Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pitkäjänteinen sijoittaja voi löytää tien rikkauksiin

1.5.2019 - Talous

Lyhytnäköinen sijoittaja seuraa markkinoita tiiviisti. Päivämuutosten hermolla oma riskinottokyky voi tuntua ohkaiselta. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro neuvoo sijoittajaa kääntämään katseen pitkälle.

Kun hermot pettää, sikasykli alkaa, myydään pohjilla ja ostetaan takaisin huipulla. Entä jos katse siintäisi pidemmälle horisonttiin?

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu osakkeiden realisoituneita tuottoja Yhdysvalloista vuodesta 1871 lähtien. Jakaumassa tuotot on esitetty viiden prosenttiyksikön levyisinä pylväinä, käyttäen vuoden, viiden vuoden ja 15 vuoden sijoitushorisonttia.

Kriisivuosina yli puolet sijoituksen arvosta on voinut haihtua. Toisaalta parhaina vuosina, tyypillisesti pohjilta toivuttaessa, tuotot ovat voineet ylittää 60 prosenttia. Yleisimmin tuotto on ollut välillä 5-20 prosenttia. Hiukan useampi kuin joka neljäs vuosi on päätynyt sijoitustappioon.

Pidennettäessä sijoitusperiodia viiteen vuoteen ja edelleen viiteentoista vuoteen jakauma vuotuisista tuotoista tiivistyy. Pidemmällä ajalla talouden suhdanteet ja osakemarkkinoiden luontaiset vuoristoradat tasoittuvat.

Viiden vuoden ajalle voi mahtua sekä todellisia tykkivuosia että raastavia romahduksia, mikä kasaa jakaumaa. Viiden vuoden horisontilla enää joka kymmenes sijoitusperiodi on ollut tappiollinen. Viidentoista vuoden periodilla miltei aina tuskaisinkin irvistys on kääntynyt iloksi. Sijoittamisessa kärsivällisyys palkitsee.

Kuvan jakaumiin sisältyy perspektiiviharha. Tuottojakaumat on esitetty vuotuisina tuottoina, eli prosenttia per vuosi. Esimerkiksi viidentoista vuoden horisontilla ylimmän pylvään alaraja 15 prosenttia per vuosi tarkoittaa varojen yli kahdeksankertaistumista. Pitkä aika valjastaa korkoa korolle voimat. Näennäisen tiivis jakauma kätkee reitin rikkauksiin.

Toisinaan oma sijoitusjänne on lyhyempi kuin markkinoiden kuilut. Jos riskinsietokyky ehtyy, salkunrakennus korjaa. Hajauttamalla osakesalkkua korkosijoituksiin tuottojakauma tiivistyy ja tappion uhka pienenee.

Taitava säästäjä pitää katseen pitkällä horisontissa, välttää hajautuksella pahimmat karikot ja seilaa mielenrauhaa lastinaan. Ankkurit ylös ja malttia matkalle läpi pyörteiden, pitkäjänteisesti virralle vaurauden.

Osakkeiden tuottojakauma eri sijoitushorisonteilla

Hannu Nummiaro

yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito

Kirjoitus on julkaistu Taloustaidon sivuilla 29.4. 2019.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää