Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Eroon hiilestä pörssin kautta

11.11.2021 - Talous

Monet kaivosyhtiöt ovat ratkoneet ongelmaansa irtautua hiilituotannostaan muun muassa pörssin kautta. Hiilituotantoa listaamalla ei kuitenkaan päästä pureutumaan varsinaiseen ongelmaan: hiilituotantoon. Salkunhoitaja Hannu Salminen kertoo, miten vastuullisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa perusongelmaan.

Osakemarkkinoilla tulee ajoittain vastaan yhtiöitä, jotka luopuvat vähemmän vastuullisista liiketoiminnoista joko myymällä ne muille toimijoille tai listaamalla ne erillisenä yhtiönä. Näitä on nähty useitakin hiilituotannon osalta kaivosyhtiöissä, mutta esimerkki löytyy myös vähittäiskauppaketjun alkoholiin liittyvän liiketoiminnan listaamisesta.

Yksi kaivosyhtiö lähestyy asiaa hiilikaivostoiminnan myymisen sijaan ilmoittamalla pienentävänsä hiilentuotantoa 15 vuoden aikana 40 prosenttia ja investoimalla ilmastomuutoksen torjunnan kannalta keskeisiin raaka-aineisiin.

Taustasyitä näihin ratkaisuihin on varmaan useita, mutta vastuullisen sijoittamisen aiheuttama sijoittajapaine on merkittävä vaikuttava tekijä. Sijoittajat ovat voineet vaikuttaa joko sulkemalla hiiliyhtiöt pois sallituista sijoituksista tai aktiivisella omistajavaikuttamisella.

Esimerkkiyhtiössä hiilitoiminnan pienentämisen sisältänyt suunnitelma sai 97 prosentin kannatuksen yhtiökokouksessa. Toisaalta sijoittajien yleistyvät ilmasto-orientoituneet poissulut aiheuttavat hiilialan yhtiölle uhan heikosta markkina-arvokehityksestä sekä korkeammista rahoituskustannuksista.

Liiketoiminnasta luopuminen on vastuullisen sijoittajan kannalta selkeää, mutta yhtiölle taloudellisesti kallis ratkaisu, mikäli myyntihinta jää matalaksi. Pidemmän aikavälin suunnitelmien tulkintavaikeuksia kuvaavana esimerkkinä on alussa mainitsemani hiilituotannon vähentämissuunnitelman ilmoittanut yhtiö, joka kuitenkin osti kesällä hiilikaivostoimintaa toiselta yhtiöltä. Voihan tuotantoa toki lisätä lyhyellä aikavälillä ja silti pienentää pitkällä aikavälillä, mutta tämän tulkitseminen ei ole sijoittajalle ihan kristallin kirkasta.

Hiilikaivoksien omistuksien siirtyminen ei itsessään vähennä tuotetun hiilen määrää tai hiilidioksidipäästöjä vaan hiiltä louhitaan edelleen. On myös mahdollista, että uudet omistajat ovat aiempia hiilimyönteisempiä.
Positiivisten ilmastovaikutuksien saavuttaminen edellyttää laajempaa vastuullisuustoimintaa loppuasiakkailta sekä yhteiskunnallista ohjaamista mm. lainsäädännöllä. Edellytyksenä voi olla myös riittävän kattava globaali konsensus ilmastohaittojen vähentämisestä, vaikkakin Kiinan päätöksillä voisi olla suurena hiilen tuottajana sekä kuluttajana merkittävä vaikutus yksittäisenä maanakin.

Niin kauan kuin hiiltä kulutetaan sitä myös tuotetaan. Maailman kivihiilen tuotannon kasvutrendi on pysähtynyt viimeisen 10 vuoden aikana, muttei ole vielä kääntynyt selvään laskuun.

Vastuullisella sijoittamisella on kuitenkin hillitsevä vaikutus tuottajien halukkuuteen tehdä hiilen tuotantoa lisääviä investointeja. Tuotannon rajoitteilla on hintaa nostava vaikutus ja tällä taas hintajouston kautta osaltaan vaikutusta kulutukseen. Vastuullisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa myös loppuasiakkaiden hiilen kulutukseen esimerkiksi sähkön tuotannon investointien osalta. Vaikkakaan vastuullinen sijoittaminen ei yksin ratkaise ongelmia, on se hyödyllinen osatekijä kestävän kehityksen kokonaisuudessa.

Hannu Salminen

salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää