Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Onko bitcoinilla todellista arvoa?

9.4.2021 - Hannu Nummiaro

Keskustelu bitcoinista maksuvälineenä on hiipunut, mutta keskustelu siitä sijoituskohteena kasvanut. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro arvioi, mitä keinoja on määritellä bitcoinin arvoa.

Yleinen kritiikki on, että bitcoinilla ei ole mitään käyttöarvoa, kuten esimerkiksi kullalla on koruna. Mutta rahoitushistoria osoittaa, että raha ei vaadi käyttöarvoa. Joissain kulttuureissa on käytetty rahana simpukoita tai koiran hampaita. Sosiaalinen käytäntö luo vaihtoarvon.

Ei nykyisillä seteleilläkään ole käyttöarvoa. Ennen paperirahan sai vaihdettua kultaan, mutta nykyisin kyse on vain luottamuksesta sen käypyyteen. Luottamusta on vahvistettu määräämällä raha ns. lailliseksi maksuvälineeksi, joka on pakko hyväksyä maksuksi.

Tarkasteltaessa bitcoinin arvoa vaihdon välineenä ratkaisevaa on verkoston koko ja transaktioiden volyymi. Bitcoin osoitteet ovat jatkaneet kasvua. Paypal, Visa ja Mastercard ovat mahdollistamassa maksamisen bitcoineilla. Kehitys tukee bitcoinin arvoa vaihdon välineenä, mutta tarkka arvo on vaikea määrittää.

Keskustelu bitcoinista maksuvälineenä on hiipunut, mutta sijoituskohteena kasvanut. Se nähdään hajauttavana sijoitusluokkana ja niukkuuden lisäarvoa nauttivana digikultana. Tässä suhteessa bitcoin vertautuukin hyvin kultaan, jota ei enää käytetä maksuvälineenä, vaan sijoituskohteena.

Bitcoinin arvonmääritys ei ole helppoa, sillä korot, osingot tai vuokrat puuttuvat. Tarkastelen muutamia käytännön arvostusmenetelmiä. Investointipankki J.P.Morgan käytti raportissaan helmikuussa 2021 kolmea arvostusmenetelmää:

 • Pitkän ajan tavoitehinta $146k
  • Menetelmänä on määrittää bitcoinille hinta, jolla sen markkina-arvo on yhtä suuri kuin yksityisten omistaman kullan markkina-arvo. Tavoitehinta sisältää oletuksen, että bitcoinin volatiliteetti laskee kullan volatiliteettia vastaavaksi, jolloin niiden näyttämät riskipääomat olisivat yhtä suuret.
  • Bitcoinin ja kullan markkina-arvojen vertaaminen on markkinoiden yleisin arvostusperiaate. Sijoituskysyntä oletetaan samaksi, vaikka tuote on eri. Epäselvää on, että ajatellaanko kullan kysynnän säilyvän ennallaan vai bitcoinin syrjäyttävän sen salkuista.
 • ”Oikean arvon” yläraja $25k
  • Menetelmänä on määrittää bitcoinille hinta, jolla sen riskipääoma nykyisillä volatiliteeteillä on yhtä suuri kuin kullalla.
  • Edellisen menetelmän tapaan sijoituskysyntää tarkastellaan sijoitussalkkujen riskienhallinnan kautta.
 • ”Oikean arvon” alaraja $11k
  • Menetelmänä on louhintakustannus, joka muodostuu pääosin energiasta ja tietokoneista.
  • Yleisesti hyväksytty menetelmä, joka on käytännössäkin toiminut yliarvostuksen signaalina. Bitcoinin hinta kuitenkin määräytyy enemmän ostajien ja myyjien tasapainottamana kuin kirjanpitokustannusten perusteella.

Säilytysyhteisö BNY Mellon tarkasteli analyysissään kolmea bitcoinin arvostusmenetelmää, joista verkostovaikutus ja louhintakustannus ovat jo yllä mainittu. Kolmas menetelmä oli varanto/virta -malli (S2F eli Stock-to-Flow), jolla mallinnetaan niukkuuden arvoa. Näitä malleja* on kaksi erilaista:

 • S2F malli vuoteen 2024 asti $100k
  • Menetelmänä on mallintaa bitcoinin hintaa noin neljän vuoden välein hyppäävän varanto/virta -suhteen funktiona ja ennustaa sen perusteella tulevaisuutta. Vuoteen 2024 mennessä malli ennustaa $100k, jonka jälkeen $1000k.
  • Lähtökohta on kiinnostava, mutta mallissa on puutteita. Malli huomioi tarjonnan niukkuuden, muttei ota kantaa kysyntään. Historiallisen kehityksen jatkuminen ikuisesti on hyvin vahva oletus. Kryptovaluuttojen merkityksen kasvaessa sääntelyllä voidaan pyrkiä rajoittamaan kysyntää, koska huolet talletuspaosta ja keskuspankkien tuloksista lisääntyvät.
 • S2FX malli vuoteen 2024 asti $288k
  • Menetelmä lisää kullan ja hopean samaan malliin ja olettaa bitcoinin käyttäytyvän tulevaisuudessa kuten ne nykyisin. Lisäksi hintaklusterit on nimetty vaihtuvan bitcoin narratiivin perusteella.
  • Malli sanoo selitysasteeksi 99,7 %, johon luottamukseni on 0 %. Kvantti toimii, kunnes ei toimi.

Aiemmassa artikkelissa tarkastelin sijoitusmarkkinoiden odotuksia bitcoinille viiden vuoden tähtäimellä. Tuottojakauma perustui USA:n sijoitusneuvojien näkemyksiin, joita täydensin tunnettujen bitcoin-visionäärien ennusteilla**. Markkina-odotus $66k asettuu viidellä arvostusmenetelmällä saadun haarukan $11-288k alapäähän.

Kuva. Bitcoin skenaariot

Graafissa avataan bitcoinin tuottohistoriaa ja tulevaisuuden skenaarioita arvon kehityksestä.

Muutama luomistani skenaarioista kuitenkin osuu lähellä eri arvostusmenetelmiä. Louhintakustannus $11k on lähellä skenaariota ”disruptio yliarvioitu” $7k. S2FX mallin $288k ei paljon eroa visionääreille laskemastani ennusteesta $257k. Lisäksi visionäärien villein ennuste $1000k vastaa tarkalleen S2F mallia vuoden 2024 jälkeen.

Joko bitcoin-spesialistit ovat kompastumassa omaan näppäryyteensä tai sijoittajat eivät vieläkään tajua digikullan kimallusta.

*Molemmat on julkaissut PlanB, Twitter @100trillionUSD

**Lähteinä The Bitwise/ETF Trends 2021 Benchmark Survey of Financial Advisor Attitudes Toward Cryptoassets ja https://www.bitcoinprice.com/predictions/. Sijoitusneuvojat suhtautunevat keskimääräistä myönteisemmin bitcoiniin, koska heillä vakavaraisuussääntely ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet rajoittanevat vähemmän päätöksentekoa. Toisaalta kyselyn jälkeen bitcoin on noussut 160 %, mikä on oletettavasti nostanut nykyistä markkina-odotusta.

Blogi on julkaistu Taloustaito.fi -sivustolla 8.4.2021.

Hannu Nummiaro
Kirjoittaja on LähiTapiola Varainhoidon yksityistalouden ekonomisti.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää