Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Velkarahastot täydentävät yritysten rahoitusmahdollisuuksia

30.4.2020 - Talous

Koronakriisi on ajanut yrityksiä ongelmiin. Yritykset tarvitsevat kipeästi rahoitusta. Salkunhoitaja Tuomo Halttunen kertoo, miten velkarahastot voivat auttaa.

Koronavirus pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena velkasijoituksiin keskittyneiden rahastojen varainhoitajat seuraavat velallisyhtiöidensä talouslukuja erityisellä tarkkuudella.

Senior-tyyppisiin lainarahoitusinstrumentteihin keskittyneet rahastot ovat siinä mielessä edullisessa asemassa haasteellisessa markkinatilanteessa, koska heidän myöntämät lainat ovat yritysten rahoitusinstrumenttien maksunsaantijärjestyksessä etusijaisia. Senior-lainoille maksetaan korko ennen kuin yritys voi maksaa korkoja junior-lainoille tai jakaa osinkoja yritysten omistajille.

Myös yritysten arvon mahdollisesti alentuessa talouskriisin seurauksena, senior-rahoittajat ovat muita rahoittajia turvaavammassa asemassa. Jos esimerkiksi yritystä on rahoitettu etusijaisella senior-lainalla 50 prosenttia yrityksen arvoon nähden, voi yrityksen arvo puolittua, ennen kuin lainan pääoma on uhattuna. Tätä ennen yrityksen maksunsaantijärjestyksessä senior-lainoille alisteisten rahoitusinstrumenttien, kuten junior-lainojen, välirahoitusinstrumenttien sekä yrityksen oman pääoman arvo on jo kadonnut.

Talouskriisi lisää toki myös senior-rahoittajien riskiä. Mikäli velallisyritys menee konkurssiin, myös seniorlainojen rahoittajat voivat menettää yritykselle myöntämänsä lainapääoman osittain tai kokonaan. Tämän vuoksi konkurssitilanteessa velallisyritykselle myönnettyjen lainojen mahdollisilla vakuuksilla on suuri merkitys. Vakuudet eivät välttämättä kata lainojen nimellisarvoa täysin, mikäli niitä joudutaan realisoimaan huonossa markkinatilanteessa. Vakuudet antavat kuitenkin selkeää lisäturvaa rahoittajille epävarmassa markkinatilanteessa.

Talouskriisin keskellä useiden yritysten rahoitustarve on kasvanut. Haasteellinen markkinatilanne lisää myös tarpeita yritysten rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelyille. Tässä tilanteessa velkarahoitusta myöntävillä rahastoilla on mahdollisuus neuvotella rahoitussopimuksista itselleen aikaisempaa edullisemmilla ehdoilla.

Luottojen marginaaleissa on nähtävissä nousupaineita. Myös kattavien lainakovenanttien saaminen lainasopimuksiin on epävakailla markkinoilla helpompaa.

Markkinatilanne antaa mahdollisuuksia myös opportunistisemmilla strategioilla toimiville velkarahastoille sekä rahastoille, jotka ostavat yrityslainoja jälkimarkkinoilta.

Kokonaisuutena velkarahastot täydentävät tarjonnallaan hyvin perinteisiä pankkeja ja omalta osaltaan lisäävät rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta. Velkarahastojen tarjoama rahoitusinstrumenttien kirjo on erittäin laaja ja rahastojen varainhoitoyhtiöt ovat yleensä ketteriä tuottamaan yrityksille niiden tarpeisiin sopivia rahoitusratkaisuja.

Lainarahoitusta tarvitsevien yritysten näkökulmasta velkarahastot tarjoavat monesti myös perinteisiä liikepankkeja nopeamman väylän saada rahoitusta.

Tuomo Halttunen

Salkunhoitaja

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää