Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ovatko osakkeet liian kalliita?

5.12.2019 - Talous

Miten arvostus, korkotaso ja kasvu selittävät osakkeiden hintatasoa? Lue, mitä LähiTapiola Varainhoidon osakesalkunhoitaja Heikki Urpelainen kertoo osakkeiden arvostuksesta ja romahdusriskeistä.

Arvostus: Osakkeiden arvostukset tolkullisilla tasoilla, arvostuksesta ei voi ennustaa markkinoiden romahdusta

Tutulla P/E -luvulla (=hinta suhteessa tulokseen) mitattuna osakkeet ovat noin 20 - 30 prosenttia kalliimpia kuin edellisen 40 vuoden keskiarvo. Nyt P/E–luvut ovat noin 15 - 18 tienoilla. 2000-luvun teknokuplassa P/E- luvut olivat yli 30 ja 80-luvun alkupuolella alle 10. 80-luvulla tosin myös inflaatio ja korot olivat jopa yli 10 prosenttia.

Arvostus vaikuttaa tuleviin tuottoihin, mutta ei yleensä muuta osakemarkkinoiden suuntaa. Romahdusta odottavan kannattaa siis tähyillä muita talouden tai finanssimarkkinoiden riskejä.

Osakemarkkinoiden romahdusta ei yleensä synny ilman tulosten romahdusta. Tulosten romahdus taas vaatisi taantuman. Perinteistä nousukauden velkavetoista ylikuumenemista on yritysten investoinneissa tai yksityisessä kulutuksessa vähän, mikä loiventaa mahdollista alamäkeä.

Korkotaso: Matalan koron pitkä trendi jatkuu

Japanimaistuminen on ollut pidempi trendi kuin ajatellaan. Länsimaissa talouskasvu on hakenut sykleissään alempia huippuja monta vuosikymmentä. Inflaatio ja korot ovat laskeneet talouden lailla. Kehittyvien talouksien raaka-ainevetoinen supersykli tosin nosti globaalia kasvua 2000-luvun alusta kymmeneksi vuodeksi ja hilasi kasvuodotukset harhaisen korkeiksi.

Kiinnostavia selityksiä loiventuvalle talouskasvulle löytyy väestörakenteen ja globalisaation lisäksi tuottavuudesta. Teknologian lisähyöty kokonaistuottavuuteen ja talouskasvuun vaikuttaa melko pieneltä, vaikka pöhinä uusien tekniikoiden ympärillä on usein kova.

Höyrykoneen, sähköistymisen tai naisten palkkatyöhön siirtymisen kaltaista mullistusta on hankala odottaa edes tekoälyltä. Historiallisen trendin valossa ja nykyisten rakenteellisten taakkojen alla talouskasvun ja korkotason voi odottaa jatkavan maltillisina.

Yritysten arvonmääritys tulevien kassavirtojen nykyarvona ottaa korkotason huomioon. Vaikka korkojen odottaisi laskelmissa nousevan selvästi, osakkeet näyttävät kassavirroiltaan edelleen melko tolkullisilta.

Osinkotuotto tuo konkretiaa yritysten arvostukseen. Nyt yritykset palauttavat arvostaan omistajille osinkoina ja takaisinostoina noin 3 – 4 prosenttia vuodessa. Tämä on hyvin lähellä historiallisia 2 – 5 prosentin tasoja.

Puolet eurovaltiosta maksaa kymmenvuotisista lainoistaan negatiivista korkoa. Sijoittajat siis maksavat säilytyspalkkiota valtioille. Tähän verrattuna osakkeet ovat kohtuullisen hintaisia. Esimerkiksi hiukan korkealla P/E-luvulla 20 yritys tekisi tulosta 5 % osakkeen arvosta vuodessa. Tämän tulostuoton houkuttavuuteen vaikuttaa odotus tulevasta korkotasosta ja tuloksen kasvusta.

Kasvu: Innovaatiot selittävät yhtiöiden arvostuseroja

Arvostuksissa on suuret yhtiö- ja toimialakohtaiset erot. Erot selittyvät kasvunäkymillä. Mahdollinen ylioptimistisuus kasvun arvioinnissa on sijoittajan kannalta suuri riski. Nyt teknologia- ja terveysyhtiöt ovat globaalisti kalleimpia, kun taas öljyalaa ja pankkeja voi ostaa jopa puolta halvemmalla.

Teknologiateollisuus ja terveysyritykset investoivat muita aloja selvästi enemmän tuotekehitykseen. Innovatiiviset tuotteet tarjoavat hyötyjä, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Uudet tuotteet auttavat myös hyödyntämään muutostrendejä, joita esimerkiksi väestön ikääntyminen tai tieteen kehitys luo.

Perusraaka-ainetta myyville yrityksille, kuten pankeille ja öljy-yhtiöille, muutostrendit ovat lähinnä uhka, joka murentaa sekä kysynnän että vähäisenkin hinnoitteluvoiman. Perustuotteissa tuotantokapasiteettia on paljon tarjolla ja hintoja nostavat perinteiset talouden kuumenemissyklit ovat laimentuneet. Monopoliaseman turvin voisi toki myydä mitä vain hyvällä hinnalla.

Innovaatiot näyttäisivät tulleet aiempaa tärkeämmiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yritykset investoivat yhä enemmän tehostavaan teknologiaan kuin lisäkoneisiin ja kuluttajat ostavat enemmän palveluita fyysisen tavaran sijaan. Tämä suosii innovatiivisia talouksia ja yrityksiä!

Heikki Urpelainen

salkunhoitaja

LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää