Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kahdet kasvot

8.7.2021 - Talous

Peräkkäisistä kriisien ja alhaisen talouskasvun rasittamat nuoremmat ikäpolvet ovat vaarassa jäädä taloudellisesti heikompaan asemaan kuin vanhempansa. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro avaa, mitä tilastot kertovat.

Nuorten vaikeutunut taloudellinen asema on nostanut kysymyksen, että jäävätkö seuraavat sukupolvet vanhempiaan köyhemmiksi? Kysymys on tulkinnan varainen, sillä köyhyys voidaan mieltää

  • absoluuttisena köyhyytenä, eli puutteena perustarpeista, tai
  • suhteellisena köyhyytenä, jolloin elintaso on niin paljon muuta yhteiskuntaa pienempi, että rahat eivät riitä yleisesti hyväksyttynä pidettyyn elämäntapaan.

Kuvassa 1 on esitetty käytettävissä olevat tulot ikäluokittain kahdella tapaa. Absoluuttisesti tulot ovat kasvaneet kaikissa tuloluokissa pitkällä ajalla, mutta menetetyllä vuosikymmenellä nuorimpien ikäluokkien tulot ovat jämähtäneet paikoilleen. Nämä tilastot eivät vielä sisällä koronakriisiä, mutta työmarkkinoiden perusteella nuoret tulevat jälleen kärsimään raskaimmin.

Lasketaan suhteelliset ikäluokkakohtaiset tulot jakamalla kunkin ikäluokan tulot koko väestön tuloilla. Nuorempien ikäluokkien suhteellisen asema on heikentynyt. Alle 25-vuotiaiden tulot olivat 1970-luvun alussa lähellä väestön keskimääräisiä tuloja, mutta jäävät nykyisin 40% keskimääräisiä tuloja pienemmiksi.

Kuva 1. Käytettävissä oleva tulo ikäluokittain absoluuttisesti ja suhteellisesti

Yllä on käsitelty ikäluokkakohtaisia aikasarjoja, mutta kukaan ei ole samassa ikäluokassa ikuisesti. Kuvassa 2 on esitetty sama data noin 10v välein kussakin ikäluokassa. Sukupolvia vertailtaessa on siirryttävä ajassa 2-3 käyrää.

Elintason absoluuttinen nousu näkyy käyrien nousuna sukupolvesta toiseen. Nuorin ikäluokka erottuu tässäkin tarkastelussa. Heillä elintason nousu on jäänyt muita maltillisemmaksi ja käyrät voivat taantumien takia ottaa takapakkia.

Suhteellisesti tarkasteltuna esiin nousee yhteiskunnan tulonjaon muutos. 1960-70 -luvuilla vallinnut eläkeläisköyhyys on poistunut ja nuoret ikäluokat ovat pudonneet suhteellisesti heikoimpaan asemaan.

Kuva 2. Käytettävissä oleva tulo ikäluokittain noin 10v välein

Kuvassa käytettävissä oleva tulo ikäluokittain noin 10v välein

Elintason absoluuttinen nousu ei ole loppumassa, mutta sukupolvien välillä koetuista elintasohypyistä siirrytään pienempiin askeliin. Samalla kiinnitetään enemmän huomiota ekologiseen jalanjälkeen.

Mutta nuoret sukupolvet joutuvat aloittamaan elinkaaritulojensa kerryttäminen suhteellisesti niukemmista tuloista. Terve selitys olisi opiskelun yleistyminen ja pidentyminen, mikä investoinnin tapaan maksaisi itsensä takaisin, mutta elämänkaarella vain aiempaa myöhemmin.

Epätervettä olisi sukupolvien välisen tasapainon laajempi järkkyminen. Peräkkäisten kriisien ja alhaisemman kasvun rasittamat nuoret voivat jäädä heikompaan asemaan kuin vanhemmat, jo työmarkkinoihin kiinnittyneet ikäluokat. Tällaisessa murroksessa absoluuttisesti vanhempiaan köyhempien ikäluokkien muodostuminen voisi olla mahdollista, ainakin perinnönjakoon saakka.

Blogi on julkaistu Taloustaito.fi -sivustolla 7.7.2021

Hannu Nummiaro

yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää