Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola siirtää rahastojensa hallinnon Seligson & Co Rahastoyhtiölle – Mitä siirto tarkoittaa ja pitää sisällään?

8.10.2021 - Talous

LähiTapiola tiedotti lokakuun alussa siirtävänsä rahastojensa hallinnon S-Pankista omistamaansa Seligson & Co Rahastoyhtiöön. Rahastojen siirrot tapahtuvat kolmessa osassa. Johtaja Outi Vänni LähiTapiola Varainhoidosta kertoo, mitä siirrot tarkoittavat ja miksi ne tehdään.

Sijoitusrahastojen hoitaminen on tarkkaan säänneltyä toimintaa. Sijoitusrahastolaki asettaa rahastoyhtiöille paljon erilaisia velvoitteita. Lisäksi rahastojen hoitamista koskee monenlainen EU-sääntely ja kotimainen viranomaisohjeistus.

Mitä rahaston hallinto tarkoittaa?

Rahastojen hallinnointi tai hoito, ovat termejä, jotka pitävät sisällään kaikki sijoitusrahastolain perusteella rahastoyhtiölle kuuluvat tehtävät. Tehtävistä tärkeimmät ovat:

  • järjestää rahaston hallinto
  • laskea liikkeelle osuuksia, lunastaa niitä takaisin ja pitää niistä osuusrekisteriä
  • vastata rahaston arvonlaskennasta ja julkaista rahasto-osuuden arvo
  • edustaa rahastoa oikeustoimissa, kuten solmia sopimuksia rahastojen puolesta
  • vastata tietojen antamisesta sijoittajille. Tätä varten rahastoyhtiö julkaisee hallinnoimiensa rahastojen lakisääteiset asiakirjat kuten rahastoesitteet, avaintietoesitteet, vuosi- ja osavuosikatsaukset.

Korvaukseksi tehtävien hoidosta sijoitusrahastojen varoista maksetaan hallinnointipalkkiota rahastoyhtiölle.

Mitä rahastojen hallinnon siirrossa tapahtuu?

LähiTapiola-rahastojen hallintoa on tähän asti hoitanut S-Pankki Rahastoyhtiö (aikaisemmalta nimeltään FIM Varainhoito Oy). Lokakuun alussa LähiTapiola, S-Pankki Rahastoyhtiö ja Seligson & Co Rahastoyhtiö yhdessä tiedottivat LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirtämisestä LähiTapiolan omistamalle Seligson & Co Rahastoyhtiölle.

Hallinnon siirrossa rahastoyhtiö luovuttaa lakisääteiset tehtävänsä uudelle rahastoyhtiölle, joka jatkaa samojen tehtävien hoitamista. Siirrossa luovuttava rahastoyhtiö siirtää vastaanottavalle rahastoyhtiölle kaikki oikeudet, joita tarvitaan rahastojen hoitamisessa. Siirron jälkeen vastaanottava rahastoyhtiö vastaa myös muista rahastojen hoitamiseen liittyvistä velvoitteista, kuten esimerkiksi viranomaisraportoinnista.

Kunkin rahaston hallinnon siirtopäivästä alkaen rahaston hallinnosta vastaa Seligson & Co Rahastoyhtiö, joka on nykyisin LähiTapiola-ryhmän kokonaan omistama yhtiö. Yhtiö on perustettu ja rekisteröity Suomessa v. 1997 ja sillä on Suomen viranomaisten myöntämä toimilupa. Tutustu Seligson & Co Rahastoyhtiöön ja sen palveluihin.

Rahastoyhtiöllä voi olla kumppaneita

Rahastoyhtiö voi hoitaa kaikki tehtävät itse tai se voi hyödyntää muiden toimijoiden palveluja. Rahastoyhtiö voi esim. sopia rahaston sijoitustoiminnan hoitamisesta omaisuudenhoitoon erikoistuneen yhtiön kanssa. LähiTapiola Varainhoito on aina hoitanut LähiTapiola-rahastojen sijoitustoimintaa eli toiminut rahastojen omaisuudenhoitajana. Myös asiakaspalvelua hoitaa LähiTapiola. LähiTapiola-rahastot ovat myös LähiTapiola Varainhoidon kehittämiä eli LähiTapiolan tuotteita.

Miksi hallinnon siirto tehdään?

LähiTapiola-ryhmä painottaa uudessa strategiassaan vahvasti talouden palvelujen kehittämistä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Rahastosiirto on jatkumo viime vuonna toteuttamallemme Seligson & Co:n ostolle. Siirron seurauksena toimintamme selkeytyy, palvelutarjontamme laajenee ja kustannustehokkuus paranee. Järjestelyiden seurauksena LähiTapiolan omistaman Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen pääoma nousee lähes seitsemään miljardiin euroon ja näin LähiTapiola nousee Suomen suurimpien rahastotalojen joukkoon. LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirto mahdollistaa pitkällä aikavälillä paremmat edellytykset kehittää rahastotoimintaa ja parantaa asiakkaillemme tuotettavia säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja.

Mitä hallinnon siirto tarkoittaa asiakkaalle?

Rahastojen hallinnon siirrot eivät vaadi rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä siitä aiheudu asiakkaalle veroseuraamuksia. Hallinnon siirtymisen seurauksena LähiTapiolan rahastoasiakkaat tulevat hyötymään kattavammasta rahastovalikoimasta ja pitkällä aikavälillä siirron tuomasta kustannustehokkuudesta.

Tutustu LähiTapiolan palkittuihin rahastoihin ja kestävään sijoittamiseen LähiTapiolassa.

Outi Vänni
johtaja
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää