Koronan –peliä pörsseissä

5.3.2020 - Jyrki Mäkelä

LähiTapiola LokalTapiola

Koronavirusepidemia on pelästyttänyt sijoittajat pahasti. Johtaja Jyrki Mäkelä LähiTapiola Varainhoidosta antaa muutaman neuvon sijoittajalle.

Vanha sanonta sijoitusmaailmasta kuuluu, että kun Wall Streetillä aivastetaan muu maailma vilustuu. Maailman pörssit tuntuvat sairastuneen kunnon influenssaan, mutta pörssit sairastuttanut virus tulikin tällä kertaa Kiinasta.

Helmikuun viimeisellä viikolla koettiin jopa historiallisessa mielessä melkoinen kurssiyskähdys, jonka seurauksena suuri ja mahtava Wall Street vapisi liitoksissaan. Yhdysvaltojen osakemarkkinat laskivat viikossa yli 11 prosenttia, muun maailman pörssien seuratessa rajua alamäkeä. Ainoastaan taudin lähtömaassa Kiinassa osakemarkkinat sinnittelivät positiiviseen tuottoon.

Vuoden vaihteessa talouden näkymät olivat vielä luottavaiset. Korona –viruksen vaikutusten odotettiin jäävän verrattain rajatuiksi ja hallittaviksi ja globaalin talouden hidas elpyminen oli käynnissä. Tutkimuslaitokset ennustivat suhdannepohjan osuvan ensimmäiselle vuosipuoliskolle ja osakemarkkinat olivat vahvan viime vuoden jälkeen edelleen nousussa.

Nyt korona –virus on hetkellisesti sekoittanut pakan ja ennustelaitokset yrittävät kilvan arvioida, mitä vaikutuksia epidemialla on talousnäkymiin. Suuria ennustajanlahjoja ei tarvitse omata, jos toteaa, että varmasti on. Tärkein kysymys onkin kesto ja laajuus.

Uutisotsikot kirkuivat kissankokoisin otsikoin pörssiromahduksesta ja jälleen kerran osakkeiden kurssimuutokset nousivat ympäri maailmaa medioiden ykkösuutisiksi. Kurssilasku, myyntipaniikki, uhkakuvat, epävarmuus tulevaisuudesta on saanut monet säästäjät ja sijoittajat varpailleen. Kannattako nyt tehdä mitään? Pitäisikö oma sijoitussalkku realisoida, kannattaako ylipäätänsä aloittaa sijoittaminen näin epävarmassa tilanteessa.

Osakemarkkinoiden voimakkaat hintamuutokset saavat aina suurimman uutishuomion. Jopa ne sijoittajat, joilla osakkeiden osuus sijoitussalkussa on suhteellisen pienellä painolla, saattavat ylireagoida ja pohtia myymistä. Kuitenkin tehokas ja laaja hajautus on tunnetusti tehokkain riskienhallintakeino. Hajautuksella pienenetään voimakkaidenkin kurssireaktioiden vaikutuksia.

On ensiarvoisen tärkeää, että sijoitussalkussa on riskillisten omaisuuslajien lisäksi niitä sijoituskohteita, joilla on alhainen tai peräti negatiivinen yhteisvaihtelu (ts. korrelaatio) esim. osakkeiden kanssa. Viime aikojen osaketurbulenssissa hyvälaatuiset valtiolainat ovat olleet esimerkki kokonaisriskiä alentavasta omaisuuslajista. Kun sijoittajien raha pakenee myyntien seurauksena joistain omaisuuslajeista, johonkin ne päätyvät, yleensä kriisitilanteissa turvallisina pidettyihin kohteisiin.

Näin on käynyt myös tällä kertaa. Mitä tehokkaammin hajautus on toteutettu, sitä pienemmäksi yksittäisten omaisuuslajien kurssivaikutukset jäävät.

Tällaiset eksogeeniset talouden ja markkinoiden häiriöt eivät mitenkään ole poikkeuksellisia. Ongelmia ja paniikkia syntyy silloin, kun ne tapahtuvat yllättäen. Historia on kuitenkin opettanut, että vakavimpienkin kriisien vaikutukset ovat yleensä olleet verrattain lyhytkestoisia.

Toinen keskeinen havainto on, että maailma ei jää odottamaan asioiden ja tilanteen kriisiytymistä. Eri maissa terveydenhuoltoviranomaiset ja lääketeollisuus pyrkivät koordinoidusti kehittämään uusia hoitomalleja ja lääkkeitä, valtiot pyrkivät suojaamaan kansalaisiaan, keskuspankit, valtiot sekä talouden globaalit organisaatiot pyrkivät raha- ja finanssipoliittisilla toimenpiteillään lieventämään kriisien vaikutuksia talouskehitykseen. Yritykset sopeuttavat toimintojaan ja etsivät samalla uusia ratkaisuja mahdollisiin logistiikka- ja tuotanto-ongelmiin.

Sijoittajan on hyvä muistaa nämä seikat päätöksiä tehdessään. Tehokas hajautus eri omaisuuslajeihin, mutta myös ajallinen hajautus eli säännöllinen sijoittaminen ovat parasta riskienhallintaa. Lisäksi kannattaa hyväksyä se tosiasia, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Aika on lopulta sijoittajan puolella. Nämä periaatteet kun pitää muistissa, eikä panikoidu ja huolehtii käsien hygieniasta, lopputulos ei voi olla huono.

LähiTapiola LokalTapiola

Jyrki Mäkelä
johtaja
LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää