Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lappi: LähiTapiola Lapin puolivuotiskatsaus 1-6/2020: Tuimme asiakkaitamme monin eri tavoin poikkeusoloissa

21.8.2020 - Talous

"Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellinen. Koronapandemian vuoksi talous heikkeni ja sijoitusmarkkinat heiluivat rajusti. Tämä näkyi myös LähiTapiolan Lapin tuloskehityksessä tammi-kesäkuussa. Sijoitusmarkkinoiden voimakkaiden liikkeiden johdosta yhtiön liiketulos ja kokonaistulos alenivat selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Olemme kuitenkin vakavarainen yhtiö ja kestämme näinkin suuret muutokset sijoitusmarkkinoilla.

Tammi-kesäkuussa LähiTapiola Lapin vahinkovakuuttamisen maksutulo kasvoi edellisvuodesta ja yhdistetty kulusuhde parani. Korvaussuhde oli kuitenkin edelleen korkea. Edellisvuonna korvaussuhdetta nostivat erityisesti monet rakennuspalot, tänä vuonna vakavat liikennevahingot.

Koronapandemia vaikutti sekä henkilö- että yritysasiakkaisiimme, joita tuimme tarjoamalla erilaisia asiakasjoustoja esimerkiksi maksuaikoihin ja vuokriin. Lisäksi lahjoitimme 30.000 euroa Suomen Punaiselle Ristille koronan vastaiseen työhön.” - Kari Salmela

Turvallisuus – Turvaamme asiakkaitamme riskien varalta ja ennaltaehkäisemme vahinkoja

• Koronapandemian hiljentämä autokauppa vaikutti myös LähiTapiolan autovakuutusten myyntiin etenkin huhtikuussa. Myynti on sen jälkeen palautunut lähes ennalleen. Lapissa LähiTapiola on merkittävä liikennevakuuttaja noin 30 % markkinaosuudella.

Talous – Autamme asiakkaitamme varautumaan taloudellisesti ja vaurastumaan

• Sijoitusmarkkinoilla korona aiheutti turbulenssia monille sijoittajille ja monissa säästämisen tuotteissa. Säästövakuutusten myynti oli edellisvuotta vähäisempää, mutta vastaavasti riskihenkivakuutusten kysyntä lisääntyi selvästi.

• LähiTapiola Rahoituksen rahoittamien ajoneuvojen määrä on Lapissa kaksinkertaistunut vuodessa. Rahoitusyhtiö on lyhyessä ajassa saavuttanut valtakunnallisesti merkittävän markkinaosuuden ajoneuvorahoituksessa.

Terveys – Edistämme asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja tervehtymistä tukien

• Asiakkaidemme yhteydenotot TerveysHelppi-palvelussamme kasvoivat etenkin maaliskuussa. Asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla (NPS 79).

LähiTapiola Lapin kehitys tammi-kesäkuussa 2020:

Sijoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa keskeisesti LähiTapiola Lapin tuloskehitykseen. Koronapandemia aiheutti sijoitusmarkkinoilla merkittäviä liikkeitä kevään aikana. Vaikka pandemian negatiiviset vaikutukset sijoitusmarkkinoihin ovat palautuneet selvästi maaliskuun lopun tasoilta, sijoitustoiminnan tuotot olivat tappiolliset kesäkuun lopussa.

Vakuutusmyynnin volyymit ovat laskeneet poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta samalla myös asiakkaiden pysyvyys on parantunut. Taloudellisen toimeliaisuuden ja liikkumisen vähennyttyä sekä yleisen varovaisuuden lisäännyttyä vahinkomäärät laskivat maalis-toukokuussa, tämä alensi hieman korvauskuluja. Toukokuun jälkeen vahinkoilmoitusten määrä on palautunut normaalitasolle.

Tammi-kesäkuussa 2020 LähiTapiola Lapin vahinkovakuutustoiminnan maksutulo oli 19,4 miljoonaa euroa. Se oli 2,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimintakulut suhteessa vakuutusmaksutuloon laskivat 2,6 prosenttiyksikköä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Asiakkaille hyvitettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina runsaat 1,5 miljoonaa euroa ja maksettiin korvauksina 12,6 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta yli 500.000 euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi