Talousviestinnän aikataulu

LähiTapiola julkaisee vuosittain tilinpäätöksen ennakkotiedot sekä puolivuosituloksen lehdistötiedotteena. Lisäksi LähiTapiola julkaisee toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä vastuullisuuteen, talouteen, hallintoon ja riskienhallintaan painottuvan verkkovuosikertomuksen ja LähiTapiolan toimintaa elämänturvayhtiönä kuvaavan vuosiesitteen. Myös LähiTapiola-ryhmän vakavaraisuuskertomus julkaistaan.

Talousviestinnän aikataulu

LähiTapiola-ryhmän vuoden 2016 vakavaraisuuskertomus julkaistaan lahitapiola.fi:llä 30.6.2017 mennessä.

Vuoden 2016 vuosiesite, vuosiraportti ja vuosikertomukset löytyvät täältä. Myös vakavaraisuuskertomus päivitetään samalle sivulle kun se on valmistunut.

Tulosjulkistusten aikataulut

Tälle sivulle päivitetään myöhemmin tieto siitä, milloin LähiTapiola-ryhmä julkaisee ennakkotietoja vuoden 2017 puolivuosituloksesta ja vuoden 2017 tuloksesta.