Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vaikuttavuustutkimus on säästänyt monen suomalaisen polvet toimenpiteeltä

15.12.2020 - Terveys

Vanhan sanonnan mukaan vain otettu lääke auttaa. Joskus kuitenkin lumelääkkeenä annettu kalkkitabletti on yhtä tehokas kuin reseptillä määrätty lääke. Lääketieteen kehitykseen kuuluu hoitomuotojen jatkuva kriittinen tarkastelu vaikuttavuuden näkökulmasta ja uusien vaikuttavampien hoitojen kehittäminen. Siksi myös vahinkovakuutusala on lähtenyt rahoittamaan terveydenhuollon vaikuttavuustutkimusta. Potilaat ansaitsevat tulla hoidetuiksi viimeisimpien terveyttä tuottavaksi osoitettujen hoitomenetelmien mukaisesti.

Kivuliaat polvivaivat ovat monien riesana. Vaivojen taustalla on erilaisia syitä, sekä sairauksia että vammoja, ja pitkään suosittiin tähystyksellä tehtäviä leikkauksia. 2010-luvulla näiden tähystysleikkausten määrä on vähentynyt selvästi, koska tutkimustulokset ovat osoittaneet niiden hyötyjen olevan oletettuja vähäisempiä. Kuntoutus tepsii moneen polvivaivaan leikkausta paremmin, vaikka osa vaivoista kannattaakin yhä leikata. Kun jopa tuhansien polvitoimenpiteiden tilalle on tullut vuosittain kuntoutusta, puhutaan myös yhteiskunnan tasolla erittäin merkittävistä kustannuksista. Puhumattakaan saaduista hyödyistä potilaille.

Suomessa tehtyjen kansainvälisesti korkeatasoisten vaikuttavuustutkimusten tulokset ovat olleet muuttamassa hoitokäytäntöjä, jotka ovat vähentäneet esimerkiksi sellaisten leikkausten ja hoitomuotojen määrää, joiden vaikuttavuus ei ole ollut selkeä. Esimerkkinä polven tähystysten ohella olkapään tähystykset. Edelleen on kuitenkin tärkeää tehdä näitä tähystyksiä ja muita toimenpiteitä niissä sairauksien ja vammojen tilanteissa, joissa vaikuttavuus on osoitettu. LähiTapiolan hoitolaitoskumppanit ovat mukana tässä hyvässä kehityksessä.

Terveydenhuollon vaikuttavuuden lähtökohtana on, että hoidosta pitää olla todennettavaa hyötyä potilaalle. Moniin hoitomuotoihin liittyy erilaisia sivuvaikutuksia ja niiden kokonaisvaikutuksia pitää pystyä arvioimaan, jotta eri hoitomuotoja voidaan myös vertailla. Tähän kaikkeen tarvitaan tieteellisesti tutkittua tietoa. Vahinkovakuutusala onkin yhtenä rintamana käynnistänyt uuden vaikuttavuustutkimusten rahoitushankkeen, lahjoituksena Helsingin yliopistolle.

Yleisen talouskurimuksen keskellä julkisen terveydenhuollon resurssit ovat yhä tiukemmilla ja sama näkyy myös yliopistojen tutkimusrahoituksen karsimisena. Vakuutusalan tavoitteena onkin varmistaa rahoitusta tärkeällä tutkimusalalle. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksena voidaan tunnistaa uusia hoitomuotoja tai osoittaa vanhoja käytäntöjä ja hoitomuotoja tehottomiksi, joka auttaisi kohdentamaan myös tiukentuvia julkisia resursseja yhä tehokkaammin.

Vaikuttavuustutkimusten tuloksilla on vaikutusta monien suomalaisten elämään. Esimerkiksi työtapaturmissa loukkaantuu vuosittain yli 100 000 palkansaajaa ja heidän kuntoutumistaan seurataan tarkasti. Vakuutusyhtiöiden intressinä on auttaa vakuutetut asiakkaat mahdollisimman nopeasti töiden ja harrastusten pariin. Tässä apuna on nopea hoitoon pääsy, vaikuttava hoito ja kuntoutus, jotka todennetusti tuottavat terveyshyötyjä. Tämä on elämänturvan ytimessä.

Ari Kaukiainen, dosentti
Lääketieteellinen johtaja
LähiTapiola