Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Senior-lainasalkut ovat pärjänneet hyvin pandemian ravistellessa markkinoita

29.10.2020 - Talous

Velkarahastot ovat myöntäneet aiempaa vähemmän lainoja, mutta lainakoot ovat kasvaneet. Salkunhoitaja Tuomo Halttunen kertoo, mitä velkasijoittajat nyt tarkastelevat.

Alkuvuoden pandemian ajanjakso oli velkasijoittajillekin haasteellista aikaa. Velkarahastojen varainhoitajat kuluttivat runsaasti aikaa ja vaivaa velallisyhtiöidensä maksukyvyn, vakavaraisuuden sekä lainojen kovenanttien seurantaan.

Osa velkarahastoista sai lisäansaintaa lainasopimusten muutoksista laskutettavien palkkioiden muodossa. Senior lainoista koostuvien salkkujen volatiliteetti näyttäytyi odotuksien mukaisesti maltillisena, kun kahden ensimmäisen vuosineljänneksen tulosluvut oli julkistettu.

Pääasiassa seniorlainoista koostuvien velkarahastosalkkujen arvonmuutokset ovatkin kriisiaikoina esimerkiksi oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin verrattuna vähäisempiä ja velkasijoittaja voikin nukkua yönsä rauhallisemmin, vaikka markkinoilla tapahtuukin poikkeuksellista turbulenssia.

Velkarahastojen varainkeruu on muodostumassa kuluvana vuotena markkinoiden ennakko-odotuksia paremmaksi ja rahastot ovatkin keränneet varoja melko lailla viime vuotista tahtia. Eurooppalaisten velkarahastojen myöntämien lainojen määrä on arvolla mitattuna ylittämässä jo nyt vuoden 2018 määrät.

Velkarahastojen myöntämien lainojen lukumäärä on laskenut, mutta myönnettyjen lainojen koko on kasvanut merkittävästi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa toteutettiin alkuvuonna 2020 useampia mittaluokassaan erittäin suuria rahoitusjärjestelyjä, jotka heijastuvat suoraan kuluvan vuoden kokonaislukuihin.

Yritysrahoituksessa unitranche- tyyppinen rahoitus on kasvattanut merkittävästi suosiotaan ollen yleisin rahoitustyyppi tällä hetkellä. Unitranche -yrityslainoissa rahoittaja myöntää velallisyritykselle kokonaisrahoituspaketin, jossa velallinen saa halutessaan koko senior ja junior-rahoituksen yhdessä paketissa samalta lainanantajalta. Tämä on velalliselle helpompaa, kun lainasopimuksia ei tarvitse erikseen neuvotella useiden eri luotonantajien kanssa.

Markkinoiden muutoksesta kielii myös uusien rahoitusten marginaalien nousu. Lisäksi muutaman viime vuoden aikana tapahtunut lainakovenanttien hiljalleen tapahtunut eroosio on poistunut.

Velkarahastojen oli vielä viime vuonna hankalampaa neuvotella itselleen edullisista turvaavista kovenanttipaketeista kilpailun kiristymisen seurauksena. Puhuttiin niin sanotuista ”covenant lite” –lainoista, joiden kovenanttien määrä oli vähäinen tai niitä ei ollut enää ollenkaan.

Pandemian seurauksena velkarahastojen on jälleen mahdollisuus saada riittävät turvaavat kovenantit lainasopimuksiinsa, mikä on omiaan vähentämään velkasijoituksien riskiä. Lainainstrumenteista etusijaiset vakuudelliset seniorlainat ovat turvaavimmassa asemassa suhteessa maksunsaantijärjestyksessä toissijaisiin juniorlainoihin tai oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin.

Maltillista riskiä hakevan velkasijoittajan perinteisinä hyveinä ovatkin kohtuullisen alhainen lainoitusaste sekä käyttökatekertomilla että oman pääoman puskurin määrällä mitattuna. Tällä hetkellä maltillisena pidettävät seniorlainojen käyttökatekertoimet liikkuvat neljän molemmin puolin ja oman pääoman puskurina 50 prosenttia on aina turvallinen luku. Rahoitusrakenteessa on siis puolet vierasta ja puolet omaa pääomaa.

Uusia rahoituspäätöksiä valmistellessaan velkarahastojen managerit tutkivat huolellisesti velallisyritystensä näkymiä kannattavuuden kehityksen, maksukyvyn ja vakavaraisuuden näkökulmasta. Aikahorisonttina ennusteille on monesti yhdestä kolmeen vuotta. Erilaiset liike-elämän palvelut, erityisesti verkkopalvelut, joissa voidaan hyödyntää etätyöhön perustuvaa työelämän murrosta, ovat näkymiltään houkuttelevia toimialoja.

Tuomo Halttunen
Salkunhoitaja
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy