Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Miltä näyttää sijoitusmarkkinoiden kesäsää? Jatkuuko auringonpaiste?

17.6.2021 - Talous

Osakemarkkinoiden alkuvuosi on sujunut aurinkoisissa merkeissä. Yhdysvaltojen talouden vahva vire ja mittavat talouspoliittiset tukitoimet ovat kuitenkin herättäneet sijoittajissa myös inflaatiohuolia. LähiTapiola Varainhoidon rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen arvioi alkuvuoden tapahtumia ja sijoitusmarkkinoiden näkymiä.

Vuoden 2021 aikana osakemarkkinoiden kurssikehitys on jatkunut vahvana. Kehityksen taustalla ovat maailmantalouden kasvunäkymän vahvistuminen, koronarokotusten eteneminen ja mittavat talouspoliittiset tukitoimet. Vaikka koronapandemia vaikuttaa edelleen taloudellisen aktiviteetin tasoon ympäri maailmaa, sijoittajien huomio on siirtynyt kevään aikana yhä enemmän koronatilanteesta tulevan talous- ja inflaatiokehityksen arvioimiseen.

Maailmantalouden suhdannenäkymä on valoisa. Jo alkuvuodesta talouskehitys on ollut vahvaa Yhdysvalloissa. Vuoden jälkipuoliskolla talouskasvun odotetaan piristyvän merkittävästi myös euroalueella, kun talouden rajoitustoimista päästään toivottavasti suurilta osin luopumaan. Euroalueen taloutta tukevat loppuvuonna erityisesti yksityinen kulutus ja tarjontapuolen pullonkaulojen helpottaminen. Kokonaisuudessaan maailman bkt-kasvusta odotetaan kuluvana vuonna vahvinta vuosikymmeniin.

Inflaation odotetaan tulevina kuukausina edelleen kohoavan useissa maissa. Taustalla vaikuttavat koronakuoppa vertailuajankohtana, raaka-aineiden hintojen toipuminen sekä erot kysynnän elpymisen ja tarjonnan palautumisvauhdin välillä. Useimmissa maissa inflaatiopaineesta odotetaan väliaikaista, pitkälti ensi vuonna kääntyvää kehitystä, mutta erityisesti Yhdysvaltojen inflaationäkymään liittyy myös kysymysmerkkejä. Kasvunäkymän osalta riskit ovat koholla sellaisissa kehittyvissä talouksissa, kuten Intia ja Brasilia, joilla on ollut haasteita saada koronavirusta hallintaan.

Ovatko inflaatiopaineet väliaikaisia vai pysyviä?

Useimmissa maissa inflaatiopaineesta odotetaan väliaikaista, mutta mittava finanssi- ja rahapoliittinen elvytys yhdistettynä talouden vahvaan vireeseen on herättänyt huolia Yhdysvaltojen talouden ylikuumenemisesta. Epävarmuutta ovat lisänneet kevään odotuksia korkeammat inflaatioluvut. Rahoitusmarkkinat hinnoittelevat kuitenkin edelleen merkittävän osan pidemmän aikavälin inflaatiopaineista väliaikaiseksi myös Yhdysvaltojen osalta, vaikka keskustelua myös pysyvämpien hinta- ja palkkapaineiden kehittymisestä käydään.

Sijoittajien huolena on, että pysyvän inflaatiopaineen muodostuminen voisi pakottaa Yhdysvaltain keskuspankin kiristämään rahapolitiikkaansa odotettua voimakkaammin. Markkinaodotus on, että Fed tulee jatkamaan taloutta voimakkaasti tukevalla linjallaan. Keskuspankin odotetaan kuitenkin avaavan vähitellen keskustelua arvopaperiostojen supistamissuunnitelmista.

Myös euroalueella inflaation odotetaan loppuvuodesta edelleen nousevan, mutta jo ensi vuoden osalta inflaatio-odotukset ovat selvästi Euroopan keskuspankin tavoitteita alempana. Tämän lisäksi myös jäsenmaiden velkasuhteiden tasapainotus pitää EKP:n rahapolitiikan kevyenä. Vaikka keskuspankin PEPP-osto-ohjelma lopetettaneen asteittain, muita arvopaperiostoja saatetaan kasvattaa ja muuttaa ehdoiltaan laveammiksi. Koronnostoja ei EKP:n osalta pitkään aikaan odoteta.

Paistaako aurinko yhä osakemarkkinoilla?

Osakemarkkinoiden kehitys on ollut alkuvuoden aikana vahvaa lähes kaikilla maantieteellisillä alueilla. Toimialoista parhaiten ovat menestyneet syklisten toimialojen osakkeet, jotka ovat hyötyneet vahvistuvasta talouden suhdannenäkymästä ja epävarmuuden laskusta. Tällaisiin toimialoihin kuuluvat muun muassa energia ja rahoitusala. Osakesijoitustyyleistä parhaiten ovat alkuvuodesta tuottaneet arvoyhtiöt sekä pienet ja keskisuuret yhtiöt. Osakemarkkinoiden odotettua kurssiheiluntaa mittaava VIX-indeksi laski kesäkuun alkupuolella ensimmäistä kertaa alle 16 pisteen sitten helmikuun 2020.

Pitkät korot nousivat alkuvuodesta Yhdysvalloissa vahvistuvan talous- ja inflaationäkymän myötä. Osittain vastaavaa kehitystä nähtiin keväällä myös euroalueella. Viime kuukausina pitkät korot ovat tosin hieman taas laskeneet. Korkojen nousu näkyy nimellishintaisten valtionlainojen alkuvuoden negatiivisena tuottona. Korko-omaisuusluokista parhaiten ovat alkuvuoden aikana tuottaneet riskiset yrityslainat sekä inflaatiosidotut valtionlainat. Myös raaka-aineissa ja valuutoissa on nähty edelleen merkittäviä kurssiliikkeitä.

Loppuvuoden osalta markkinoiden mielenkiinto kohdistuu globaalin talouskehityksen lisäksi inflaationäkymiin ja keskuspankkitoimiin erityisesti Yhdysvalloissa. Vahvan keskuspankkilikviditeetin odotetaan tukevan osakemarkkinoita myös tulevina kuukausina. Talouden elpymisen rinnalla myös yritysten vahvistunut tuloskehitys ja -näkymät ovat kevään aikana enenevissä määrin tukeneet osakesijoituksia. Merkittävimmäksi epävarmuustekijäksi vaikuttaa nousseen Yhdysvaltojen inflaationäkymiin liittyvät kysymykset, mutta myös kohonneet arvostustasot, koronavirustilanne ja poliittiset riskit pitävät sijoittajat kesäsandaaleissaan edelleen varpaillaan.

Jyri Kinnunen
rahoitusmarkkinaekonomisti
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää