Tietoa LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön pääomalainan sijoittajille 9.4.2020 - yhtiön taloudellinen tilanne 31.3.2020

9.4.2020 - Talous

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, vaikka sijoitusmarkkinoiden heilunta onkin tuonut haasteita alkuvuonna.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, vaikka yhteiskunnan poikkeustilanne ja sen seurauksena yhtiön asiakkaiden osalta kasvanut epävarmuus näkyi maaliskuussa etenkin kasvaneiden säästöjen nostojen määrissä. Muun korvausmenon osalta tilanne pysyi kuitenkin ennallaan, eikä sen osalta ole ennustettavissa yhtiön toiminnan laajuuteen nähden merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Sijoitusmarkkinoiden raju heilunta on kuitenkin tuonut yhtiölle haasteita, kun sijoitustappiot ovat heikentäneet merkittävästi alkuvuoden tulosta sekä siis yhtiön vakavaraisuuspääomaa. Tästä huolimatta Henkiyhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään vakavaraisuusasemansa hyvänä. Myös vakavaraisuuspääomavaatimus on laskenut, joten poikkeustoimiin markkinariskin alentamiseksi ei ole jouduttu. Henkiyhtiön oma arvio vakavaraisuusasemastaan 31.3.2020 oli 202 % (31.12.2019 vakavaraisuusasema 190 %) ja yhtiön sijoitustappiot ovat olleet hyvin maltillisia ottaen huomioiden sen, että osakemarkkinat ovat laskeneet monin paikoin jopa 20-30 prosenttia. Yhtenä erityistoimenpiteenä yhtiö päätti kasvattaa käteispuskuriaan, jolla varaudutaan poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamiin asiakastarpeisiin kuten säästöjen nostot.

Tarkemmin LähiTapiola henkivakuutusyhtiön vakavaraisuudesta 31.12.2019 löytyy vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevista liiteraporteista s. 39 – 52.