<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu 13.12.2023

LähiLahjoitus säännöt

 • LähiLahjoituksen tukitonnia voivat hakea voittoa tavoittelemattomat rekisteröidyt yhdistykset (ry), jotka toimivat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai Kauniaisissa. Yhdistyksen toiminnan tulee olla jatkuvaa.

 • Tukitonnia voi hakea vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei saa käyttää kiinteän omaisuuden hankintaan.

 • Hakemuksen voi tehdä kyseistä seuraa edustava, täysi-ikäinen henkilö. Hakemuksen voi tehdä vain kerran yhtä tarkoitusta varten.

 • Tukea voi hakea verkkolomakkeella 7.6.-30.8.2023. Hakijan tulee hakemuksessa kertoa, miten tukitonnin käyttäisi. LähiTapiola Pääkaupunkiseutu tarkistaa, että hakemukset täyttävät nämä säännöt.

 • Tukitonnia ei myönnetä harrasteryhmälle, joka on saanut lahjoituksia tai muuta tukea LähiTapiolalta kuluvana tai edellisenä vuonna. Sen sijaan saman yhdistyksen eri harrasteryhmälle (kuten esim. eri ikävuosiryhmille) tuki voidaan myöntää kuluvana tai edellisenä vuonna.

 • Sääntöjen mukaiset hakemukset julkaistaan yleisöäänestystä varten tällä sivustolla 18.9.2023 kello 12. Hakemuksista julkaistaan hakijan (yhdistyksen/harrastusryhmän) nimi ja tuen suunniteltu käyttötarkoitus. HUOM! Äänestyksen alkamisaika on muuttunut ja äänestys alkaa vasta 18.9.2023.

 • Yleisö voi äänestää ehdokkaita 7.-30.9.2023. Tulokset julkaistaan marraskuun 2023 aikana.

 • 1 000 euron arvoiset LähiLahjoitukset myönnetään yleisöäänestyksen tulosten perusteella. LähiTapiola Pääkaupunkiseutu maksaa tuen 20:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Helsingistä, 15:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Espoosta ja Kauniaisista sekä 15:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Vantaalta.

 • LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on yhteydessä äänestyksen voittajiin loppuvuoden 2023 aikana, laatii lahjoitussopimuksen ja suorittaa lahjoituksen voittajien ilmoittamille tileille vuoden 2023 loppuun mennessä.

 • Lahjoituksen saajat ja tuen suunniteltu käyttötarkoitus julkaistaan tällä sivustolla sekä LähiTapiola Pääkaupunkiseudun viestinnässä.

 • Tukitonnin saaneet yhdistykset sitoutuvat raportoimaan pyynnöstä lahjoituksen jälkeen LähiTapiola Pääkaupunkiseudulle, miten ne ovat tuen käyttäneet.

 • LähiTapiola voi julkaista näitä tarinoita nettisivuillaan, asiakasviestinnässään tai somekanavissaan ilman erillistä korvausta.

Palaa LähiLahjoitus-sivulle

LähiLahjoituksen ehdot

1. LAHJOITUKSEN OSAPUOLET

Tämän lahjoituksen osapuolet ovat:

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu keskinäinen vakuutusyhtiö (myöhemmin LähiTapiola)

LähiLahjoituksen saaja

2. LAHJOITUKSEN TÄYTTÄMINEN JA EHTOJEN VOIMAANTULO

Tämä lahjoitus ja sen ehdot tulevat voimaan ja osapuolia sitovaksi ainoastaan siinä tilanteessa, että LähiLahjoituksen saaja tulee valituksi yhdeksi lahjoituskohteeksi LähiLahjoituksen sääntöjen mukaisesti. Tästä valinnasta tullaan ilmoittamaan erikseen LähiLahjoituksen saajalle.

3. LAHJOITUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Näillä ehdoilla sovitaan LähiTapiolan lahjoituksesta LähiLahjoituksen saajalle, joka annetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen.

Tällä dokumentilla sovitaan osapuolten rooleista, vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista sekä muista yksityiskohdista.

LähiTapiola suorittaa lahjoituksen erillisestä käyttörahastosta, jonka käyttöä rajaa Vakuutusyhtiölain 16 luvun 8 § ja yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset. Lahjoitusta tulee voida pitää käyttötarkoitukseen sekä vakuutusyhtiön tilaan ja olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Yhtiöjärjestysmääräyksestä seuraa, että käyttörahaston lahjoitus voidaan käyttää yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi nuoriso- ja kotiseututyöhön tai yleissivistävään ja kansalaiskasvatusta edistävään tarkoitukseen annettavat lahjoitukset. Rahaston käytöstä päättää hallitus toimivan johdon esityksestä.

4. LAHJOITUKSEN EHDOT

LähiTapiola lahjoittaa LähiLahjoituksen saajalle 1 000 euroa käytettäväksi vuoden 2024 aikana lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen. Tukea ei saa käyttää kiinteän omaisuuden hankintaan.

Lahjoitus tulee käyttää ja kohdistaa sääntöjenmukaiseen hakijan ilmoittamaan toimintaan.

LähiTapiolalla on oikeus auditoida lahjoituksen käytön kohdentuminen ja näin varmistua, että lahjoitusta on käytetty sovitulla tavalla.

5. LAHJOITUKSEN SUORITUS

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on yhteydessä äänestyksen voittajiin loppuvuoden 2023 aikana, laatii lahjoitussopimuksen ja suorittaa lahjoituksen voittajien ilmoittamille tileille vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lahjoituksen saaja sitoutuu tämän dokumentin mukaisiin ehtoihin 31.12.2024 asti.

6. LÄHITAPIOLAN AUDITOINTIOIKEUS

LähiTapiolalla on oikeus tutustua ja saada LähiLahjoituksen saajalta riittäväksi katsomansa aineisto lahjoitettujen varojen kohdentumisesta ja käytöstä.

7. TAKAISINPERINTÄOIKEUS

Mikäli lahjoitus olisi käytetty vastoin sopimuksen kohdissa neljä ja viisi (4 ja 5) tarkemmin määriteltyä tarkoitusta ja ehtoja, LähiTapiolalla on oikeus periä takaisin LähiLahjoituksen saajalta lahjoittamansa pääoma kokonaisuudessaan lisättynä kulloinkin voimassa olevalla viivästyskorolla lahjoituspäivästä lukien laskettuna.

8. VIESTINTÄ JA SOSIAALINEN MEDIA

Sopijaosapuolet viestivät lahjoituksesta parhaaksi katsomallaan tavalla yhdessä ja erikseen. LähiTapiola voi julkaista näitä tarinoita nettisivuillaan, asiakasviestinnässään tai somekanavissaan ilman erillistä korvausta.

9. MAHDOLLISET RIITAISUUDET

LähiTapiolalla on oikeus purkaa lahjoitus, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo lahjoitukselle asetettuja sääntöjä ja ehtoja.

Helsingissä 7.6.2023

 • Harri Mattinen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

 • LähiLahjoituksen saaja

Palaa LähiLahjoitus-sivulle