Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ojasta allikkoon - naisen palkkaeuron matka eläke-euroksi

22.8.2019 - Talous

Naisen palkkaeuro jää jälkeen miehen eurosta, mutta naisten eläke-euron kohdalla tilanne on vielä heikompi.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen naisen palkkaeuro on 84 senttiä. Tämä naisten ja miesten ansiotulojen eroa kuvaava tilastollinen luku on jatkuvan kiinnostuksen kohteena, koska se nähdään yhtenä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen mittarina.

Tuloeroja selittäviä tekijöitä on monia. Paitsi, että naisvaltaisten alojen palkkataso on alhaisempi, naisten työura on kestoltaan lyhyempi ja työuransa aikana naiset tekevät miehiä useammin osa-aikatyötä. Lasten hankkimiseen ja hoitamiseen liittyvät poissaolot työelämästä lyhentävät työuraa ja pienentävät työuran aikaisia ansioita. Nykynaiset kouluttautuvat miehiä pidempään, minkä takia työelämään siirrytään myöhemmin. Kaikki nämä tekijät osaltaan myötävaikuttavat siihen, että naisten tulokertymä jää miehiä alhaisemmaksi.

Alhaisempi ansiotaso puolestaan vaikuttaa siihen, että myös naisten säästöt ja sijoitusvarallisuus jäävät miesten varallisuustasoa alhaisemmaksi, minkä takia myös varallisuuden tarjoama vanhuudenturva jää heikommaksi.

Palkkaeuro laskettelee eläke-euroksi

Yleisesti tunnettu tosiasia on, että eläkkeelle siirryttäessä yksilön tulotaso laskee. Maksuun päätyvä kuukausittainen eläke perustuu työuran aikaisiin ansioihin ja pinnistelyihin. Kun eläkettä kerryttäviä tekijöitä on vähemmän, jää myös maksettavan eläkkeen määrä pienemmäksi ja tulotason lasku eläkkeelle siirryttäessä on naisilla jyrkempi kuin miehillä. Nykyisten eläkeläisten osalta naisen eläke-euro on suunnilleen 68 senttiä. Suomessa tämä miesten ja naisten eläkkeen määrän välinen kuilu on hieman OECD-maiden keskitasoa pienempi. Kuilu on suurimmillaan vanhemmilla ikäpolvilla. Nuoremman sukupolven naiset ovat osallistuneet vanhempia ikäluokkia vahvemmin työelämään ja heidän koulutustasonsa on korkeampi, minkä ansioista heidän tilanteensa näyttää tasa-arvoisemmalta.

Sisko, pidä huolta eläke-eurostasi!

Nykyisillä eläkeläisillä on enää varsin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tulotasoonsa. Toimenpiteet eläke-euron varmistamiseksi on siis aloitettava ajoissa. Keinoja on useita ja mahdollisimman moni niistä kannattaa ottaa arsenaaliin:

1) Pyri pitkään työuraan. Hoida opiskelut ilman joutokäyntiä ja vakiinnuta paikkasi työelämässä. Jatka työskentelyä eläkeikään saakka tai mieluusti sen ylikin.

2) Pyri täysaikaiseen työntekoon työurasi aikana. Lastenhoitovelvoitteiden (tai -oikeuksien) jakaminen toisen vanhemman kanssa kannattaa.

3) Tähtää reiluun palkkaan. Ammatinvalinnassa kannattaa huomioida myös harkinnassa olevan alan palkkataso. Harkitse myös perinteisiä miesten aloja. Opettele hinnoittelemaan osaamisesi ja perustelemaan palkkatoiveesi työpaikkaneuvotteluissa.

4) Huolehdi työmarkkinakelpoisuudestasi. Ylläpidä osaamistasi ja huolehdi terveydestäsi. Töitä pitäisi jaksaa paiskia hyvällä asenteella vielä iäkkäänäkin.

5) Seuraa eläketurvasi kehittymistä ja reagoi tarvittaessa. Perehdy työeläkeotteeseesi ja mieti vastaako se tavoitettasi.

6) Säästä ja sijoita tuloistasi kuukausittain eläkepäivä varten. Varttuneemmallakin iällä ehtii aloittaa säästämisen, kuten näistä esimerkeistä selviää. Korkoa korolle -ilmiö on tärkeä apurisi.

Aloittaisitko eläke-eurosi hoitamisen vaikka jo tänään?

Ota työeläkeotteeseesi esiin ja katso totuutta silmiin. Jos eläke-eurosi kertyminen ei ole toivomallasi kasvu-uralla, niin suunnittele toimenpiteet. Omatoimisella säästämisellä ja sijoittamisella vahvistat merkittävästi eläkeaikaista toimeentuloasi. Mitä aikaisemmin aloitat, sitä paremmin homma tulee hoidettua ja elämä harmaana pantterina sujuu sinua tyydyttävällä tavalla.

Outi Vänni
Johtaja
LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää