Sijoitusympäristö: Keskuspankit ja kauppasota määrittävät askelmerkit

20.6.2019 - Jyri Kinnunen

LähiTapiola LokalTapiola

Alkuvuodesta sijoitusmarkkinoiden kurssikehitys on ollut vahvaa, vaikka globaali talouskasvu on hidastunut ja kauppasotahuolet kasvattaneet epävarmuutta, kirjoittaa LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen.

Vuoden 2019 aikana sijoitusmarkkinoiden kurssikehitys on ollut toistaiseksi vahvaa, vaikka maailmantalouden kasvu on hidastunut ja kauppasotahuolet palanneet.

Alkuvuodesta osakemarkkinoiden vahvan kehityksen takana olivat keskuspankkien uudelleen keventynyt linja sekä sijoittajien riskinottohalukkuuden normalisoituminen edellisvuoden lopussa nähdyn kurssilaskun jälkeen. Korkojen lasku ja markkinastressin hellittäminen näkyivät myös korkosijoitusten myönteisenä kehityksenä. Toukokuussa osakemarkkinoiden yhtäjaksoinen kurssinousu kuitenkin päättyi rajuun kurssilaskuun, kun USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelut kariutuivat ja kauppakiistat kärjistyivät uudelleen. Sittemmin osake- ja korkomarkkinoita ovat kannatelleet sijoittajien odotukset keskuspankkien koronlaskuista.

Globaali talouskasvu vaimenee edellisvuodesta

Keskuspankkien koronlaskuihin liittyvien odotusten taustalla on globaalin kasvunäkymän heikentyminen. Yhdysvalloissa talouskasvun ennustetaan kuluvana vuonna vaimenevan reiluun 2 prosenttiin, euroalueella kasvu jäänee noin prosenttiin. Myös Suomen osalta kasvu jää selvästi viime vuotta vaimeammaksi. Kokonaisuutena ennakoivat suhdannekuvaajat osoittavat globaalin talouskasvun vaimentuvan edellisvuodesta, ja maailmantalouden kasvun ennustetaan hidastuvan hieman yli 3 prosenttiin.

Ennakoivien suhdannekuvaajien perusteella maailmantalouden pohjakosketus näyttää mahdollisesti ajoittuvan vuodenvaihteeseen tai ensi vuoden alkupuolelle. Maailmantalouden suhdannenäkymän heikkeneminen käynnistyi jo nykyisiä kauppakiistoja aiemmin, ja kauppakiistat selittävät vain osan globaalin kasvun hidastumisesta.

Tilanteen kiristyessä kauppasodalla tulisi kuitenkin olemaan jatkossa entistä merkittävämpi negatiivinen vaikutus globaaliin talouskasvuun.

Kauppakiistat jatkuvat odotettua pidempään?

Viimeaikaisen kehityksen perusteella kauppakiistat näyttävät jatkuvan odotettua pidempään.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppaneuvottelujen katkeaminen toukokuussa tuli sijoitusmarkkinoille yllätyksenä. Toiveet tilanteen nopeasta ratkeamisesta haihtuivat, kun USA ilmoitti asettavansa kiinalaisen Huawein viestintäteknologiayhtiöiden mustalle listalle. Koska teknologialla ja innovaatioilla on merkittävä rooli Kiinan strategisissa tavoitteissa, kauppakiistoissa siirryttiin ilmoituksen myötä uudelle tasolle.

Kiinan ja Yhdysvaltain johtajat tapaavat kesäkuussa G20-kokouksen yhteydessä Japanissa, mutta keskusteluja kohtaan asetetut toiveet kohdistuvat lähinnä neuvottelujen uudelleenkäynnistymiseen ja Yhdysvaltojen lisätullien lykkäykseen. Vaikka lisätullit ovat joidenkin arvioiden mukaan todennäköisiä, kauppasodan negatiiviset vaikutukset näkyvät tilanteen eskaloituessa entistä vahvemmin myös Yhdysvaltojen omassa taloudessa. Tämän toivotaan rajoittavan tilanteen kiristymistä.

Sijoittajien katseet kääntyvät keskuspankkeihin

Vaimenevan talouskasvun ja kasvaneen epävarmuuden myötä sijoittajien katseet kohdistuvat yhä vahvemmin keskuspankkeihin. Vielä edellisvuoden lopussa Yhdysvaltain keskuspankki FEDin odotettiin nostavan ohjauskorkoaan kuluvan vuoden aikana kahdesti.

Alkuvuodesta FED teki kuitenkin U-käännöksen ja koronnosto-odotukset siirtyivät tulevaisuuteen. Kesän lähestyessä epävarmuus talouskasvusta on lisännyt sijoitusmarkkinoiden odotuksia, että maailman keskeiset keskuspankit alkavat jälleen tukea taloutta koronlaskuin ja määrällisellä elvytyksellä. Etenkin Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä sijoittajat odottavat koronlaskuja. Arviot koronlaskujen ajankohdasta ja määrästä vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri markkinatoimijoiden välillä. Myös Euroopan keskuspankki EKP on viestinyt koronlaskun mahdollisuudesta ja arvopaperien osto-ohjelman uudelleenkäynnistämisestä, jos inflaatio ja inflaatio-odotukset pysyvät euroalueella alhaisina.

Korko- ja osakemarkkinoiden näkymät

Vaimenevan talouskasvun ja kasvaneen epävarmuuden myötä sijoittajat ovat hakeneet kesän lähestyessä turvaa muun muassa Yhdysvaltain ja Saksan pitkistä valtionlainoista, joiden markkinakorot ovat painuneet poikkeuksellisen alas. Valtionlainamarkkinoiden korkotasojen perusteella korkomarkkinat ovat pessimistisiä tulevan talouskehityksen suunnasta ja kauppasotakehityksen jatkosta. Toisaalta maailman osakemarkkinat ovat samaan aikaan edelleen pysytelleet lähellä kuluvan vuoden korkeimpia kurssitasojaan.

Osakemarkkinoiden kannattelevia tekijöitä ovat olleet odotukset keskuspankkitoimista ja toiveet kauppakiistojen pahimpien uhkakuvien välttämisestä. Nähtäväksi jää, kumpi markkina on lopulta oikeassa. Keskuspankit ja kauppakiistat määrittävät sijoitusmarkkinoiden loppuvuoden askelmerkit, ja markkinoilla voidaan nähdä mahdollisesti merkittävääkin kurssiheiluntaa.

Jyri Kinnunen

rahoitusmarkkinaekonomisti

LähiTapiola Varainhoito Oy

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää