Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Köyhät köyhtyy, rikkaat rikastuu –voiko kohtaloaan muuttaa?

9.3.2021 - Talous

Asuntohintojen eriävä kehitys Suomessa vaikuttaa merkittävästi suomalaisten varallisuuden tuottokehitykseen. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro kertoo, miten omalla kohdalle kehitykseen voi vaikuttaa.

Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen ja varallisuuserojen kasvu nousumarkkinoiden aikana ovat tunnettuja oman talouden ilmiöitä. LähiTapiolan uudella kotitalouksien varallisuuden tuottoindeksillä voi tarkastella näitä voimia. Indeksi kattaa 2/3 kotitalouksien varallisuudesta.

Kuvassa 1 on esitetty keskimääräisen kotitalouden varallisuuden euromääräinen tuotto viimeiseltä neljältä vuodelta. Pääkaupunkiseudulla oman asunnon arvo on noussut 21 tuhatta euroa. Lisäksi rahastoista ja osakkeista on kertynyt tuottoa 15 tuhatta euroa, eli yhteensä markkinavoimat ovat lisänneet varallisuutta 36 tuhannella eurolla.

Muualla Suomessa asuntojen arvot ovat laskeneet 5 tuhatta euroa. Rahastoja ja osakkeita on vähemmän, joten hyödyt ovat jääneet euroissa pienemmiksi, eli noin 5 tuhanteen euroon. Näin asunnon ja sijoituksien arvonmuutokset ovat kumonneet toisensa.

Kuva 1. Varallisuuden tuotot Pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa

Pääkaupunkiseudulla kotitalouksien varallisuus oli jo periodin alussa suurempi kuin muualla Suomessa ja markkinatuotot ovat lisänneet varallisuuseroa 36 tuhannella eurolla. Suotuisat markkinavoimat ovat tehneet rikkaista yhä rikkaampia.

Kuvassa 2 varallisuuseron kasvu on purettu kahteen osaan. Voimakkaasti eriytyvät kotien hinnat ovat lisänneet varallisuuseroa 26 tuhannella eurolla. Lisäksi rahoitusvarallisuuden kasautuminen Pääkaupunkiseudulle on kasvattanut varallisuuseroa 10 tuhannella eurolla.

Kuva 2. Varallisuuden tuottoeron muodostuminen

Tuottoympäristöt poikkeavat paljon alueellisesti. Kuvassa 3 esitetty kahdella eri aluejaolla paljonko asunnon ja rahoitusvarallisuuden tuotot ovat keskimäärin olleet euroissa per kuukausi.

Esimerkiksi muualla kuin Pääkaupunkiseudulla olisi pitänyt säästää keskimäärin 100 eur/kk asunnon arvonlaskun neutraloimiseksi. Keskimääräistä köyhemmässä Itä-Suomessa säästötarve olisi ollut 236 eur/kk.

Kuva 3. Varallisuuden tuotot keskimäärin per kuukausi

Kaupungistuvassa Suomessa köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu. Mutta varallisuus ei ole pelkästään markkinavoimien armoille, vaan säästämällä ja sijoittamalla voi muuttaa oman talouden kohtaloa. Samalla varallisuutta hajautuu myös muualle kuin paikallisiin asuntomarkkinoihin.

Blogi on julkaistu Taloustaito.fi -sivustolla 5.3.2021.

Hannu Nummiaro
yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää