Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Satakunnan ja Lännen lahjoituksella toteutettava automaatiohanke vapauttaa SAMKin asiantuntijoita rutiinitehtävistä tuottavampaan työhön

18.11.2020 - Elämänturva

LähiTapiola Satakunnan ja Lännen SAMKille vuonna 2018 lahjoittama 100 000 euroa on allokoitu ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisujen saattamiseksi osaksi SAMKin prosesseja. Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään vapauttamaan asiantuntijoita rutiinitehtävistä asiantuntijatyöhön kasvattaen näin toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta. Lahjoitusvaroja allokoidaan lisäksi tekoälypohjaisen valintakurssijärjestelmän rakentamiseen.

Digitalisaatio on monelle sanana tuttu, mutta usein merkitykseltään epämääräinen. Siihen liitetään monesti palveluiden ja tuotteiden sähköistyminen, mutta käytännön tasolla siitä on haastavaa saada otetta.

Digitalisaation myötä automatisoidut prosessit ovat uineet vähitellen teollisuuden tuotannosta toimistoihin. Tällaista teknologiaa kutsutaan ohjelmistorobotiikaksi (eng. Robotic Process Automation – RPA), joka mahdollistaa tietotyön prosessien automatisoinnin joko standardoidun ohjelman tai ”oppivan” tekoälyn avulla. Tekoälyllä puolestaan tarkoitetaan ratkaisua, joka aiemman tuotetun datan pohjalta ja sitä yhdistämällä kykenee tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja valitsemaan rajatusta valintajoukosta tilanteeseen sopivimman ratkaisuvaihtoehdon – eli hieman oikaisten: oppimaan.

- Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi syöttää tietoja toiminnanohjausjärjestelmään, hakea tietoja tuotannon järjestelmistä, luoda raportteja tai yhdistellä tietoa eri järjestelmien välillä. Ohjelmistorobotti käyttää erilaisia tietojärjestelmiä samalla tavalla kuin ihminen tekisi, mutta etuna ovat nopeus ja virheettömyys. Tähänastisten kokemusten perusteella alkaa näyttää siltä, että ohjelmistorobotiikan soveltamisaloissa taitaa olla lähinnä mielikuvitus rajana, kertoo SAMKin palveluliiketoiminnan johtaja Jari Iisakkala.

Toisin sanoen, ohjelmistorobotiikka pystyy vapauttamaan asiantuntijoita rutiinitehtävistä heidän ydinosaamistaan vastaaviin työkokonaisuuksiin. Tämä puolestaan nostaa työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi ohjelmistorobotiikka joustavoittaa toimintaa, kun se on automaation avulla skaalattavissa kulloiseenkin tarpeen mukaan. Juuri näihin seikkoihin perustuen esimerkiksi KPMG nosti ohjelmistorobotiikan globaalissa mittakaavassa toiseksi tärkeimmäksi liiketoiminnan muutosta ajavaksi teknologiaksi vuonna 2019 tekemässään selvityksessä.

Lisäapua valintakurssitehtävien tarkistamiseen

Ohjelmistorobotiikan lisäksi tekoälyllä uskotaan saatavan merkittäviä hyötyjä prosessien toiminnalle. Itse asiassa ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä yhdistetään usein luovalla tavalla, kun toteutetaan erilaisten tietopohjaisten prosessien automatisaatiota.

- Osa SAMKin koulutusohjelmista on tullut niin suosituksi, että valintakurssitehtävien tarkistamiseen käytetty aika alkaa yhteenlaskettuna lähestyä yhtä kokonaista henkilötyövuotta. Esimerkiksi liiketalouden aikuiskoulutukseemme haki tänä syksynä noin 1500 hakijaa ja paikkoja oli tarjolla 45. Tämän prosessin tehostaminen tekoälyn ja osittaisen automaation avulla vapauttaa resurssiamme merkittävästi tulevaisuudessa, toteaa Iisakkala.

- Uskomme SAMKissa, että nämä LähiTapiolan mahdollistamat satsaukset tulevat parantamaan SAMKin tuloksentekokykyä niin, että pystymme kilpailemaan asemamme säilyttämisestä hyvin myös tulevaisuudessa, Iisakkala päättää.

Paikalliselle LähiTapiola-yhtiölle korkeakoulut näyttäytyvät tärkeinä yhteistyökumppaneina alueellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi myös jatkossa.

- Näemme korkeakoulut alueemme keskeisiksi veto- ja elinvoima tekijöiksi. Haluamme jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä niiden kanssa, LähiTapiola Satakunnan toimitusjohtaja Pasi Aakula kertoo.