Teija Kerminen

LähiTapiola-ryhmä, lakiasiainjohtaja, 2012–
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2014–
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten sihteeri 2012–
Finanssialan Keskusliiton työryhmä- ja toimikuntajäsenyyksiä, tällä hetkellä Lakitoimikunnan puheenjohtaja
Elinkeinoelämän Keskusliiton Lakivaliokunnan jäsen 2012–
AMICE Legal Affairs Task Force –työryhmän jäsen 2008–

Aiemmat tehtävät:

Tapiola-ryhmä, lakimies 1989–2001, lakiasiainpäällikkö 2001–2004 ja apulaisjohtaja 2004–2011