Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Alati muuttuva maailma pakottaa salkunhoitajan lisäämään ketteryyttä ja oppimaan jatkuvasti uutta

27.6.2019 - Nina Ebeling

Laatuyhtiöiden poiminta ei ole enää aktiivisen osakesalkunhoitajan ainoa tehtävä. Salkunhoitajan on otettava huomioon myös passiivisijoittajien massat ja kvantitatiivisten sijoittajien algoritmit, kertoo LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Nina Ebeling.

Salkunhoitajan työssä ei puhuta aikakausista, vaan jatkuvasta kehityksestä ja muuntautumiskyvystä. Erityisesti osakevallinnassa, jonka parissa itse työskentelen, ulkoiset tekijät ja yhteiskunnallinen paine muokkaavat työnkuvaamme jatkuvasti.

Itselläni tuli tänä vuonna täyteen 15 vuotta varainhoitoyhtiössä. Näistä vuosista 12 olen toiminut osakesalkunhoitajana ensin Tapiola Varainhoidossa ja sittemmin LähiTapiola Varainhoidossa. Työnkuvaa taaksepäin reflektoidessa ymmärtää, että salkunhoitajan maailma on muuttunut huimasti viimeisen vuosikymmenyksen aikana.

Aiemmin puhuimme puhtaasta osakevalinnasta ja uskoimme laadukkaiden yritysten tuottavan pitkällä tähtäimellä muita paremmin. Tähän uskomme edelleen, mutta lyhyellä tähtäimellä, joilla salkunhoitajia valitettavasti edelleen mitataan, myös aktiivinen osakesalkunhoitaja joutuu ottamaan huomioon passiivisijoittajien massavaikutuksen sekä kvantitatiivisten sijoittajien algoritmit, joilla voi olla suuriakin tuottovaikutuksia niin markkinoiden kuin yksittäisten yritystenkin tuottoihin. Erityisesti algoritmit ovat kasvattaneet markkinoiden laumakäyttäytymistä – inhokkiyrityksistä kannattaa kaikkien olla poissa, kun taas suosikeista ei kenelläkään ole varaa olla poissa.

Lyhyen aikavälin trendien tunnistaminen perinteisellä osakevalintakriteeristöllä on haastavaa, ja myös osakesalkunhoitaja joutuu työssään tuketumaan kvantitatiivisiin mittareihin (muun muassa kaupankäyntivolyymit ja hintatasojen muutokset) signaalien saamiseksi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme myös siirtyneet perinteisistä taloussykleistä, keskuspankkien tekohengittämään vaimean kasvun ympäristöön. Sillä kuka pärjää laskusuhdanteessa muita paremmin ei ole merkitystä, kun kunnon laskusuhdannetta ei pääse syntymään. Perinteisesti juuri laskusuhdanteissa osakevalinnalla on ollut merkitystä, ja sen perusteella salkkuun valikoituneet laatuyritykset ovat yleensä kriiseistä selvinneet voittajina.

Nykyisessä vaimean kasvun ympäristössä suositaan innovatiivisia yrityksiä, joiden arvostus pohjautuu pitkälti yrityksen tulevaisuuden odotusarvoon. Viimeisen parin vuoden aikana parhaiten kehittyneet teknologiayhtiöt satsaavat suuren osan kassavirrastaan kasvuinvestointeihin, jolloin tulokset jäävät ohueksi ja arvostukset ovat korkeita. Perinteinen osakevalitsija joutuu nyörtymään.

Suurin muutos salkunhoitajan arkeen on kuitenkin ollut sillä, miten tämän päivän osakesalkunhoitaja tarkastelee sijoituksellisesti potentiaalisia yrityksiä. Perinteisen sijoitusanalyysin rinnalle on noussut vastuullisuusanalyysi, jossa salkunhoitaja tarkastelee potentiaalisen sijoituskohteen ESG-näkökulmia. Eli sitä, miten yritys vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan, jossa se toimii, ja millaisia tavoitteita yrityksellä on ympäristövaikutuksensa pienentämiseksi tai työntekijöiden hyvinvoinnin osalta. Lisäksi huomioidaan yrityksen asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tärkeänä osana tarkastelua analysoidaan myös, miten yrityksen toiminta on organisoitu ja kuinka sitä johdetaan.

ESG-näkökulmien perusteella voidaan määritellä, mitkä liiketoimintamallit ovat kestävällä pohjalla pitkällä tähtäimellä. LähiTapiola Varainhoidossa pyrimme ennen kaikkea sijoittamaan sellaisiin yrityksiin, jotka tukevat toiminnallaan kestävää kehitystä, tai jotka ovat tulevaisuudessa valmiita muokkaamaan toimintaansa liiketoimintaedellytysten muuttuessa.

Työ kehittyessään on antoisaa, ja vie tekijän mukanaan. Itse uskon, että muutos pitää meidät hereillä ja oikeisiin asioihin keskittyminen tekee meistä jokaisesta entistä parempia. Keskipitkällä tähtäimellä tämän pitäisi näkyä myös sijoitustuotoissa.

Nina Ebeling

salkunhoitaja

LähiTapiola Varainhoito Oy

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää