Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Miten hajauttaa omaan kotiin liittyvää sijoitusriskiä?

18.12.2017 - Antti Komulainen

Harva ajattelee oman kodin hankkimista sijoituspäätöksenä. Sitä se kuitenkin taloudellisessa mielessä on, useimmiten velkavivulla ja yhteen ainoaan kohteeseen, jonka pitkän aikavälin tuotto-odotus on selvästi alhaisempi kuin osakesijoitusten.

Vaikka kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat nousseet, on valitettavan moni suomalainen joutunut viime aikoina toteamaan, että vanhuuden turvaksi ajateltu asunto on menettänyt arvoaan eikä esimerkiksi paikkakunnan vaihtaminen parempien palveluiden äärelle välttämättä onnistukaan asunnon myynnistä saatavilla rahoilla. Tällaisessa tilanteessa olisi hyvä, jos säästöjä olisi hajautettu muihin omaisuuslajeihin, jotka mahdollisesti olisivat tuottaneet paremmin.

Meidän perheessämme hajauttaminen on toteutettu säännöllisellä rahastosäästämisellä. Kun aikanaan ostimme ensiasunnon, ei lainanhoitomenojen jäänyt kovin suurta summaa laittaa säästöön, muutama kymppi kuukaudessa kuitenkin. Hiljalleen summa on hieman kasvanut, mutta olemme pitäneet summan itsellemme ja elämäntilanteellemme sopivana. Ja aika ajoin on ollut mahdollista siirtää esimerkiksi osa veronpalautuksista rahastoon.

Pienistä kertasummista sivuun on pikkuhiljaa kertynyt jonkinlainen pesämuna, joka toimii turvana yllättäviä tilanteita varten tai pääomana, jolla voi vaikka lyhentää velkaa, mikäli korot äkillisesti nousisivat. Markkinaliikkeistä ei tarvitse ainakaan vielä erityisesti välittää, koska säästämistä on tarkoitus jatkaa pitkään ja mahdolliset osakemarkkinanotkahdukset ovat säännölliselle säätäjälle oikeastaan vaan hyvä asia. Olemme kuitenkin pitäneet huolen siitä, että säästöjä ei ole sidottu yhteen toimialaan tai maantieteelliseen alueeseen.

Kannattaako säästää vai lyhentää lainaa?

Alla olevan kaltainen esimerkkilaskelma sai meidät aikoinaan aloittamaan säännöllisen säästämisen. Summat sekä tuotto- ja korko-odotukset ovat keksittyjä, eivätkä siis kuvaa meidän perheen tilannetta.

Perheellä on asuntolainaa 200 000 euroa ja lainan hoitokulu on 1 000 euroa kuukaudessa. Mikäli koroksi oletetaan 3 %, on jäljellä oleva laina-aika 23 vuotta ja 2 kuukautta. Perheen tulot kasvavat sen verran, että 200 euroa kuukaudessa jää joko lainan lyhennykseen tai laitettavaksi säästöön kohteeseen, jonka tuotto-odotus on 6 % vuodessa.

Mikäli summa ohjataan lainan lyhentämiseen (Vaihtoehto 1), nousee lainanhoitokulu 1 200 euroon kuukaudessa ja laina-aika lyhenee 18 vuoteen. Oletetaan, että perhe laina-ajan loputtua laittaa tämän 1 200 euroa/kk säästöön 5 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi eli alkuperäisen laina-ajan loppuun. Arvio säästösummasta on tuolloin n. 87 000 euroa.

Mikäli 200 euroa kuukaudessa sen sijaan ohjataan säästöön (Vaihtoehto 2), pysyy laina-aika ennallaan, mutta arvio säästösummasta laina-ajan lopussa on n. 118 000 euroa. Ero säästöjen loppusummien välillä eri vaihtoehdoissa on siis reilu 30 000 euroa.

Laskelma on vain arvio, todellisuudessa esimerkiksi yhdistelmärahaston tuotto vaihtelee vuosittain ja voi olla negatiivinenkin. Myös lainan korko voi vaihdella riippuen mihin viitekorkoon se on sidottu. Kuitenkin historiallisesti säästökohteet, joissa on ollut riittävästi painoa osakemarkkinoilla, ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin kuin mitä asuntolainan korot ovat keskimäärin olleet.

Sikäli laskelma on puutteellinen, että se ei ota huomioon verotusta, eli säästökohteen tuotosta aikanaan perittävää veroa (kun rahasto myydään) tai lainan koroista mahdollisesti saatavaa vähennystä eikä pankin perimiä lainanhoitokuluja. Ehkä se kuitenkin auttaa hahmottamaan, mitä idea säästämisessä lainanmaksun ohella on. Perheen nettovarallisuus on todennäköisesti korkeampi, jos lainan lyhennyksen rinnalla säästetään säännöllisesti.

Lisäksi omaisuutta on hajautettu kuin itsestään eikä koko varallisuus ole kiinni asunnossa. Rahastosäästäminen ei sido mihinkään ja perheellä on mahdollisuus elämäntilanteen muutoksissa pienentää summaa tai lunastaa varoja, vaihtoehtoja on paljon. Tärkeintä säästämisessä on aloittaminen!

Antti Komulainen
Korkosalkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito