Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pääomarahastosijoittaja ajattelee pitkäjänteisesti

5.9.2019 - Justus Hollo

Finanssikriisin jälkeisten vuosien aikana pääomarahastot ovat tarjonneet hyviä tuottoja. Salkunhoitaja Justus Hollo LähiTapiola Vahinkoyhtiön sijoitustoiminnosta muistuttaa, että pääomarahastosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa hätiköityjen ratkaisujen tekeminen markkinoiden myllertäessä ei kannatta.

Sijoittajien katseet ovat suuntautuneet viime vuosina yhä enemmän vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten pääomasijoituksiin.

Pääomasijoituksilla tarkoitetaan useimmiten oman pääomanehtoisia sijoituksia listaamattomiin yrityksiin. Yksinkertaistettuna pääomasijoittaja ostaa enemmistön kohdeyhtiöstä, kehittää yhtiötä, kunnes irtautuu yhtiöstä keskimäärin noin viiden vuoden kuluttua ensisijoituksesta.

Tyypillisesti pääomasijoituksen tekee rahasto, jossa sijoittajina on laaja joukko institutionaalisia sijoittajia kuten eläke- ja vakuutusyhtiöitä. Sijoitusten hankinnasta, toteutuksesta, hallinnoinnista ja irtautumisesta vastaa puolestaan pääomarahastoyhtiö.

Finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat olleet suotuisaa aikaa pääomarahastoille. Velkarahaa yrityskauppojen rahoittamista varten on ollut hyvin saatavilla ja se on ollut edullista. Arvostuskertoimien nousu on mahdollistanut kohdeyhtiöiden myynnin ostohintoja kalliimmalla.

Pääomarahastojen varainkeruu on sujunut nostaen rahastojen käytettävissä olevien varojen eli niin sanotun kuivan ruudin ennätystasolle. Suotuisa toimintaympäristö on siivittänyt tuotot kaksinumeroisiin lukuihin.

Viime aikoina talousuutiset Euroopasta ja muualta maailmasta ovat kuitenkin olleet negatiivissävytteisiä. Ostopäällikköindeksit ovat painuneet punaiselle lähes kaikkialla maailmassa. Saksan talous lähestyy teknistä taantumaa. USA:n ja Kiinan väliseen tullikiistaan ei ole näköpiirissä ratkaisua. Britannian EU-eron kohtalonpäivät lähestyvät. Myös pääomarahastomarkkinoilla on piirteitä, jotka viittaavat riskien kasvuun.

Tehtyjen sijoitusten velkakertoimet ovat historiallisesti korkealla tasolla ja velan osuus suhteutettuna omaan pääomaan on kasvussa. Lisäksi yrityskaupoissa käytettävien velkakirjojen ehdot ovat heikentyneet velkojien näkökulmasta ja erilaisia tilinpäätöksen oikaisueriä, joilla kannattavuus saadaan näyttämään paremmalta, käytetään enemmän kuin aiemmin.

Mitä pääomarahastoihin sijoittavan tulisi ajatella tilanteesta, jossa globaali talouskasvu yskii ja pääomarahastomarkkinoilla eri mittarit ovat saavuttamassa tai jopa ylittäneet edellisen huipun? Kykenevätkö pääomarahastot vielä löytämään hyviä sijoituskohteita ja saavuttamaan aiempien vuosien tuottoja? Onko pääomarahastojen sykli saavuttanut huippunsa? Tulisiko tässä kohtaa keventää pääomarahastoilla annettavia sijoitussitoumuksia?

Pääomarahastojen varainkeruu saavutti edellisen huippunsa vuosina 2007-2008. Tuolloin myös velka- ja arvostuskertoimet olivat korkealla tasolla. Muutenkin pääomarahastomarkkinoilla oli samoja piirteitä kuin nyt. Historia ei tunnetusti ole tae tulevasta.

Tarkasteltaessa edellisen varainkeruuhuipun aikaan ja sen ympärillä perustettuja rahastoja perustuen tutkimusyhtiö Preqinin tietoihin, voidaan todeta, että tuottojen valossa huonoimmat pääomarahastojen vuosikerrat osuivat vuosien 2004 -2006 välille. Huomionarvoista on, että tälläkin aikavälillä perustettujen rahastojen tuotot sijoittajille toiminnan alusta ovat olleet mediaanitasolla noin 8 prosenttia (IRR).

Vuonna 2008 ja 2009 perustettujen rahastojen tuotot ovat olleet jo selkeästi paremmat kuin finanssikriisiä edeltävien rahastojen. Harvassa ovat ne sijoittajat, jotka kykenivät lisäämään sijoitussitoumuksiaan finanssikriisin myllertäessä tai osasivat keventää pääomarahastoille annettavia sitoumuksia jo vuonna 2004.

Pääomarahastoihin sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja allokaatiomuutosten toteuttaminen hidasta. Rahastosijoittajan näkökulmasta oikean ajoituksen miettiminen on äärimmäisen vaikeaa. Pääomarahastosijoitukset ja etenkin ohjelma, joka sijoittaa useisiin eri rahastoihin tasaisella tahdilla vuodesta toiseen huolehtii hajautuksesta niin ajallisesti, maantieteellisesti kuin toimialoittain.

Justus Hollo

Salkunhoitaja

LähiTapiola Vahinkoyhtiö