Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Min nära anhörig har avlidit under en resa, hur gå till väga?

Om den försäkrade avlider under en resa ersätts skäliga kostnader för hemtransport av den döda eller skäliga begravningskostnader utomlands.
Dessa kostnader ersätts oberoende av dödsorsak.

Gör så här

Ring larmtjänsten - vi betjänar på nummer +358 800 04531.

Ifall skydd vid dödsfall genom olycksfall ingår i reseförsäkringen:

Vänligen skicka till vår handläggning

  • Ersättningsansökan med underskrift av varje vuxen förmånstagare. För en omyndig undertecknas ansökan av vårdnadshavare, intressebevakare eller dess företrädare (pdf länk).
  • intyg över dödsorsak och/eller obduktionsprotokoll
  • polisundersökningsprotokoll
  • alla förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter

Ifall förmånstagaren i försäkringen är de anhöriga:

Ber vi att ni utöver ovannämnda även skickar oss följande utredningar

  • Den försäkrades ämbetsbetyg från varje församling där den försäkrade varit bokförd sedan 15 års ålder, ett utdrag ur magistratens befolkningsregister eller en kopia av släktutredningen som getts för bouppteckningen.

Adress för handlingarna:

LokalTapiola
Resenärersättning
Kod 5017269
00003 Svarsförsändelse
(porto betalt)

Anmäl en skada eller ta kontakt

Ring oss

  • Dödsfall utomlands, ring larmtjänsten +358 800 04531
  • Dödsfall i Finland, ring telefontjänsten 09 453 3610

Ansöka om ersättning