Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada

Om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada och söker ersättning med stöd av livförsäkringen.

Gör så här

Om du söker dagpenning:

  1. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten
  2. Fyll i en elektronisk blankett
  3. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg (t.ex. B-utlåtande) eller annan nödvändig utredning.
  4. Till ansökan ska du också bifoga ett ändringsskattekort för förmånen i fråga eller alternativt ett skattekort för lön.

Logga in

Du kan fylla i pdf-ansökan även via denna länk och skicka den till LokalTapiola.

Sök ersättning eller ta kontakt

Om du har frågor om arbetsoförmåga ersättning, ring oss på numret 09 453 8000. Vi betjänar mån - fre kl. 8 - 17 och lör kl. 9 - 15 (bara chat).

Om du söker ersättning på grund av arbetsoförmåga och du har en olycksfallsförsäkring, se ersättningsanvisningarna här.

FAQ

Övergående arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall kan orsaka en situation där dina löneinkomster minskar tillfälligt. Med ersättningen kan du täcka inkomstförluster

Från försäkringen betalas avtalad dagpenning, vars belopp du kan kontrollera i försäkringsbrevet.
Bifoga till ansökan ett intyg över arbetsoförmågan för ersättningshandläggningen.

Till ansökan ska du också bifoga ett ändringsskattekort för förmånen i fråga eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet). Ett ändringsskattekort får du beräknat till exempel i nättjänsten MinSkatt eller genom att ringa skattemyndighetens servicenummer för skattekort.

Engångsersättningen balanserar uppehället om du förlorar din arbetsförmåga bestående.

Från försäkringen betalas avtalad engångsersättning, vars belopp du kan kontrollera i försäkringsbrevet.

Engångsersättningen kan betalas om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. I en dylik situation kan du inte längre utföra ditt arbete eller något annat sådant arbete som skulle kunna anses lämpligt för dig och garantera dig ett skäligt uppehälle. Du har inte heller möjligheter att omskola dig. Dessutom ska sjukdomens tillstånd vara stabiliserad och bestående. Exakta förutsättningar för betalning av ersättning kan du kontrollera i villkoren för ditt avtal.

För ersättningshandläggningen behöver vi ett läkarutlåtande.


Dagpenning vid arbetsoförmåga och sjukpension är skattepliktig inkomst för den försäkrade.
Till ansökan ska du bifoga ett ändringsskattekort för förmånen i fråga eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet). Ett ändringsskattekort får du beräknat till exempel i nättjänsten MinSkatt eller genom att ringa skattemyndighetens servicenummer för skattekort. Om inget skattekort lämnas in som bilaga till ersättningsansökan, avdras 50 % skatt från ersättningen.

Engångsersättningen vid bestående arbetsoförmåga är skattefri för den försäkrade.