Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Jakaisitko dataasi alempaa vakuutusmaksua vastaan?

21.10.2021 - Terveys

Asiakaspalautteissamme esiintyy aika ajoin mielenkiinto hyvinvointidatan hyödyntämisestä vakuutusten hinnoittelussa. LähiTapiola Henkiyhtiön teettämän kyselyn mukaan tämä nouseekin kiinnostavimpana palkitsemisen muotona asiakkaiden keskuudessa, asiantuntija Heli Neuvonen LähiTapiola Henkiyhtiöstä kertoo.

Elämäntavat sairastuttavat yhä useamman suomalaisen ja aiempaa nuorempana. Elämäntapojen heikkenemisen vaikutukset näkyvät myös vakuutusliiketoiminnnassa kasvaneina kustannuksina. Muualla maailmassa yksilöllisen datan vaikutukset vakuutusmaksuun ovat jo arkipäivää. Esimerkiksi Etelä-Afrikasta lähtöisin oleva Vitalityllä on miljoonia asiakkaita ympäri maailmaa. Vitality yhdistää vakuutuksiinsa palvelut ja bonusohjelman. Näiden tarkoituksena on kannustaa palkitsemisen avulla asiakkaitaan terveempiin valintoihin, joiden on todettu vaikuttavan riskiin sairastua pitkällä aikavälillä. Elämäntapojen parantaminen hyödyttää niin asiakasta, vakuutusyhtiötä kuin yhteiskuntaa.

LähiTapiola Henkiyhtiön teettämän asiakaskyselyn mukaan noin puolet olisivat valmiita jakamaan yksilöllistä dataansa personoidumpaa tietoa ja mahdollista vakuutusmaksun alennusta vastaan (kuva 1). Seuraavaksi suurin ryhmä vastanneista ei osannut suoralta kädeltä sanoa mielipidettään, ja vain noin 15 % ilmoitti etteivät halua jakaa dataansa. En osaa sanoa -vastauksissa toistui epäily tiedon anonyymiydestä ja tietoturvasta. Lupa kuitenkin oltiin valmiita antamaan, jos nämä ovat kunnossa sekä kerrotaan läpinäkyvästi, miten tietoa käytetään.

Avoimissa vastauksissa heräsi myös huoli, että kerätty data voisi vaikuttaa kielteisellä tavalla tuleviin vakuutuspäätöksiin tai korottavasti vakuutusmaksuihin.

Kuva 1. Valmius yksilöllisen datan hyödyntämiseen etuja vastaan

Palkitsemisen muodoista kyselyssä suosituimmaksi vaihtoehdoiksi nousivat vakuutusmaksun alennus sekä aktiivisuuspisteet (kuva 2). Avoimissa vastauksissa monet kommentoivat, että heidän oli vaikeuksia valita vain yksi. Hyväntekeväisyys nousikin vaihtoehtoissa sellaisena, jonka moni olisi mielellään valinnut toiseksi vaihtoehdoksi. Avoimissa vastauksissa kaivattiin myös mahdollisuutta valita vuosittain, mihin näistä vaihtoehdoista käyttäisi edun. Korvaussumman korotusta pidettiin ongelmallisena, koska monissa tapauksissa henkilö ei enää ole kovin aktiivinen ennen menehtymistään.

Kuva 2. Mieluisin palkitsemisen muotoÄlyhenkivakuutus on esimerkki keinosta, jolla pyrimme LähiTapiola-ryhmässä ennaltaehkäisemään vahinkoja ja tukemaan asiakkaitamme terveemmissä elämäntavoissa. Vuonna 2015 lanseerattu Älyhenkivakuutus on Suomen markkinassa ensimmäinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää hyvinvointipalvelut ja henkivakuutuksen.

Älyhenki-konseptissa tarjoamme työkalut hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen, mutta asiakas itse päättää millaisen muutoksen hän haluaa toteuttaa. Asiakas antaa palvelussa suostumuksen oman hyvinvointidatansa käyttöön, mutta vain anonyymina massatietona, jota käytämme palveluidemme kehittämiseen. Elämänturvayhtiönä haluamme edelleen kehittää elintavoista ja aktiivisuudesta palkitsemista. Elintapoihin perustuva hinnoittelun ratkaisujen kehittäminen onkin meille luonteva seuraava askel tulevina vuosina.

Heli Neuvonen
asiantuntija
LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö