Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Trygghet genom hela livet

6.11.2017 - Pasi Haarala

Tänään vietetään ruotsalaisuuden päivää. Keskinäisellä vakuutusyhtiö LähiTapiolalla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita ja alueyhtiöitä. LähiTapiola Österbottenin toimitusjohtaja Pasi Haarala kirjoittaa elämänturvasta toisella kotimaisella.

När vi frågade våra kunder vad som är viktigast för dem var svaret enhälligt.

”Att inget händer mig och mina närmaste, att vi får vara friska och att vi har en stabil och hållbar ekonomi.”

Det här är vad vi på LokalTapiola kallar ”livstrygghet” och det är exakt det som står i centrum av hela vår verksamhet. Trygghet, hälsa och ekonomi är de tre huvudområden vårt arbete utgår ifrån.

LokalTapiola är inte längre enbart ett företag som erbjuder försäkringar och finansieringstjänster. Vi talar istället om att vi är ett livstrygghetsbolag med fokus på att förebygga skador hos våra kunder. Ordet livstrygghet beskriver vårt sätt att betjäna kunderna genom hela livet, där säkerhet, trygghet och välmående är viktiga delområden.

För att vi ska kunna bidra till att skapa livstrygghet hos våra kunder måste vi ha förmåga att stödja kunderna i det vardagliga livet. Det betyder att vi inte bara kontaktar våra kunder vid försäljning eller skadefall, utan att vi också erbjuder verktyg som kan hjälpa till med att förebygga skador och förbättra våra kunders hälsa och välbefinnande.

Ett konkret exempel på hur vi arbetar med att förebygga skador är de årligen återkommande brandsläckargranskningarna vi erbjuder våra kunder. I fjol utbildade vi dessutom över 23 000 finländare i hur man hanterar en brandsläckare och hur man ska agera vid en eldsvåda. I flera fall har våra kunder varit tvungna att använda sig av de nyinlärda släckningsfärdigheterna i praktiken och varje eldsvåda vi har kunnat undvika är ett bevis på att det förebyggande arbetet är oerhört värdefullt.

I år har vi fokuserat på att utbilda skolelever och kunder i livräddande första hjälpen, för att så många människoliv som möjligt ska kunna räddas. Totalt har 30 000 skolelever och 15 000 kunder fått livsviktiga kunskaper via LokalTapiolas Hjälteskolning.

Fokus på kundernas hälsa och välmående

Enligt en amerikansk undersökning är livsstilsfaktorernas andel av de faktorer som påverkar hälsan hela 60 %. Grundläggande saker som regelbunden och tillräcklig nattsömn samt vardagsmotion ger oss bättre förutsättningar att orka och hålla oss friska. Även här arbetar vi med förebyggande metoder, där vår Smarta livförsäkring kan lyftas fram som ett exempel. Den innehåller tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet, till exempel ett aktivitetsarmband, ett självträningsprogram och en elektronisk hälsokontroll. Allt för att du ska orka och må bättre. Hela 88 procent av de kunder som tecknat en Smart livförsäkring berättar att tjänsten har hjälpt dem att bestående förbättra sina levnadsvanor.

Inom området hälsa och välmående kombinerar vi våra försäkringslösningar med hälsovårdstjänster på ett helt nytt sätt. Hälsohjälpen är ett bra exempel på det här. Våra kunder kan använda sig av Hälsohjälpens tjänster och genom ett enda telefonsamtal få rådgivning och vid behov även en läkartid.

LokalTapiolas uppgift handlar i korta drag om att trygga kundernas liv. Det här syns i praktiken genom att vi fokuserar på olika handlingar som främjar skadefrihet. Vi vill helt enkelt göra finländarnas vardag säkrare, hälsosammare och ekonomiskt mera framgångsrik.

Digitalt – men också lokalt och nära

I dag är det viktigt att utveckla olika former av digitala tjänster för att tillgodose kundernas behov, men den personliga kundkontakten är fortfarande mycket viktig för oss och för många av våra kunder. Här i Österbotten träffar vi dagligen våra kunder på 14 olika kontor – och vi betjänar förstås både på svenska och på finska. Vi finns aktivt med i kundernas vardag och det är enkelt och smidigt att kontakta oss. Eftersom var och en av våra kunder också äger oss, är det befogat att säga att kundens röst styr såväl LokalTapiolas strategi som den dagliga verksamheten.

LokalTapiolas hela tankesätt och identitet bygger på lokal förankring, vilket också syns genom att vi stöder barn och ungas idrott och motion på lokalt plan. Även det är en viktig beståndsdel i vår satsning på livstrygghet.

Pasi Haarala
VD
LähiTapiola Österbotten-Pohjanmaa