Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sijoittajan tärkein päätös kaikissa markkinaolosuhteissa – strateginen allokaatio

10.9.2020 - Satu Norhomaa

Moni sijoittaja päivittää parhaillaan sijoitussuunnitelmaansa. LähiTapiola Varainhoidon instituutioasiakkaista vastaava johtaja Satu Norhomaa muistuttaa, että strateginen allokaatio ja sijoitussuunnitelma ovat sijoittajien tärkeimpiä päätöksiä.

Sijoitusmarkkinoilla työskennellessä on saanut pitää hatustaan kiinni tänä vuonna. Äärimmäisen voimakas, kaikkia pääomaluokkia koskettava, raju arvojen alentuminen maaliskuussa yhdistettynä likviditeetin lähes täydelliseen häviämiseen ja vastaavasti huhtikuusta alkanut yllättävän nopea toipuminen ovat vaikuttaneet sijoitussalkkuihin voimakkaasti.

Teimme maaliskuussa päätöksen, että keskitimme kaikkien asiakasvastaavien työpanoksen yhteydenpitoon nykyisten asiakkaidemme kanssa. Näin halusimme varmistaa, että kaikilla asiakkaillamme oli jatkuvasti käytettävissään mahdollisimman paljon tietoa ja tarvittava asiantuntijoiden tuki.

Ekonomistimme ja eri omaisuusluokkien salkunhoitajat tuottivat lähes päivittäin analyysejä asiakkaidemme päätöksenteon tueksi ja asiakasvastaavat viettivät pitkiä päiviä puhelimessa ja ruudun ääressä asiakkaidemme kanssa. Lennossa otettiin samalla haltuun toimiva tapa tavata asiakkaitamme myös etäisyyden päästä. Tässä kohtaa voi ylpeydellä todeta, miten upeasti meidän koko porukka venyi tiukassa paikassa.

Myrskyn silmässä kovin harva teki muutoksia sijoitussalkkuunsa ja ellei ajoitus ollut aivan täydellinen, se vaikuttaisi olleen monella tapaa hyvä ratkaisu. Sen sijaan tilanteen hiukan tasoituttua ja toisaalta vuoden 2021 toiminnan suunnittelun käynnistyttyä sijoitussuunnitelman päivittäminen tai ainakin sen kriittinen tarkastelu on monen sijoittajan agendalla.

Kevään kaltaisen äkkiliikkeeseen on vaikea, ellei mahdotontakin varautua, mutta oman salkun riskien parempi hahmottamien shokkitilanteissa ja toisaalta parhaan mahdollisen hajautusratkaisun löytäminen ovat avainroolissa. Strateginen allokaatio ja sen perustalle laadittu sijoitussuunnitelma ovat sijoittajan ylivertaisesti tärkeimmät päätökset. Niitä sijoittaja ei voi ulkoistaa muille, mutta niiden laatimisessa on hyvä käyttää tarvittaessa apua.

LähiTapiola Varainhoito on kehittänyt moneen kansainvälisesti tunnustettuun tutkimukseen perustuvan mallinnustyökalun, jonka avulla voimme auttaa sijoittajia määrittämään itselleen optimaalisen pitkän aikavälin strategisen allokaation kaikkien pääomaluokkien yli.

Huomioimme mallinnuksessa sijoittajan vakavaraisuusvaateet, kassavirtatarpeet ja mahdolliset esimerkiksi vastuullisuusstrategiaan perustuvat rajaukset ja tuotamme asiakkaalle simulointimateriaalia oman päätöksentekonsa tueksi.

Näiden simulointien perusteella olemme käyneet todella hedelmällisiä keskusteluja, joista jokaisesta opitaan aina pöydän molemmin puolin uutta. Kehitämme työkalua jatkuvasti ja voimme nyt tuottaa päätöksenteon tukea myös lyhyemmän aikavälin sijoituksille, eli kassanhallintaan.

Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen on meillä tältäkin osin tekemisen keskiössä ja seuraavana työpöydällä onkin se, miten voimme huomioida esimerkiksi ilmastonmuutoksen strategista allokaatiota määrittäessä. Tätä pohdintaa tekee myös YK:n vastuullisen sijoittamisen yhteisö PRI, joka julkaisikin case studyn LähiTapiola Varainhoidon uraauurtavasta työstä tällä saralla. Tutustu tarkemmin PRI:n sivulla.

Satu Norhomaa
Johtaja, instituutioasiakkuudet
LähiTapiola Varainhoito