Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Mitä erikoista on siinä, että varainhoitaja tuo markkinoille uudenlaisen varainhoitokonseptin?

20.8.2020

Ei välttämättä mitään. Ainakaan, jos konsepti sijoittaa pelkästään tai pääasiassa varainhoitajan omiin tuotteisiin.

Tutkimusten mukaan yksi varainhoitopalvelujen käyttämisessä epäröintiä aiheuttava asia on asiakkaiden mielikuva siitä, että varainhoitaja täyttää asiakkaidensa salkut pelkästään omilla sijoitustuotteillaan. Jos varainhoitajan omat tuotteet eivät ole markkinoiden parhaita, asiakasta harmittaa.

Toinen haaste palvelujen käyttämiselle on ajatus siitä, että näkemykselliset rahastot häviävät aina indeksille ja siksi näkemyksellinen sijoittamisen on turhaa.

Mitä me päätimme tehdä toisin?

LähiTapiola on näkemyksellinen varainhoitaja. Tutkimme ja analysoimme taloutta ja sijoituskohteita. Ostamme myös paljon tietoa taloudesta, sijoitusmarkkinoista ja -kohteista. Tätä tietoa hyödynnämme, kun päätämme mihin omaisuusluokkiin sijoitamme, mille markkina-alueille ja minkälaisiin sijoituskohteisiin. Tätä teemme jatkossakin.

Tykkäämme kuitenkin myös passiivisen sijoittamisen hyvistä puolista. Siksi kehitimme yhdessä asiakkaidemme kanssa uudenlaisen varainhoitokonseptin, jossa yhdistämme passiivisen ja näkemyksellisen sijoittamisen parhaat puolet. Omaisuusluokkien välinen arvostus, talouden tilanne sekä omaisuusluokkien hinnoittelu ratkaisee sijoitusnäkemyksemme taktisen allokaation eli mihin nyt kannattaa sijoittaa. Sijoituskohteiden valinnassa yhdistämme kuitenkin sekä passiivisen että näkemyksellisen sijoittamisen.

Passiivisten tai markkinatuottoa tavoittelevien rahastojen parhaat puolet ovat niiden edulliset kustannukset sekä riskienhallinnallinen tieto siitä, että sijoituskohteen arvo seurailee sijoituskohteena olevien markkinoiden tuottoa eikä siis juuri häviä vertailuindeksilleen.

Näkemyksellisissä rahastoissa taas piilee merkittävä lisätuoton mahdollisuus. Näkemyksellisiin rahastoihin sijoittamiseen sisältyy aina riski siitä, että näkemys osoittautuu vääräksi ja sijoituskohde häviää vertailuindeksilleen. Kuitenkin osa näkemyksellisistä rahastoista voittaa vertailuindeksinsä, joskus reippaastikin. Valitsemalla parhaat näkemykselliset rahastot passiivisia rahastoja täydentämään, voidaan salkkuun saada merkittävästi parempi tuotto.

Betaa ja alfaa, mitä uutta siinä on?

Valtaosa varainhoitajista tarjoaa Private Banking asiakkailleen varainhoitokonsepteja, joissa sijoitukset tehdään kokonaan tai pääasiassa varainhoitajan omiin rahastoihin riippumatta siitä ovatko ne menestyneet vai ei.

LähiTapiolan uudessa Tähtivarainhoidossa noin puolet salkusta muodostuu sijoitusnäkemykseemme sopivista markkinatuottoa tavoittelevista rahastoista. Toiseen puolikkaaseen valitaan rahastovertailujen tähtiä, joilla on näyttöjä pitkäaikaisesta menestyksestä. Lyhytaikaiset tähdenlennot eivät meitä kiinnosta ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että rahastolla on pitkäaikaiset menestymisen eväät.

Kattavan maailmanlaajuisen kumppanuusverkostomme valikoimista valitsemme sijoitusnäkemyksemme toteuttamiseen tarvittavan rahaston. Valitsemme salkkuun parhaita aktiivisia rahastoja avoimella arkkitehtuurilla kumppanuusverkostomme puitteissa. Omat rahastomme pääsevät mukaan samoilla sijoituskriteereillä kuin muutkin rahastot eli emme suosi omiamme.

Meillä on vuosikymmenten kokemus rahastosijoittamisesta ja vahvat suhteet eri varainhoitotaloihin ympäri maailman. Institutionaalisena sijoittajana neuvottelemme myös edulliset hinnat, joista hyödyn saa aina asiakkaamme.

Kiistelyn aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen paremmuudesta voi nyt lopettaa, sillä enää ei tarvitse valita jompaa kumpaa. Kiitos kaikille suunnitteluun ja asiakastestaukseen osallistuneille sijoittajille! Yhdessä teidän kanssanne teimme sen mahdolliseksi.

Lue lisää uudesta Tähtivarainhoidostamme.

Outi Vänni
Johtaja
LähiTapiola Varainhoito