Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sujuvampaa työarkea itsereflektion avulla

3.11.2021 - Työelämä

Oman työn johtamisessa on kyse energian hallinnasta ja omien huomionkohteiden kiinnittymisen tiedostamisesta. Parempi ajanhallinta ja työtehtävien priorisointi auttavat kohdistamaan energian fiksulla ja tuottavalla tavalla.

Itsensä johtamisen taidot ovat kasvattaneet merkitystään työelämässä. Haasteet siinä tulevat usein esiin silloin, kun vakiintuneita toiminta- tai ajatustapoja pitäisi muuttaa. Muutos on yleensä haastava toteuttaa, koska suurin osa teoista ja ajatuksista on lähes alitajuntaisia. Se edellyttää oman toiminnan kriittistä arviointia ja keskittymistä totuttujen toimintatapojen muuttamiseen.

Kirjoitin viime keväänä päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön Laurea-ammattikorkeakoululle, jossa raportoin 10 viikon ajan päivittäin omaa työtäni, kehittämistäni ja kehittymistäni. Reflektoimalla omaa työarkeani löysin aikasyöpöt, ja opin tunnistamaan ja muuttamaan omia totuttuja toimintatapojani.

Opinnäytetyön tekeminen oli onnistunut ja opettavainen kokemus sekä minulle että toimeksiantajalle. Tästä innostuneena kokeilimme samaa päiväkirjaperusteista reflektointimenetelmää myös muilla asiantuntijoilla ja esihenkilöillä LähiTapiolan Vahinkoyhtiössä.

Työn näkyväksi tekeminen auttaa priorisoimaan ja ennakoimaan

Projektin tavoitteena oli oppia reflektoinnin avulla, mihin oma työaika konkreettisesti kuluu ja miten sen voisi käyttää tehokkaammin, esimerkiksi työhyvinvointia lisäävällä tavalla. Osallistujat jopa hieman yllättyivät siitä, miten paljon erilaisia asioita työviikon aikana ehtiikään tehdä. Säännöllisen päivittäisen reflektoinnin ansiosta asiat jäsentyivät työpäivän päätteeksi, ja monelle tämä antoi luottavaisen tunteen siitä, että kaikki oleellinen on hoidossa.

Osallistujat onnistuivat kyseenalaistamaan totuttuja toimintamallejaan ja nostamaan esiin oman arkensa ongelmakohtia. Oman työn näkyväksi tekeminen antoi myös hyvän kokonaiskuvan töiden sujumisesta, jonka avulla osallistujat oppivat löytämään ongelmiinsa ratkaisuja, kuten ennakoimaan ja hallitsemaan omaa kalenteriaan paremmin. Eräs osallistuja kertoo varaavansa jatkossa kalenteristaan aikaa oman työn hetkille, jolloin hän keskittyy tietyn tehtävälistan hoitamiseen. Tällaisten tietoisten toimintamallien toteuttaminen lisää tehokkuutta ja keskittyminen parantaa lopputulosta.

Innostuitko kokeilemaan itsereflektiota? Näillä vinkeillä pääset sujuvasti alkuun:

  1. Aloita kirjaamalla lyhyt viikkosuunnitelma, jolla asetat tavoitteet kyseiselle viikolle.
  2. Reflektoi omaa työtäsi päiväkirjamuotoisesti. Reflektoinnin ei tarvitse olla romaanin pituinen suoritus, vaan jo ydinkohtien listaaminen auttaa sinua kehittymään ja jäsentämään ajatuksiasi.
  3. Lue tekstit viikon päätteeksi ja tee lyhyt yhteenveto: Mitä asioita jouduit viikon aikana selvittämään – mitä ongelmia tuli ja miten ratkaisit ne? Miten arvioit viikon aikana kehittynyttä osaamistasi?
  4. Jatka reflektointia säännöllisesti muutaman viikon ajan, minkä jälkeen pohdi seuraavia kysymyksiä: Miten olet kehittynyt ja hyödyntänyt itsereflektiotasi arjessa?Mitä kiinnostavaa olet huomannut ja mitä hyötyä siitä on tulevaisuudessa? Löysitkö uusia ratkaisumalleja tai menetelmiä työhösi?
  5. Sparraile ajatuksistasi kollegan tai esihenkilösi kanssa, jotta saat näkökulmaa omaan kehittymiseesi!

Rohkeasti reflektoimaan!

Janniina Anttila
viestintäasiantuntija
LähiTapiola Vahinkoyhtiö