Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kiinan osakemarkkinoiden merkitys kasvaa

6.5.2021 - Talous

Kiinan osakemarkkina on kasvanut rajusti ja maan painoarvo maailmantaloudessa vain kasvaa. Kiinan maapaino maailman osakeindekseissä on kuitenkin edelleen alhainen. Salkunhoitaja Hannu Salminen ennakoi, että globaalisti hajauttava sijoittaja ei voi enää kauaa katsoa Kiinan ohi.

Kiinan osakemarkkinaa voi kuvata lyhyesti vahvaksi kasvutarinaksi. Maan bkt on kasvanut pitkään nopeasti ja maan ennakoidaan saavuttavan maailman suurimman talouden aseman kuluvan vuosikymmenen lopulla.

Tätä taustaa vasten Kiinan osakemarkkinan voi nähdä selkeästi aliedustetuksi globaaleissa osakesalkuissa maapainon jäädessä koko maailmaa kuvaavissa osakeindekseissä tällä hetkellä vain 3-6 prosenttiin. Kiinan merkityksen monitahoisuutta kuvaa, että pienestä indeksipainosta huolimatta maailman kymmenen suurimman pörssin joukossa on Hong Kongin ohella kaksi manner-Kiinan pörssiä.

Kiinan markkinalla on edelleen monia kehittyville markkinoille ominaisia piirteitä mukaan lukien mm. länsimaista poikkeava poliittinen järjestelmä, yhtiöiden sijoittajaviestintä sekä liiketoimintakulttuuri. Kaupankäyntiä on avattu ulkomaalaisille, mutta manner-Kiinan markkinalle pääsyyn on edelleen olemassa tietynlainen kynnys tai vähintäänkin hidastetöyssy. Erityispiirteiden tulevaisuuden kehitykseen liittyy riskien lisäksi myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi mahdollinen luottamuksen kasvu omistajien kohtelua kohtaan voisi kasvattaa kiinnostusta maan osakkeisiin entisestään.

Vastuullisuusnäkökulmasta tavanomaisten yhtiökohtaisten kysymysten ohella nousee esiin myös laajempia maahan liittyviä kysymyksiä.

Kaikkiaan kiinalaiset osakkeet luokitellaan seitsemään luokkaan mm. listauspaikan, -valuutan, rekisteröintimaan sekä valtio-omistuksen perusteella. Karkeammin yhtiöt voisi luokitella osakkeiden kaupankäyntipaikan mukaan USA:n, Hong Kongin ja manner –Kiinan pörsseissä noteerattuihin yhtiöihin. Yksityissijoittajan näkökulmasta helpoiten on saavutettavissa USA:ssa noteeratut arvopaperit, mutta näissä on huomattava tietyt erityisriskit USA:n ja Kiinan välisiin jännitteisiin liittyen sekä kapea edustus kaikista kiinalaisista yhtiöistä.

Hong Kongiin ja manner-Kiinaan on pääsy joidenkin välittäjien kautta. On kuitenkin suositeltavaa selvittää huolellisesti markkinoiden erityispiirteet ja arvioida omaa markkinaymmärrystä ennen suoria osakesijoituksia Kiinaan. Asiat ovat osin mutkikkaampia ja yhtiöiden läpinäkyvyys heikompaa kuin esimerkiksi pohjoismaisten osakkeiden kohdalla.

Suoraviivaisinta onkin käyttää Kiina sijoituksiin maahan erikoistuneita rahastoja tai etf:iä. Myös Kiina osana laajemmin hajautettua kehittyneiden markkinoiden rahastoa voi olla hyvä lähestymistapa markkinaan Kiinan ja Hong Kongin yhteispainon kehittyvien markkinoiden indeksistä ollessa jo lähes 40%. Mikäli ei halua sijoittaa kiinalaisiin yhtiöihin on myös länsimarkkinoilla yhtiöitä, joiden liiketoiminnasta huomattava osa tulee Kiinasta.

Erityismaininnan kiinalaisista yhtiöistä ansaitsevat suurimmat Tencent ja Alibaba. Yhtiöt ovat vahvasti mukana digitalisaatiossa ja kuuluvat markkina-arvoltaan maailman 10 suurimman yhtiön joukkoon. Toinen sijoitusalalla erityistä kiinnostusta herättänyt osa-alue ovat manner-Kiinassa listatut osakkeet, joihin viitataan A-shares osakkeina.

Ulkomaalaisten pääsyä A-sarjalaisiin on avattu viime vuosina ja painoa indekseissä nostettu. Markkina on laaja sekä yhtiömäärältään, että markkina-arvoltaan ja yksityissijoittajilla on suuri osuus omistuksista. A-sarjalaiset ovat hajauttaneet hyvin globaaleja sijoitussalkkuja erityisesti koronakriisin aikana.

Kiinan osakemarkkina on monella tapaa erikoistapaus, mutta ei enää marginaalissa. Se on myös globaalisti hajauttaville sijoittajille tulevaisuudessa lähes väistämättömältä näyttävä aktiivisen päätöksen paikka vaikkei lopulta Kiinaan sijoittaisikaan.

Hannu Salminen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää