Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola tekee monipuolista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyöstä saatavat edut, hyödyt ja vaikutukset koituvat LähiTapiolan asiakkaiden ja yhteiskunnan eduksi. Kumppanien ja yhteistyökohteiden valinnassa otetaan huomioon arvojen yhteensopivuus sekä LähiTapiolan linjaamat kumppanuus- ja sponsorointiperiaatteet.

Turvallisuus ja hyvinvointi

Ystävätoiminnalla ehkäistään syrjäytymistä

LähiTapiola on Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. LähiTapiolan tuki kohdistuu ystävätoiminnan kehittämiseen, uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen ja paikallisen yhteistyön vahvistamiseen.

www.oleystava.fi
www.punainenristi.fi

Syöpäsäätiö

LähiTapiolan ja Syöpäsäätiö ovat sopineet monivuotisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tukea suomalaisten terveyttä ja edistää syöpätutkimusta. Yhteistyön kautta tehdään lisäksi nuorten terveyden edistämiseen tähtäävässä Hyvä Päivä -hankkeessa. LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön yhteistyön taustalla on yhteinen näkemys suomalaisten terveyteen investoimisen tärkeydestä.

www.syopasaatio.fi

Yhteistyötä turvallisuuden ja turvataitojen edistämiseksi

LähiTapiola ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK toimivat yhteistyössä suomalaisten turvallisuuden ja turvataitojen lisäämiseksi sekä ihmishenkien säästämiseksi. LähiTapiola on mukana mm. Paloturvallisuusviikon Päivä paloasemalla -tapahtumassa.

www.paivapaloasemalla.fi


Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa edistetään vesiturvallisuutta ihmishenkien säästämiseksi. Yhteistyössä on tuotettu lasten vesiturvallisuuteen liittyvää materiaalia teemalla "Lapsesta veden ystävä".

www.suh.fi
www.lapsestavedenystävä.fi