Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lappi: YEL korona-aikana

15.4.2020 - Talous

YEL turvaa yrittäjää kiperässä paikassa – myös koronaepidemian aikana

Koronaepidemia sysäsi monen yrittäjän arjen aivan uusien haasteiden eteen. Kassavirrat ovat supistuneet useilla aloilla ja se on pistänyt miettimään kaikkia mahdollisia säästötoimenpiteitä. Äkkiseltään ajateltuna YEL-vakuutusmaksut voisivat olla yksi potentiaalinen säästökohde. Asiaa kannattaa kuitenkin pohtia erittäin huolellisesti, sillä YEL-vakuutus turvaa yrittäjää juuri kiperissä tilanteissa. YEL-vakuutuksen päättäminen tai YEL-työtulon pienentäminen tilanteessa, jossa sitä kaikkein eniten tarvitsee, saattaa johtaa hyvinkin ikäviin lopputuloksiin.

Yrittäjän tartuntatauti- ja sairauspäiväraha perustuvat YEL-vakuutukseen

Kelan tartuntatauti- ja sairauspäiväraha perustuvat YEL-vakuutukseen ja niiden määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella.

Jos yrittäjä joutuu viranomaisen määräämään karanteeniin, tartuntatautipäiväraha korvaa tulonmenetyksen kokonaan. Sairastuessaan yrittäjä saa sairauspäivärahan kautta noin 60 prosenttia menetetyistä tuloista. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaikaa on yksi päivä eli sairastumispäivä. Tartuntatautipäivärahan kohdalla ei ole lainkaan omavastuuaikaa.

Pelkkä YEL-vakuutuksen olemassaolo ei kuitenkaan riitä. YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta, jotta sosiaaliturva kantaa halutulla tasolla elämän yllättäessä. Yrittäjien kannattaakin varmistaa jo tänään, että oma YEL-työtulo on oikealla tasolla. Se onnistuu helpoiten oman eläkeyhtiön verkkopalvelussa tai soittamalla suoraan asiakaspalveluun.

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos yritystoiminta päättyy ja hänen työssäoloehtonsa täyttyy. Yrittäjän työssäoloehto täyttyminen tarkoittaa, että yrittäjänä työskentelyä on kestänyt 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden ajan. Saman ajan yrittäjän työtulon on pitänyt olla vähintään työttömyysturvassa määritellyn alarajan suuruinen. Vuonna 2020 työttömyysturvan alaraja on 13 076 euroa.

- Koronaepidemian vuoksi yrittäjien työttömyysturvaan on tehty parannuksia. Mikäli yritystoiminta ei pääty, mutta yritystoiminnasta saatava tulo on laskenut, yrittäjällä voi olla oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen. Jotta yrittäjä voi saada työmarkkinatukea, tulot voivat olla maksimissaan 1 090 euroa kuukaudessa. Lakimuutos on voimassa 16.3.– 30.6.2020 välisen ajan, kertoo LähiTapiola Lapin liiketoimintajohtaja Jukka Elkki.

- Väliaikaisen muutoksen myötä yrittäjän ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa saadakseen työttömyysturvaa. Vaikka yritystoiminta olisi sivutoimista, voimassa oleva YEL-vakuutus kerryttäisi eläkettä myös sivutoimisen yritystoiminnan aikana, toteaa Työeläkevakuutusyhtiö Elon yhteyspäällikkö Janne Väkeväinen.

YEL-vakuutus vaikuttaa myös muihin etuuksiin

YEL-vakuutus turvaa mahdollisen sairauden ja työttömyyden lisäksi myös monissa muissa elämäntilanteissa. YEL-työtulo vaikuttaa suoraan Kelan maksamiin äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan ja on yrittäjän tapaturmavakuutuksen pohjana.

Tapaturmavakuutuksen ja YEL-vakuutuksen työtulon tulisi kulkea käsi kädessä. Tilanteissa, joissa YEL-vakuutuksen työtulo on tapaturmavakuutusta pienempi, on hyvä huomioida, että mahdollisen tapaturman sattuessa korvaus voi olla maksimissaan YEL-vakuutuksen työtulon pohjalta laskettu.

Erilaisten etuuksien lisäksi YEL-vakuutus turvaa myös yrittäjän toimeentuloa vanhuuseläkkeenä, osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä ja työkyvyttömyyseläkkeenä. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä tuetaan yrittäjän työskentelyn jatkamista, jos hänellä työkyvyttömyyden uhka. Perhe-eläkkeenä taas turvataan yrittäjän perheen toimeentuloa, mikäli yrittäjä itse menehtyy.

Lisätietoja:

Jukka Elkki, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, puh. 040 594 3135
Janne Väkeväinen, yhteyspäällikkö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, puh. 050 360 5953
Satu Saulivaara, eläkeneuvontapäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, puh. 040 725 8935