Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tukirahoitus tarjoaa nopeaa apua maatilan ahdinkoon

28.5.2018 - Talous

Viime vuosien satovahinkojen seurauksena kassavarojen niukkuus on noussut monen maatilan haasteeksi ja jopa vaikeuttanut tuotannon järjestämistä keväällä. Myös maatalouskaupan uudelleenjärjestelyt ovat voineet muuttaa rahoituskäytäntöjä.

Me LähiTapiolassa kehitimme talven aikana ratkaisuja kiperään tilanteeseen joutuneille viljelijöille. Erinomaisen yhteistyöverkostomme ansiosta voimme auttaa maataloustuottajia haastavissa tilanteissa. Elämänturvayhtiönä olemme ottaneet asiaksemme maatalousyrittäjien elämänturvan parantamisen. Siksi maatilojen tukirahoitus sopii hyvin palvelukokonaisuuteemme.

Tukirahoitus on monella tapaa uusi elementti suomalaisten maatilojen rahoituksessa. Ensinnäkin se on täysin digitaalinen eli edullinen ja nopea. Rahoituspäätös saadaan muutamassa päivässä asiakkaalle. Toiseksi se tekee näkyväksi maatalouden jatkuvan rahoitustarpeen. Siitä aiheutuvat kustannukset voivat nousta maatiloilla ylipääsemättömiksi, jos tukien saaminen viipyy ja tuotannon pyörittäminen vaarantuu maksuvaikeuksista johtuen. LähiTapiola tuo viljelijöille elämänturvaa taloudellisesti kaikkein haastavimpiin tilanteisiin.

Maatilayrityksen talouden kulmakivet ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Jos jokin näistä kulmista pettää, on tuotanto ja koko yritystoiminta vaarassa. Jos maatilan maksuvalmius romahtaa, voi koko tuotanto vaarantua. Maksuvalmiuden aukkoja voidaan paikata tukirahoituksella ja mahdollistaa siten tuotannon jatkuminen.

Kansainvälisesti tarkasteltuna monet maaseutupankit tarjoavat viljelijä-asiakkailleen lyhytaikaisia luottoja. Maatilojen maksuvalmiuteen liittyvistä kriisitilanteista selviäminen on selvästi sekä pankin että viljelijän etu, sillä pitkäaikaisten luottojen takaisinmaksu vaarantuu, jos maatilan tuotanto uhkaa pysähtyä esimerkiksi rehujen, lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden puutteesta johtuen.

Maataloudessa tuotantoon tarvittavien hankintojen tekemisestä voi kulua pitkä aika siihen, kun itse tuote on valmis myytäväksi. Tästä viiveestä syntyy rahoitustarve. Rahoituksen hankinnasta vastaa maatalousyrittäjä. Perinteisesti suomalaiset maatilat ovat saaneet lyhytaikaista luottoa maatalouskaupasta ja pankeista. Lyhytaikaista luototusta on käytetty järkevästi ja maltillisesti. Kaikista maatilojen luotoista lyhytaikaisten luottojen kokonaismäärä on suomalaisilla tiloilla vain 7 % (350 milj. €). Ruotsissa vastaava osuus on 15 % (1 340 milj. €) ja Saksassa 27 % (10 506 milj. €) luottojen kokonaismäärästä (FADN).

Kasvukauden aikaisia rahoitusmekanismeja on käytetty muissa maissa paljon ja ne ovat ihan tavallinen osa maatilojen maksuvalmiuden ylläpitoa. Tukirahoituksen kaltaisia rahoitusvälineitä on käytetty myös maatalouden tukivälineinä. Tässä tarkoituksessa ne ovatkin erittäin käteviä. Tukirahoitus paljastaa nopeasti maatalouden kriisitilanteet ja osoittaa kassaperusteisesti, jos maataloudessa on taloudellisesti haastavat ajat. Samalla saadaan ehkä osviittaa siitä, mitkä tuotantosuunnat tai -alueet ovat suurimmissa vaikeuksissa.