Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Omistajaohjauksen lisääntynyt sääntely edistää aktiivista omistajuutta, vaikuttamista ja lisää avoimuutta

13.2.2020 - Jari Kumpulainen

Uusi EU-direktiivi edistää pitkäaikaisen osakkeenomistajan vaikuttamista pörssiyhtiöissä. Asiakkuusjohtaja Jari Kumpulainen LähiTapiola Varainhoidosta kertoo, että direktiivin myötä institutionaaliset sijoittajat ja omaisuudenhoitajat tulevat olemaan aiempaa aktiivisempia omistajia.

10.joulukuuta 2019 alkaen EU-alueella siirtymäajan jälkeen on astunut voimaan uusi SHRD omistajaohjaussääntely (Shareholders Rights Directive). Osakkeenomistajien oikeudet direktiiviin perustuvan sääntelyn tarkoituksena on edistää pitkäaikaista osakkeenomistajien vaikuttamista pörssiyhtiöissä sekä lisätä avoimuutta yhtiöiden ja sijoittajan välillä.

Tarve sääntelyyn heräsi finanssikriisin jälkimainingeissa. Tuolloin ilmeni, että kansainvälisellä tasolla osakkeenomistajat olivat joissain tapauksissa tukeneet pörssiyhtiöiden johdon liiallista riskinottoa. Samaan aikaan suurina omistajina pidettävät instituutiosijoittajat ja omaisuudenhoitajat eivät olleet riittävällä tavalla huolehtineet sijoituskohteina olleiden yhtiöiden seuraamisesta, eivätkä olleet välttämättä pyrkineet vaikuttamaan riittävästi pörssiyhtiöiden toimintaan.

Direktiivi sääntelee pörssiyhtiöiden lisäksi pörssiyhtiöihin sijoittavia henkivakuutusyhtiöitä, tiettyjä eläkesäätiöitä ja –kassoja, sekä omaisuudenhoitajia ja rahastoyhtiöitä instituutiosijoittajina. Instituutiosijoittajan käsite ei kuitenkaan koske vahinkovakuutusyhtiöitä, pankkeja ja työeläkevakuutusyhtiöitä.
Sääntely edellyttää instituutioita laatimaan omistajaohjauksen periaatteet, joiden mukaan se tulee toimimaan omistajanohjauksessa, kun sijoitetaan ETA-alueen pörssiosakkeisiin. Omistajaohjauksen periaatteissa tulee kuvata esimerkiksi omistajaohjauksen menettelytavat pörssiyhtiöiden seuraamiseksi omaisuudenhoitajan tai instituution kannalta merkityksellisissä asioissa.

Positiivisena askeleena kohti avoimuutta ja vastuullista toimintaa voimaanastunut sääntely tulee vaikuttamaan esimerkiksi siten, että institutionaaliset sijoittajat ja omaisuudenhoitajat tulevat olemaan aiempaa aktiivisempia omistajia. Sääntely myös edellyttää, että instituutiot sekä omaisuudenhoitajat julkistavat vuosiraportin periaatteidensa toteutumisesta. Näin periaatteiden noudattamisen tarkastelu on tehty vaivattomaksi ja läpinäkyväksi kaikille.

LähiTapiola Varainhoito aktiivisena omistajana

LähiTapiola Varainhoito on toiminut aktiivisena omistajana jo pitkään. Uskomme, että aktiivisella omistajuudella ja rakentavalla keskustelulla sijoituskohteiden kanssa voimme vaikuttaa positiivisesti yritysten toimintaan ja siten myös edistää sijoitusten parempaa tuotto/riskisuhdetta pitkällä tähtäimellä.

Omistajina, haluamme toimia yhtiöiden kumppanina kohti vastuullisemman, läpinäkyvämmän ja paremman hallintotavan tulevaisuutta. Salkunhoitajamme tapaavat vuosittain noin 700-800 yritystä, joiden kanssa keskustelemme myös yrityskohtaisista vastuullisuusteemoista.

Olemme lisäksi yhteydessä tyydyttävän tai heikon vastuullisuusarvosanan saaneisiin yhtiöihin ja yhtiöihin, jotka eivät raportoi hiilijalanjälkeä. Tällöin autamme yhtiöitä kohti parempaa raportointia ja läpinäkyvyyttä sekä kannustamme tunnistamaan yrityksen toiminnan kannalta oleellisimmat riskit, mahdollisuudet sekä best practise- toimintatavat.

Aktiivisena omistajana osallistumme myös yhtiökokouksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuonna 2019 osallistuimme 335 yhtiökokoukseen 36 maassa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on osallistua yli 1000 yhtiökokoukseen vuodessa. Äänestyskäyttäytymisestämme raportoimme julkisesti yhtiökokouskohtaisesti verkkosivuillamme.

Äänestyskäyttäytyminen yhtiökokouksissa ulkomailla 2019 - hallituksen eistykset yhtiökokoukselle

Äänestyskäyttäytyminen yhtiökokouksissa ulkomailla 2019 - osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle

Yllämainittujen toimenpiteiden lisäksi vaikutamme ja edistämme vastuullista sijoittamista myös monien yhteistyöhankkeiden kautta globaalisti.

Aktiivista omistajuutta ja omistajaohjauksen periaatteita hyödyntäen tuemme pitkän aikavälin sijoitustoimintaa ja tuottotavoitteiden toteutumista asiakkaillemme.

Jari Kumpulainen
Asiakkuusjohtaja, instituutioasiakkaat
LähiTapiola Varainhoito Oy