Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Onko nyt kaikkien pakko ottaa riskiä?

26.9.2019 - Talous

Suomalaiset säästävät, mutta säästöjä makuutetaan heikkoa tuottoa tarjoavilla tileillä. LähiTapiolan yksityispankinjohtaja Ilkka Tuominen perustelee, miksi tilisäästämistä ei pidä parjata.

Suomalaiset on opetettu säästämää asuntoon ja talletuksiin. Tunnollisena kansana olemme hoitaneet nämä lajit perusteellisesti. Omistusasumisessa olemme varmasti kärkiluokkaa maailmassa ja 75 miljardin säästäminen tileille on myös hatun noston arvoinen suoritus.

Markkinat muuttuvat, mutta juuri tällä hetkellä tämä perisuomalainen allokaatio on kriisissä. Arvomuutokset maakuntien omistusasunnoissa vastaavat reipahkoa pörssiromahdusta ja tilivarojen reaaliarvon putoaminen köyhdyttää kasallisvarallisuuttamme useamman kymmenen miljoonaa euroa vuodessa.

Suomalaisilla pankkitileillä makuutettavilla rahoilla ostaisi OMX Helsingin pörssissä olevat yhtiöt kotimaisiksi. Näin suomaiset saisivat varoilleen vuotuisan osingon, päätösvallan kotimaisiin yhtiöihin ja suomalaiset varallisuus moninkertaistuisi vuosikymmenten aikana verrattuna tilillä makuuttamiseen.

Voisi ehkä jopa ajatella, että pörssijuna on odottanut suomalaisia ja asteittaisella riskinlisäyksellä voisimme alkaa rakentaa suomalaisten varallisuus-ja yritysrahoituspohjaa perinteistä laajemmalle alueelle.
Tileillä olevilla varoilla saisi siis paljon hyvää aikaan. Jos varoille hakisi vielä isompaa tuottopotentiaalia, voisimme tehdä hyvää säästöillämme ja sijoittaa kehittyville markkinoille. Näin saisimme kompensoitua eurooppalaista hidastuvaa kasvua laittamalla varamme poikimaan vielä kasvuvaiheessa oleviin maihin.

Näillä päättelyillä voi helposti tulla lopputulokseen: Kyllä suomalaisten pitäisi ottaa enemmän riskiä varoilleen, jos haluamme kasakuntana vaurastua. Jos poliittisilla päätöksillä meidät on saatu maailman kovimmiksi asuntosäästäjiksi ja tallettajiksi, viisailla poliittisilla päätöksillä meitä kannattaisi kannustaa ottamaan myös osakeriskiä ja mielellään järkeviltä osin kotimaan markkinoilla.

On sääli, että tällä hetkellä keskustelu liikkuu hiukan kapeammassa katsannossa ja sen ytimessä on talletuksille saatava huono korko tai jopa miinuskorko. Eikä tämä ole yllätys. Meidät on opetettu keskustelemaan talletuskoroista ja asuntojen hinnoista. Siksi ei ole realistista lähteä isommalla joukolla liian pikaisesti valloittamaan Suomen pörssiä tai maailmaa.

Mutta yhtä huonosti tähän kontekstiin sopii väittämä: ”nyt on pakko ottaa riskiä, jos haluaa tuottoja”.

Helppo lausahdus, joka on kaiken lisäksi totta, kunhan välistä ottaa pois sanan pakko. Talletukset eivät tuota mitään ja varainhoitosalkussa korkopuolen tuotto-odotukset ovat minimaalisia.

Koroista niin talletuksena kuin sijoittamisen työkaluina on tullut rahoitusalan koulukiusattu ja tässäkin tapauksessa omaa syyttään. Korot ovat toimineet juuri niin kuin pitääkin ja tuottokärkinen keskustelu sumentaa niiden tärkeän roolin riskienhallinnassa.

Monet isot sijoittajat ovat jo vuosia sijoittaneet muun muassa Saksan valtion lainaan, vaikka se on kovan kysynnän myötä paininut miinukselle. Varainhoidossa korkosijoitukset ovat edelleen keskeinen allokoinnin työkalu, jolla voidaan rakentaa asiakkaan riskiprofiiliin soveltuva ratkaisu.

Filosofisesti sijoitusmyynti käy mielenkiitoiseksi, jos talletuksista alettaisiin ottaa miinuskorkoa. Asiakas, joka luokitellaan riskiä karttavaksi, ei halua pääoman nimellisarvon pienenevän ollenkaan.

Voidaanko tällaiselle asiakkaalle enää tarjota talletusta nykyisessä ankarasti säännellyssä sijoitusmaailmassa. Tältä osin filosofointi on turhaa, koska talletus ei ole sijoituspalvelulain mukainen rahoitusväline ja tulee silläkin tapaa luontevasti erotetuksi sijoituskeskustelusta. Riskin voi varmasti luokitella tässä asiaksi, jota ei voi etukäteen tietää.

Talletuksissa tappio on tiedossa ja siksi on myös hyväksyttävä asiakkaan osalta valita tämä riski.

Toiselta puolen sijoitus- ja säästömyynnissä on muistutettava, että tällä hetkellä varman tappion ja varojensa arvon laskun saa pitämällä varat tilillä. Ja asiakkaan päätettäväksi jää, onko edelleen parempi olla talletuksissa vai ottaa osalle varoista riskiä, joka voisi mahdollistaa plus tuoton varoille.

Ilkka Tuominen
yksityispankinjohtaja
LähiTapiola Private Banking