Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

365 päivää ja 800 yritystapaamista

19.12.2019 - Talous

Yritystapaamiset ovat keskeinen osa salkunhoitajan työtä. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Nina Ebeling kertoo, miten yritystapaaminen voi vaikuttaa sijoituspäätöksiin.

Tämä on jo kolmatta kertaa peräkkäin vuotuinen salkunhoitotiimimme saldo. Viisi osakesalkunhoitajaa ja kolme credit-salkunhoitajaa tapaavat kukin siis keskimäärin noin 100 yritystä vuodessa. Moni saattaa mielessään ajatella ja matkan varrella olen myös kohdannut kyselyitä – miksi tapaamme yrityksiä ja mikä vaikutus sillä on sijoitustoimintaamme?

Silloin kun teemme sijoituksia osake- ja yrityslainamalleihin (eng. stock-/credit-picking) perustuen, emme sijoitustoiminnassamme seuraa markkinaindeksejä vaan pyrimme yksittäisen salkun osalta sijoittamaan pieneen määrään yrityksiä. Meillä LähiTapiola Varainhoidossa tämä usein tarkoittaa sitä, että osakesalkuissa on keskimäärin 30-40 yritystä ja yrityslainasalkuissa on suurin piirtein 80-100 liikkeeseenlaskijan velkakirjoja. Yhteensä aktiivisia sijoituksia meillä on noin 600 yrityksessä.

Jotta pystymme mahdollisimman hyvin identifioimaan nämä salkkuihimme päätyvät yritykset, vaatii se syvällisen analyysin tekemistä ja täten myös hyvää yritystuntemusta. Meillä salkunhoitajat muuten itse tuottavat analyysia sijoituspäätöksien tueksi, mutta päätökset teemme yhteisesti tiimissä. Kansainvälisissä taloissa salkunhoitajan rinnalla toimii yleensä erillinen analyytikko tai analyytikkotiimi, joka tekee salkunhoitajille sijoitusehdotukset. Prosessimme perusteella puhumme pitkällä tähtäimellä laadukkaiden yritysten valitsemisesta salkkuihin.

Yritysanalyysissamme huomioimme kvantitatiiviset, kvalitatiiviset sekä vastuullisuustekijät. Yritystapaamisissa pyrimme toki keskustelemaan myös numeroista, mutta näiden tapaamisten tarkoituksena on erityisesti arvioida yrityksen strategiaa, askelmerkkejä, tavoitteita, johtamista sekä vastuullisuutta, jotta pystymme laadullisesti erottelemaan jyvät akanoista.

Sijoitusinto voi kääntyä yritystapaamisessa

Matkan varrella on tullut vastaan monen moista yhtiötä ja täytyy kyllä todeta, että joskus on käynyt niin, että numeroiden perusteella hyvään yritykseen on jätetty tapaamisen perusteella ainakin sillä ajanhetkellä sijoittamatta. Monia asioita, kuten tunnetiloja, tekemisen meininkiä ja fiilistä ei vaan voi numeroilla mitata. Joskus kuppi on kääntynyt toiseenkin suuntaan, numeroiden valossa heikompi yritys onkin yllättäen vaikuttanut hyvinkin dynaamiselta ja mahdollisesti lähellä käännettä olevalta.

Perusperiaatteenamme on tavata yritykset ennen sijoituspäätöksen tekemistä – credit-sijoituksissa tämä ei valitettavasti aina onnistu markkinan uusemissioluonteesta johtuen – ja keskimäärin noin kerran vuodessa sen jälkeen, kun olemme yritykseen sijoittaneet.

Pitkäjänteisessä sijoittamisessa keskusteluyhteyden avaaminen yritysjohdon kanssa on järkevää. Tällöin tiedonkulku sijoittajan ja yrityksen välillä paranee.

Yritykset arvostavat pitkäaikaisia osakkeenomistajia, ja usein sijoittajat antavat pieniä kupruja anteeksi, mikäli yritysjohto osaa niistä viestiä oikein. Parhaimmillaan suhde kestää yli vuosien, ja jatkuu vaikka jollain hetkellä ei yritykseen oltaisikaan sijoitettu. Esimerkiksi kotimaisten yritysten kanssa pyrimme jatkuvaan keskusteluyhteyteen myös silloin, kun emme heihin ole sijoittaneet. Tämä helpottaa päätöksentekoamme silloin kun yhtäkkiä koemme, että mukana kannattaisikin olla.

Yritykset haluavat olla hyviä maailmankansalaisia

Yritystapaamisten tärkeänä aspektina on myös vastuullisen sijoittamisen osa-alue aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. Yritystapaamisissa pyrimme aktiivisesti hakemaan informaatiota yrityksen vastuullisuudesta ja vaikuttamaan siihen, miten yritys huomioi vastuullisuustekijät toiminnassaan.

Yhä enemmän yrityksetkin ovat ymmärtäneet, ettei heidän ainoa tavoitteensa ole hinnalla millä hyvänsä tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan myös toimia hyvänä maailmankansalaisena ottaen toiminnassaan huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja yhteiskunnalliset tekijät sekä noudattaen hyvään hallintotapaan liittyviä periaatteita.

Me sijoittajina koemme, että yritykset joiden liiketoiminta on kestävällä pohjalla, ja jotka toimivat oikein, tuottavat myös sijoittajalle pikavoittoja enemmän hyvää pitkällä tähtäimellä. Se mitä vastuullisuusteemoja dialogissa yritysten kanssa korostamme, riippuu yrityksen toiminnasta ja toimialasta, ja siitä mitä yritys on itse proaktiivisesti kertonut. Lisäksi nostamme välillä esille meille kaikille yhteisiä teemoja. Tämä vuonna olemme muun muassa keskustelleet parin kymmenen yrityksen kanssa veroasioista.

Myös vastuullisuustekijöiden osalta tapaamisissa on tärkeää analysoida sitä miten syvällisesti asiat ovat integroitu yrityksen toimintaan ja toisaalta sitä, miten sitoutunut yritysjohto on näiden asioiden johtamiseen ja kehittämiseen. Yhteensä meidän 800 tapaamisesta yli 200 tapaamisessa, ja salkkuyhtiöiden osalta 45 prosentissa tapaamisista, olemme myös keskustelleet vastuullisuusasioita vuoden 2019 aikana.

Ensi vuodelle varmasti yhtä monta hyvää kohtaamista tiedossa. Mutta sitä ennen haluan toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Levätkäämme pyhien aikana hyvin, jotta jaksamme taas tarttua tulevan vuoden haasteisiin.


Tapasimme 800 yritystä vuonna 2019 ja maantieteellisesti tapaamiset jakautuivat näin


Nina Ebeling
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito