tulos. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 187 tuhatta euroa negatiivinen (+2,5 M€). Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vahinkovakuutuksen maksutulo oli vuonna 2020 yhteensä 23,1 miljoonaa euroa (22,8 M€) ja kasvua edelliseen vuoteen kertyi 1,1 prosenttia (+2,7 %). Vaikka maksutulo kehittyi positiivisesti, korvauskulujen nousu edellisestä vuodesta 19,5 % painoi vahinkovakuutustoiminnan katteen lievästi negatiiviseksi.

Koronapandemiasta johtunut aktiivisuuden väheneminen ja suuressa osassa Suomea vallinnut leuto ja vähäluminen talvi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vähensivät vahinkojen määrää. Kainuu-Koillismaalla sen sijaan ajoneuvovahinkojen määrä lisääntyi alkuvuoden aikana. Maalis-huhtikuun korona –lock down vähensi ajoneuvovahinkojen määrää, mutta sen jälkeen sekä kaskon että liikennevakuutuksen vahinkomäärät palasivat edellisen vuoden tasolle ja yli. Kesän aikana liikuttiin paljon kotimaassa ja se näkyy etenkin kaskovahinkojen määrän kasvuna. Omaisuusvahingot lisääntyivät myös kesän myrskyistä johtuen. Vahinkovakuutuksen korvausmeno oli 13,5 miljoonaa euroa (12,5 M€) ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 93,9 (86,6 %) prosenttia.

Liikekulut olivat 6,0 (5,8 M€) miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde oli 36,8 (35,2 %) prosenttia. Toiminnan tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde nousi edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Seligson & Co hallinnoi rahastoissaan noin kahta miljardia euroa.

Kainuu-Koillismaan avainluvut 2020


LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille maksettiin korvauksina 13,5 (12,5 M€) miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,9 (1,8 M€) miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,8 (0,8 M€) miljoonaa euroa.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on paikallinen vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Kajaani. Toimialueeseemme kuuluvat Kainuun maakunnan lisäksi Vaala, Kuusamo ja Taivalkoski. Palvelemme asiakkaitamme 5 toimiston lisäksi myös puhelimessa ja verkkopalvelussa. Työllistämme alueyhtiössä 52 vakuutusalan asiantuntijaa.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa teki vuonna 2020 merkittävän panostuksen ennakoivaan elämänturvaan ja vahinkojen ennaltaehkäisemistyöhön lahjoittamalla 900 kotitalousasiakkaalle vesivuotovahtipalvelun. Vesivuotovahti havaitsee muutoksia vedenkulutuksessa ja estää merkittävien vesivahinkojen syntymistä. Asennustyö jatkuu vielä vuonna 2021.

Yhtiö lahjoitti heijastinliivejä paikallisiin päiväkoteihin sekä heijastavia käsineitä vähävaraisille lapsiperheille. Lahjoitimme pelastusrenkaan Vaalan uimarannalle.

Vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaiset käyttörahastolahjoitukset eli Lähilahjat jatkuivat vuonna 2020. Lahjoituksia luovutettiin toiminta-alueen 4H-yhdistyksille, Koillismaan VaPePalle, Kuhmon koulutoimelle päihdevalistustyöhön, Kuhmon moniammatilliselle kriisiryhmälle, alueen partiolaisille, Kainuun Kissanystävät ry:lle ja Kainuun ammattiopistolle. Lisäksi käyttörahastovaroilla hankittiin defibrillaattorit LähiTapiolan toimistoille Kajaaniin ja Kuusamoon."

Luvut ovat tilintarkastamattomia.