Kemijoki Oy:n eläkesäätiö ja LähiTapiola Varainhoito aloittivat yhteistyön

25.2.2019 - Talous

Osa Kemijoki Oy:n eläkesäätiön varallisuudesta siirtyi LähiTapiola Varainhoidon hoidettavaksi. Eläkesäätiön päätöksessä painottui muun muassa LähiTapiola Varainhoidon menestyksekäs työ vastuullisessa sijoittamisessa.

Kemijoen eläkesäätiö kilpailutti keväällä 2018 osan eläkesäätiön varallisuuden hoidosta. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu painottuvat Kemijoki Oy:n toiminnan ytimessä ja siksi näitä arvoja edellytettiin myös eläkesäätiön varainhoitajan valinnassa.

Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelman kolme pääteemaa ovat hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti, kohti hiilineutraalia tulevaisuuden Suomea ja vesivoimaosaamisen edelläkävijä. Nämä teemat on sisällytetty yhtiön strategiaan ja myös yhtiön eläkesäätiö sitoutuu edistämään yritysvastuuohjelmaa.

Kemijoki Oy:n eläkesäätiö on perustettu vuonna 1985. Eläkesäätiö on A-eläkesäätiö, joka suljettiin vuoden 1991 lopussa. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuului vuoden 2018 lopussa 12 työssä olevaa vakuutettua ja noin 80 vapaakirjalla olevaa. Tilikauden päättyessä eläkkeitä oli maksussa 315 kappaletta.

LähiTapiola Varainhoidossa on pitkät perinteet vastuullisuudessa ja vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä.

- Olemme noudattaneet vastuullisuuden periaatteita sijoitusfilosofiassamme niin kauan kuin olemme tarjonneet sijoituspalveluita. Vastuullisuus on osa sijoitusprosessejamme ja sijoituspäätöksiä eli osa koko sijoitustoimintaamme. Noudatamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja niiden mukaisesti otamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät kaikissa sijoituspäätöksissämme. Viime vuosina olemme kehittäneet merkittävästi myös sijoitustemme vastuullisuusraportointia. Meille on tärkeää olla jatkossakin vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa, LähiTapiola Varainhoidon yritys- ja yhteisöasiakkuuksista vastaava johtaja Satu Norhomaa kertoo.

LähiTapiola Varainhoito palkittiin marraskuussa 2018 Skandinavian Financial Researchin instituutiosijoittajille tehdyssä tutkimuksessa Suomen parhaana vastuullisen sijoittamisen varainhoitajana.

-Valitsimme LähiTapiola Varainhoidon kumppaniksemme eläkesäätiön varojen hoidossa, koska LähiTapiola menestyi kilpailutuksessa kokonaisuutena ja on vahva vastuullisen sijoittamisen osaaja. Uskomme myös, että olemme LähiTapiolalle tärkeä asiakas, sillä LähiTapiola on varainhoitajana eläkesäätiösegmentissä vielä haastaja, kertoo Jani Ollila eläkesäätiön asiamies.

- Olen todella iloinen, että Kemijoki Oy valitsi meidät kumppanikseen eläkesäätiön varainhoidossa. Eläkesäätiöt ovat meille erittäin tärkeä asiakassegmentti ja yhteiset arvot vastuullisuudessa täydentävät kumppanuuttamme. Toinen meitä vahvasti yhdistävä tekijä on paikallisen elinkeinoelämän edistäminen. LähiTapiola-ryhmän alueyhtiörakenne mahdollistaa meille aktiivisen yhteistyön paikallisten yritysten kanssa, kertoo Kemijoki Oy:n eläkesäätiön asiakkuudesta LähiTapiola Varainhoidossa vastaava asiakkuusjohtaja Oskari Rankila.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Vuonna 2018 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 501 gigawattituntia, mikä oli kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.