Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pörssiin vai itsenäinen yrittäjä? Listautumisen tavoitteet on saavutettavissa ilman pörssitaivaltakin

14.11.2019 - Antti Leppinen

Moni pk-yritys havittelee listautumisella uskottavuuden ja luotettavuuden kasvua. LähiTapiolan salkunhoitaja Antti Leppisen mukaan listautumisen tavoitteet on saavutettavissa ilmankin.

Tapaan työssäni viikoittain yrittäjiä, jotka ovat keräämässä oman pääoman ehtoista rahoitusta yritykselleen. Pk-yritysten omistajat mainitsevat usein, että yksityissijoittajilta kerättävän niin sanottu private placement –rahoituksen vaihtoehtona heillä on listautuminen First Northiin, tai joskus jopa pörssin päälistalle. Silloin alan usein – joko ääneen tai vain mielessäni – pohtia, ovatko listautumisen haitat kuitenkin mahdollisia hyötyjä suuremmat.

Osa yrittäjistä perustelee listautumista sillä, että se tuo lisää uskottavuutta yritykselle, minkä ansiosta asiakkaat ja muut sidosryhmät pitävät yritystä luotettavampana kauppakumppanina. Toisinaan listautumista perustellaan sillä, että se helpottaa esimerkiksi työntekijöiden osakepohjaista sitouttamista ja edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan realisoida omistuksiaan myöhemmin.

Itse kuitenkin väitän, että samat tavoitteet ovat saavutettavissa myös listaamattomana yhtiönä. Jos yritys haluaa parantaa uskottavuuttaan, mikään ei estä listaamatontakin yritystä raportoimasta esimerkiksi neljännesvuosittain omasta taloudellisesta tilanteestaan ja tarvittaessa myös tilaamasta ulkopuolisia analyysejä yrityksen kehityksestä.

Raportoinnissa voi myös keskittyä niihin asioihin, jotka sidosryhmiä todennäköisesti oikeasti kiinnostavat, ja jättää vähemmän tärkeät asiat tekemättä.

Pienehkön listatun yhtiön riesana on usein osakkeen vähäiset kaupankäyntimäärät, jolloin kurssitaso ei määräydy luotettavasti. Suuret, yksittäisten sijoittajien tekemät osto- ja myyntitoimeksiannot saattavat vaikuttaa kurssitasoon huomattavasti enemmän kuin yrityksen ja ympäröivän talouden fundamentit.

Heikko likviditeetti on myös eräänlainen noidankehä: alhainen osakkeen vaihto pelottaa uusia sijoittajia pois, erityisesti jos osakkeella ei ole niin sanottua markkinatakaajaa. Tulevat uudet rahoituskierrokset saattavat vaikeutua, jos osakkeen hinta on jämähtänyt ”väärälle” tasolle, ja samalla pitäisi saada uudet sijoittajat vakuutettua yrityksen ”oikeasta” arvosta. Sama tietysti koskee niitä tilanteita, joissa listattua osaketta olisi tarkoitus käyttää maksuvälineenä yritysjärjestelyissä.

Pörssilistatun yrityksen, jolla on laaja omistajapohja, on myös vaikeampi lähteä sellaisiin riskipitoisiin hankkeisiin, joissa tuottopotentiaali on näkyvillä vasta useamman vuoden päästä. Pörssillä on taipumus arvostaa tietynlaista vakautta ja ennustettavuutta.

Riskihankkeiden järkevä viestintä sidosryhmille vaatisi usein yksityiskohtaisten taloudellisten ennusteiden esittämistä, mikä listattujen yhtiöiden kohdalla on vähintäänkin haastavaa, listayhtiötä koskevan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden takia.

Listaamaton yhtiö toki myös välttää listautumisen aiheuttamat suorat kulut, joita ovat muun muassa markkinapaikkaan, arvo-osuusjärjestelmään, mahdolliseen markkinatakaukseen ja ylimääräiseen raportointiin liittyvät kustannukset.

Antti Leppinen
Salkunhoitaja
LähiTapiola Vahinkoyhtiö