Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om resan avbröts

Reseförsäkringen ger skydd vid avbruten resa som orsakas av plötslig och oförutsedd allvarlig sjukdom eller olycksfall.

Gör så här

Utomlands

Ring larmtjänsten - vi betjänar på nummer +358 800 0 4531 24/7.

Du får råd och hjälp vid skadefall.

I Finland

Ring HälsoHjälpen - den betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23, normal lna.

Du får råd och vid behov tid till en läkare. Tjänsten är avgiftsfri (normal lna). ladda ner appen från AppStore eller Google Play.

Om du har orsakats kostnader, gör så här:

 1. Ta fram verifikaten.
 2. Anmäl skadan eller sök ersättning genom att logga in i nättjänsten.
 3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl en skada eller ta kontakt

FAQ

Vad avses med avbruten resa?

Med avbruten resa avses att en resa som påbörjats i Finland ändras på ett tvingande sätt på grund av följande orsaker:

 • den försäkrade drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall under resan,
 • en person som reser med den försäkrade drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider under resan,
 • att en i försäkringsvillkoren fastställd nära anhörig som inte reser med den försäkrade plötsligt och oförutsett insjuknar allvarligt, drabbas av ett allvarligt olycksfall eller avlider,
 • att en oförutsedd och betydlig materiell skada drabbar den försäkrades egendom i Finland.

En ytterligare förutsättning för ersättning är att ovannämnda orsaker på ett tvingande sätt orsakar avbrott i resan. Graden av tvingande skäl bedöms enligt medicinska grunder. Tvingande sätt gällande egendomsskador bedöms på basis av om skadan kräver den försäkrades närvaro på platsen.

Försämring av en existerande sjukdom under resa berättigar inte alls till ersättningar för avbruten resa.

Vad betalas som avbrottsersättning?

 • Den försäkrades nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader för returresa till hemorten eller fortsatt resa enligt den ursprungliga resplanen.
 • Kostnaderna för tjänster och utfärder som inte använts och som den försäkrade betalat före resan.
 • I försäkringen kan ingå maximibelopp i euro samt begränsningar för ersättning av tjänster.
 • Vårdnadshavarens extra rese- och inkvarteringskostnader om den försäkrade är under 18 år och avbrottet i resan orsakats av den försäkrades allvarliga sjukdom eller olycksfall under resan.
 • Nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader för tur- och returresa till den försäkrade om den försäkrade svävar i livsfara och inte kan transporteras till hemlandet.
 • Ersätts för en nära anhörig eller medresenär
 • Skäliga kostnader för en ny turresa till resmålet om detta under försäkringens giltighetstid är nödvändigt på grund av studier eller fortsatt anställning.
 • Nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader för den försäkrade på grund av allvarligt olycksfall, allvarlig sjukdom eller dödsfall som drabbat en nära anhörig.
 • Förlorade resdagar på de grunder som separat fastställs i försäkringsvillkoren.

Hur söker jag ersättning i nättjänsten?

 • När du är inloggad i nättjänsten kan du söka ersättningar från alla resenärförsäkringar som tecknats av en privatperson samt från vissa resenärförsäkringar som tecknats av ett företag. Som försäkringstagare kan du även söka ersättningar för ett minderårigt barn.
 • Genom att i nättjänsten välja den rätta försäkrade och försäkring, styr nättjänsten dig vidare till att fylla i den rätta blanketten för ersättningsansökan.
 • När du gör skadeanmälan i nättjänsten kan du i nättjänsten söka ersättning för kostnader som uppkommer senare.

Vad är HälsoHjälpen?

När du har en personförsäkring i LokalTapiola kan du avgiftsfritt ringa till HälsoHjälpen. I HälsoHjälpen hittar du tillsammans med en sjukskötare den bästa lösningen just för ditt bekymmer. Samtidigt får du även genast i gång ditt ersättningsärende. Läs mer om HälsoHjälpen.
Hur använder jag chatten i HälsoHjälpen?

För att kunna använda chatten i HälsoHjälpen ska du ladda ner appen från AppStore eller Google Play och identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder.