Lappi: LähiTapiola Lapin vuosi 2019

25.2.2020 - Talous

LähiTapiola Lapin vuosi 2019 sujui hyvin niin toiminnallisesti kuin erityisesti sijoituksellisesti. Myös asiakastyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluihimme säilyi hyvänä. Vahvistimme entisestään kykyämme vastata omistaja-asiakkaidemme riskeistä huonoinakin aikoina. Yhtiön vakavaraisuus on edelleen vahva.

LähiTapiola Lapin vuoden 2019 keskeisiin tapahtumiin kuuluivat:

Turvallisuus – Turvaamme jatkuvuutta ja ennaltaehkäisemme vahinkoja

• Suomalaiset luottavat ajoneuvovakuuttamisessa LähiTapiolaan. Olemme edelleen ajoneuvovakuuttamisen markkinajohtaja Suomessa. Lapissa liikennevakuutuksen markkinaosuutemme kasvoi noin 30 prosenttiin. Liikenneturvallisuusvalistusta teimme monella tavalla.
• Kymmenillä lappilaisilla maatiloilla tehtiin lämpökamerakuvauksia, joilla kartoitettiin potentiaalisia tulipaloriskejä.
• Hätätilanteissa toimimiseen valmentaviin sankarikoulutuksiin osallistui noin 700 lappilaista koululaista.

Talous – Autamme varautumaan ja vaurastumaan

• Olemme edelleen kehittäneet asiakkaillemme tarjottavia säästämisen ja sijoittamisen palveluita. Lanseerasimme Elämänturvasovelluksessa Korkoedun. Se on uusi ja helppo tapa aloittaa säästäminen ja taloudellisen puskurin kerryttäminen. LähiTapiola-ryhmän vastuullisen sijoittamisen ja suuren vakuutusyhtiösijoittajan edut hyödyttävät säästämisen ja sijoittamisen palveluiden asiakkaitammekin.
• Tarjoamme asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoilun osalta. Perustamamme LähiTapiola Rahoitus Oy:n kannattava kasvu jatkui vahvana ja yhtiön uusmyynnin markkinaosuus oli joulukuussa lähes 20 prosenttia. LähiTapiola Rahoitus on rahoitusmyynniltään maamme kolmanneksi suurin autorahoittaja.

Terveys – Edistämme terveyttä

• Yksinkertaistimme asiakkaan korvausprosessia. Sairaustapauksissa tehokkaan avun saamiseksi asiakkaillamme on käytössään yhteistyökumppaniemme kanssa toteutetut TerveysHelpin ja LemmikkiHelpin etähoitopalvelut.

LähiTapiola Lapin avainluvut 2019

• Liiketulos 0 €
• Kokonaistulos 2,6 milj. €

VAHINKOVAKUUTUS:
• Ensivakuutuksen maksutulo 34,5 milj.€; muutos vertailujaksoon +5,0 %.
• Yhdistetty kulusuhde 110 %
• Riskisuhde 75 %
• Toimintakulusuhde 35 %
• Vakavaraisuussuhde 197 %


LähiTapiola Lapin toimitusjohtajan Kari Salmelan kommentit:

Vuosi 2019 sujui toiminnallisesti hyvin. Asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluihimme on kehittynyt edelleen positiivisesti. Olemme saaneet lisää asiakkaita, minkä ansiosta maksutulomme on noussut ja markkinaosuutemme kasvanut.

LähiTapiola Lappi saavutti hyvän kokonaistuloksen. Tuloskehitykseen vaikutti keskeisesti sijoitustoiminnan tuotot, jotka olivat poikkeuksellisen hyvät. Sen sijaan varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuuden söivät lukuisat suurehkot palovahingot. Lisäksi vahinkovakuutuksessa vakuutusmaksutuloon, vakuutusmaksutuottoihin ja korvauskuluihin sisältyy merkittävä määrä kertaluontoisia eriä liittyen vastuuvelan laskuperusteiden ja - laskentatavan muutoksiin sekä potilasvakuutuslain muutokseen.

Vakuutusmaksutulo oli kasvussa ja sitä kertyi 34,5 miljoonaa euroa, joka on 5,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vahinkovakuutuksen korvauskulut olivat 27,5 miljoonaa euroa, jossa oli poikkeuksellisen vahinkovuoden takia kasvua peräti 32 prosenttia edellisvuodesta.

LähiTapiola Lapin asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina noin 2,7 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille maksettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta noin miljoona euroa.

LähiTapiola Lappi lahjoitti viime syksynä yleishyödyllisiin tarkoituksiin 30 000 euroa. Lahjoituksen saivat Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin ystävätoiminta, Lapin Liikunnan vuosittain järjestämä lasten Sporttileiri sekä Pidä Lappi Siistinä ry:n koululaisille suunnattu ympäristötiedotus.

LähiTapiolalla on Lapissa toimipiste 13 paikkakunnalla. Ylitornion palvelupiste muutti uusiin toimitiloihin marraskuussa ja Rovaniemen kiinteistöstä hankittiin lisää tilaa.

Elämänturvastrategia vuosille 2019 - 2021 on hyväksytty ja olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme arvostetuin arjen kumppani elämänturvassa. Elämänturvastrategiamme mukaisesti tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- sekä hyvinvointiratkaisuja ja -palveluita, joiden avulla suomalaisten arjesta tulee entistä turvallisempaa, taloudellisesti menestyksekkäämpää ja terveempää.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.