Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan uusi Tähtivarainhoito yhdistää aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen

17.9.2020 - Talous

LähiTapiola lanseeraa uuden varainhoitokonseptin, jossa yhdistetään passiivisen ja aktiivisen sijoittamisen parhaat puolet. Konsepti on suunnattu Private Banking -asiakkaille.

Markkinatuottoa esimerkiksi pörssinoteeratuilla passiivisilla ETF -indeksiosuuksilla tai indeksirahastoilla ja lisätuottoa aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla. Näistä rakentuu LähiTapiolan uusi Tähtivarainhoitokonsepti. Tähtivarainhoito tarjoaa mahdollisuuden verotehokkaaseen varainhoitoon, jossa yhdistyy vahva kansainvälinen sijoitusmarkkinoiden osaaminen sekä sijoittamisen kaksi keskeisintä ajattelutapaa.

Markkinatuottoa tavoittelevilla rahastoilla pyritään varmistamaan, että salkun ydin seuraa valittujen markkinoiden tuottokehitystä. Lisätuottoa haetaan aktiivisesti hoidetuista rahastoista, jotka kuuluvat oman vertailuryhmänsä parhaimmistoon puolueettomien rahastoarvioitsijoiden, esimerkiksi rahastoluokittaja Morningstarin tekemissä vertailuissa.

-LähiTapiolalla on vuosikymmenten kokemus rahastosijoittamisesta ja vahvat suhteet sekä maailman johtaviin varainhoitotaloihin mutta myös pienempiin eritysosaajiin. Aktiivisesti hoidettujen rahastojen valinnassa kiinnitämme huomiota muun muassa historialliseen tuottoon, sen stabiilisuuteen, riskiprofiiliin henkilökunnan kokemukseen, vastuullisuusnäkökulmiin sekä tietenkin kustannuksiin. Ulkopuolisen puolueettoman arvioinnin ja analyysin lisäksi teemme sijoituskohteista oman laadullisen analyysin, LähiTapiola Varainhoidon vt. toimitusjohtaja Jyrki Mäkelä kertoo.

Tähtivarainhoidon salkkuvaihtoehtoina on viisi erilaista riskiprofiilia, joilla on eri osakepainot. Minimisijoitus on 100 000 euroa.

Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen perusteella. Näkemys perustuu LähiTapiola Varainhoidon kehittämään ASM-varainhoitomalliin, jonka perustana on kolme allokaatiomallia: Arvostus, Syklinen ja Momentum. Malli tarkastelee sijoitusmarkkinoita eri tulokulmista sekä eri aikajänteillä ja antaa näin pohjan jäsentää tosiasioita sijoituspäätösten tueksi.

Uusi palvelu on suunniteltu yhdessä LähiTapiolan asiakkaiden kanssa. Erityisesti asiakkaat arvostavat uudessa Tähtivarainhoidossa sen helppoutta, laajaa ja analysoitua sijoituskohteiden valikoimaa, läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Esimerkiksi miljoonan euron salkun, jonka osakesijoitusten paino on neutraalitilanteessa 50 prosenttia, arvio asiakkaan kokonaiskulutasosta* on 0,71 prosenttia vuositasolla. Uudella varainhoitokonseptillaan LähiTapiola aikoo tavoittaa uusia asiakkaita ja strategiansa mukaisesti kasvaa merkittävästi sijoituspalvelujen tarjoajana.

-Tähtivarainhoito on asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisu, jossa varainhoitaja huolehtii salkun muutoksista ennalta sovittujen raamien puitteissa. LähiTapiola on itsekin iso sijoittaja ja pystymme neuvottelemaan sijoituskohteista asiakkaillemme edulliset hinnat. Asiakkaiden kommenttien perusteella rakensimme myös täysin uuden tyyppisen hinnoittelun, joka on mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä, Mäkelä sanoo.

LähiTapiolan Private Banking -palvelujen hinta-laatusuhde jälleen Suomen paras

Viisas Raha –lehden tekemän yksityispankkivertailun mukaan (v. 2018 ja v.2020) asiakkaat arvioivat LähiTapiolan yksityispankkipalvelut hinta-laatu –suhteeltaan Suomen parhaiksi.

Sijoittajat arvostivat muun muassa henkilökohtaista palvelua sekä varainhoidon kulujen avointa raportointia.

-Asiakkaidemme omistamana yhtiönä mieltä lämmitti erityisesti se, että asiakkaat arvostivat kykyämme asettaa asiakkaan etu yhtiön edun edelle, toteavat yksityispankinjohtajat Ilkka Tuominen, Kari Heikkinen ja Joona Lappi yhdestä suusta.

Tutustu palveluun täältä.