Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola tekee monipuolista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyöstä saatavat edut, hyödyt ja vaikutukset koituvat LähiTapiolan asiakkaiden ja yhteiskunnan eduksi. Kumppanien ja yhteistyökohteiden valinnassa otetaan huomioon arvojen yhteensopivuus sekä LähiTapiolan linjaamat kumppanuus- ja sponsorointiperiaatteet.

Ympäristö

SLL Suomen luonnonsuojeluliitto

LähiTapiola ja Suomen luonnonsuojeluliitto järjestävät osana Suomen luonnon päivää tapahtumia eri puolella Suomea. Yhteistyön kautta olemme mukana turvaamassa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja tukemassa näin paikallisyhteisöjen ja ihmisten hyvinvointia.

www.luonnonpaivat.fi
www.sll.fi

Pidä Saaristo Siistinä ry

LähiTapiola toimii Pidä Saaristo Siistinä ry:n kumppanina puhtaan ympäristön ja roskattoman luonnon hyväksi. Yhteistyössä toteutetaan mm. Siisti Biitsi –siivoustalkoita.

www.pidasaaristosiistina.fi
www.siistibiitsi.fi

Pidä Lappi Siistinä ry

Pidä Lappi Siistinä ry:n kanssa edistetään pohjoisen luonnon puhtautta ja ympäristön siisteyttä sekä tuetaan ympäristökasvatusta.

www.pidalappisiistina.fi

Ilmastokumppanit

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkostossa. Sen tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä toimintaa tehostamalla ja tarjoamalla tuotteita ja palveluita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

www.ilmastokumppanit.fi